jueves, 29 de diciembre de 2011

Ple mes de desembre


PUNT 1.- Aprovació de l'acta anterior.

PUNT 2.- Relació de factures (electricista, fontaner, gasoil...)

PUNT 3.- Diferents permisos d'obra menor.

PUNT 4.-En la convocatòria que s'especifica en l'ordre del dia es demarà una ajuda per a poder arreglar el clavegueram d'un tram del carrer Verge del Patrocini, ja que és molt antic i està provocant filtracions.

PUNT 5.-Fins ara, Penàguila i Benilloba compartíem secretari municipal. Com que s'ha jubilat el secretari, l'alcalde proposa desagrupar-se de Benilloba i demanar a diputació un secretari. En principi, no cumplim tots els requisits que demana Diputació: ser un poble de menys de 500 habitants (aquest si) i tenir un pressupost inferior a 300.000 € (el de Penàguila supera aquesta quantitat). El principal avantatge d'aquesta opció és que el secretari municipal no ens costaria diners, ja que és gratuït, però no podrà oferir el servei que fins ara oferia el secretari i, a més, vindrà molt poc al poble. De moment, mentre es decideix què es pot fer, s'ha nomenat secretaria provisinal a Gema, la treballadora de l'ajuntament.

PUNT 6.- La organitzacio de la fira deixava molt que desitjar, i així l'hi ho varem dir al regidor de cultura. Pensem que en aquest tipus d'events han de participar tots els comerços del poble; almenys s'hauria d'haver comptat amb ells, ja que formen part del teixit productiu i han d'aparèixer en qualsevol event que s'organitze per a promocionar el poble. El regidor ens va dir que ho tindria en compte per a pròximes ocasions.

TORN OBERT DE PARAULES.- Abans de començar, l'alcalde va dir que, ja que nosaltres li havíem preguntat varies vegades sobre el futur del Jardi de Santos i sobre si Diputació subvencionaria el manteniment l'any 2012, ens va comunicar que tenia compromesos 55.000 €. Ell havia demanat que els poguera gestionar l'ajuntament, però aquest fet no li l'havien confirmat encara. Esperem que si la gestió és municipal, no siga partidista ni “familiar” com tantes vegades ha passat amb aquest equip de govern. Els presupostos de la diputacio ja estan aprovats, només ens queda esperar a tenir tota la informació per poder dir què es fara.

Li preguntàrem també si havia realitzat alguna gestió amb el Ministeri de Foment, pel greu problema de comunicacio que ens ha causat l'obertura de l'últim tram de l'autovia, ja que no apareixem en cap indicació a l'autovia. Ens va contestar que havia parlat amb “Carreteres”; no sabem exactament que ens va voler dir, continuarem preguntant.

Volíem saber si el Xarpolar convocaria tallers de treball, tal com va fer aquest any. Ens va dir que no, que no hi havia diners, que devien més de dos mesos de sou als treballadors actuals. Va continuar dient que aquest any ens hauríem de plantejar els contractes d'estiu, (PAMER, ENCORP, etc.), ja que la Generalitat Valenciana no paga i els ajuntaments no poden fer-se carrec d'aquestes despeses.

La política actual del PP ha provocat la ruina absoluta al Pais Valencià. Ni tan sols ens arriben els diners de la Comunitat Europea, els retenen per als seus “events” a València: fins i tot els alcaldes mateixos del PP ho diuen.


APROFITEM L'OCASIÓ PER DESITJAR A TOTHOM UN FELIÇ 2012

lunes, 12 de diciembre de 2011

Ple 14/12/2011

El proper dimecres 14 de desembre tindrà lloc l'últim ple de l'any. Aquest és l'ordre del dia:


1º.- Aprobación, si procede, del acta anterior.

2º.- Dar cuenta relación de facturas nº6/2011.

3º.- Decretos y resoluciones alcaldía.

4º.- Petición convocatoria Ciclo Hídrico Reparaciones.

5º.- Propuesta desagrupación Secretaria-Intervención.

6º.- Información celebración día Feria Medieval Santa Lucía

7º.- Ruegos y preguntas.

lunes, 28 de noviembre de 2011

Contenidors de brossa soterrats


Al ple del mes de setembre ens oposàrem a la sol·licitud de l'equip de govern de demanar dos contenidors soterrats per a posar-los a la entrada del poble, davant el museu de l'oli. La nostra idea era indagar els avantatges i inconvenients que tenia aquest sistema i després explicar-ho. El que teníem clar era que aquesta no és la solució per al problema de la recollida de brossa a Penàguila.

Per a informar-se, hem parlat amb representants de Muro, Alcoi i Agres, llocs on tenen aquest tipus de contenidors. Les nostres conclusions són les següents:

Al principi, funcionen molt bé, però al cap d'uns pocs anys comencen els problemes: el manteniment deixa molt que desitjar, sobretot als pobles on no tenen molts contenidors instal·lats. Poden tardar perfectament dos mesos en venir a arreglar-los. D'altra banda, al lloc on volen instal·lar-se, donaran un gran problema d'olors. A l'estiu a l'entrada del poble, pega el sol de valent, el que provocarà un recalfament dels contenidors, i, per lo tant, una forta emissió de gasos.

Si els instal·lem allí, hipotequem per sempre un espai emblemàtic del poble. Hem de tenir en compte que ocupen molt de lloc, que esta el museu enfront i que és un lloc de passeig i reunió per molta gent. Tot açò quedaria en gran part anul·lat.

A més, aquests contenidors són dels menys utilitzats al llarg de l'any: és sobretot a l'estiu quan més s'utilitzen. És per tot açò pel que creiem que el que realment és necessari és utilitzar els recursos de què disposem d'una manera més eficient i no com està fent-se ara. Hauríem d'aprofitar que a l'estiu hi ha molts treballadors contractats (22 aquest any) per a poder donar un millor servei al poble. Però el que per nosaltres és més important i crucial és que la solució vinga consensuada pels usuaris: hauria de plantejar-se a l'Associació de Dones i a la de Jubilats per poder entre tots trobar una proposta útil. És a dir: amb aquests contenidors, estem solucionant el problema de les persones majors que viuen a l'altre costat del poble? El nucli urbà té un bon servei de recollida de brossa? El problema són els contenidors o com està organitzada la recollida de brossa?

A més,  ja que demanem diners, hauríem de fer-ho per coses més necessàries, com arreglar les voreres, tant les del passeig com les del poble, que estan en una situació lamentable. 

miércoles, 23 de noviembre de 2011

Del ple de novembre i de les mancomunitats


Aquests són els punts que es tractaren al ple de novembre:
1.      Aprovació de l’acta anterior.
2.      Aprovació de diferents factures, (electricista, fontaner, material obra, productes químics per a la piscina, etc).
3.      Des de fa temps que el jutjat demana que es designe un suplent per al jutge de pau, es va publicar al BOP, l'alcalde proposa a Fina Picó Llinares, s’aprova per unanimitat.
4.      S’ens informa que el representant de l'alcalde a l’assemblea local de Creu Roja serà el regidor Jorge Aleman Mullor.
5.      Torn obert de paraula:
-          Al ple anterior li preguntarem per les gestions que estava fent sobre el Jardí de Santos. Tal com diguérem, hem tornat a preguntar-ho i ens va dir que tenia una reunió amb responsables de la Diputació el dimarts dia 15 de novembre. Al pròxim ple tornarem a preguntar.
-          Si abans de l’obertura de l’autovia del Barranc de la Batalla les senyals que indicaven la direcció al poble ja eren quasi inexistents, amb la nova autovia estem encara més aïllats, ja que no apareixen els pobles d'aquesta zona. Li demanarem que, com a alcalde i també com a president del Xarpolar, faça les gestions oportunes davant del ministeri de Foment per donar visibilitat a tota als pobles de la comarca.
-          A l’anterior legislatura es van aprovar els estatuts de la nova mancomunitat comarcal. L’alcalde havia d’haver-los enviat per a ingressar en ella, l'alcalde va dir que eixa nova mancomunitat no interessava als pobles xicotets. Va donar l’excusa de que tan sols volien fer un polígon industrial i que els pobles xicotets eixiríem perjudicats. Per fi va dir clarament perquè no vol entrar: sent ell president de la mancomunitat del Xarpolar, no anava a entrar a l’altra. És a dir, oblida el benefici del poble per actuar en benefici propi: interessos personals per damunt dels interessos de tots. A més, va dir que la mancomunitat que estava donant llocs de treball al poble era el Xarpolar (que, d’altra banda, aquests llocs de treball s’han adjudicat a les persones que l’alcalde ha volgut i amb favoritismes). Pensem que, per aquest motiu del treball, és també interessant l’altra mancomunitat: els representants de cada poble a la mancomunitat és decideixen pel nombre de regidors que té. Per tant, quatre pobles com Penàguila ja tenen més regidors que Alcoi. Ens pareix que estem perdent una bona ocasió per millorar el nostre poble per un interès particular: només hem de mirar per a qui han sigut els contractes del Xarpolar al poble.
-          Al ple del 14 de setembre, el concejal d’EU li va donar una documentació a l’alcalde per a que considerara els perills que comporta el parc infantil junt al transformador. En aquest ple, li va preguntar que pensava fer al respecte; l’alcalde va contestar que a ell eixa documentació no el convencia, que no pensava canviar res. El regidor d’EU li va dir que ell hauria d’assumir tota la responsabilitat, si algun dia passava alguna cosa.
-          El mateix regidor li va preguntar pel munt d’enderrocs i arena que hi ha al costat de la piscina. L’alcalde va dir que no sabia de que parlava (estrany per al màxim representant del poble) i que es llevaria. Aquest munt porta ahí des de juny: a dia de hui, continua al mateix lloc. Estes coses tenen mol poca importància per a l’actual equip de govern, molt més preocupat per projectes personals que per el dia a dia del poble. Només cal mirar l’estat general del poble per a adonar-se’n. Un exemple: al mes de juliol, es van posar unes tanques grogues al poble perquè els cotxes no aparcaren i els camions pogueren entrar a l’obra del centre social; quatre mesos després, encara estan a l’asfalt els ferros que van utilitzar, amb el perill que pot suposar per als cotxes i els vianants.

lunes, 7 de noviembre de 2011

Ple 9/11/2011

Ací teniu l'enllaç on podeu consultar l'ordre del dia del proper ple, que se celebrarà el dimecres dia 9 de novembre.

jueves, 3 de noviembre de 2011

Ple 19/10/2011


Aquest és el resum del ple del 19 d’octubre.

Primer, i com sempre, aprovàrem l’acta del ple anterior. El segon punt tractava de la notificació de diversos decrets, que eren permisos d’obra menor que havia concedit l’alcalde. El tercer punt constava de l’aprovació de la certificació d’obres del Riuet i comptava amb la certificació del tècnic corresponent de Diputació i al quart punt era la proposta de festes locals per l’any que ve, que seran el dilluns de festes i el 24 de desembre.

Els tres punts següents estaven relacionats amb la comissió d’Hisenda. Després d’estudiar la proposta del nou rebut de l’aigua, el BLOC considerà que pagar 1 € pel manteniment del comptador resultava excessiu i que, per tant, hauria de pagar-se 1 € al trimestre. Aquesta proposta es va aprovar. També demanàrem a al’alcalde que avisara a les persones que en el tercer trimestre de l’any 2011 hagen gastat molta aigua, per a evitar així sorpreses i que ningú es trobe un rebut molt elevat. Per tant, el rebut queda tal i com es va aprovar a la comissió, amb la variació que vàrem proposar al ple, és a dir, 16 € més IVA al trimestre. També proposarem que es fera algun tipus de bonificació a determinats grups d’abonats, com famílies nombroses o de recursos escassos. Aquesta proposta no es va tenir en compte. Per últim, recomanàrem a l’alcalde que, després del primer any, es revisara aquest rebut per si de cas resulta que és més car del que ara mateix ens pareix. A les hortes, per exemple, hi ha factures molt elevades que haurien de ser revisades si abans no s’arreglen les sèquies de rec, obra que ens pareix fonamental per al poble de Penàguila.

La pujada dels impostos de béns immobles i de rústica, que també tractàrem a la comissió, es va aprovar amb la nostra abstenció. Els percentatges que s'aplicarán serán els que figuren a l'entrada  de la comissió d'Hisenda. A pesar que no ens pareix una pujada abusiva, creiem que la informació que l'alcalde ens van proporcionar, no era real, ja que a la comissió d'Hisenda va dir que feia més de quatre anys que no pujaven, i després de comparar rebuts, vam comprovar que, excepte els dos últims anys,l’IBI sí que havia pujat. També es va decidir sol·licitar una revisió puntual de l'IBI d’algunes finques que han fet grans reformes, però que no han actualitzat el valor cadastral.

Al darrer punt, es va aprovar l’adjudicació del local destinat a bar-restaurant propietat de l'ajuntament. La millor oferta era de 650 € més iva.

A torn obert de paraules, demanàrem al senyor alcalde que tinga en compte que a Penàguila no hi ha pla d'emergències i que ara que s’apropa l’hivern no volem que ocórrega el mateix que l’any passat. El poble hauria d’estar preparat per qualsevol nevada o emergència i el personal hauria d’estar preparar per solventar-lo.

També li preguntàrem si havia mantingut algun contacte amb representants de la Diputació Provincial al respecte de Jardí de Santos. Queden només un parell de mesos per a finalitzar el conveni actual i no ens constava que hi haguera fet res. Ens va dir que estava intentant que pujaren el diputat responsable de l’àrea i la presidenta de la Diputació. Continuarem preguntant sobre aquest aspecte.

viernes, 21 de octubre de 2011

Comissió d'Hisenda

COMISSIÓ D'HISENDA.

El dilluns d'aquesta setmana va tenir lloc a l'Ajuntament de Penàguila la Comissió d'Hisenda. Aquests són els punts que es van tractar:

1r: ESTUDIO PROPUESTA Y MODIFICACION ORDENANZAS RELACIONADAS CON LOS IMPUESTOS. El secretari i l'alcalde ens informen que fa quatre ò cinc anys que no pugen l'impost de béns immobles urbà ni el de rústica. Fins ara s'aplicaba un coeficient del 0,67%, i del 0,84% respectivament. Després de varies propostes i després de que l'alcalde demostrara que deconeixia el funcionament de l'impost i proposarà una pujada de 7 punts (el que suposaria un augment d'aproximadament el 10 %), i com que fa més de 20 anys que no es revisa el cadastre, es va decidir pujar els dos impostos un 0,02%, que significa que els rebuts pujaran un poc menys del 3%.

2n: ESTUDIO PROPUESTA ORDENANZAS RELACIONADAS CON LAS TASAS. Aquest punt tractava del rebut de l'aigua. Com sabeu, la Diputacio va donar una ajuda per a canviar i automatizar els contadors d'aigua. Açò ja està acabat i durant els mesos d'estiu s'ha fet una sèrie de lectures de prova per a saber quin era el consum que hi havia.
La proposta de l'alcalde va ser la següent. Fins ara es pagaven 64 €, més IVA, a l'any, independentment del que gastara cadascú. A partir d'ara, es pagaria de manera trimestral i per consum, un mínim de 15€ que inclouria 20m3 de aigua al trimestre, més 3 € de manteniment del contador i més IVA. Si consumixes més de 20m3 d'aigua, els segúents els pagaries a 0,12 € el m3 fins als 50m3, i a partir d'eixa cuantitat el preu seria de 0,18 € el m3.
Nosaltres li diguerem a l'alcalde que això ho havíem d'estudiar, ja que com no havíem tingut accés a aquestes dades, desconeixíem si eren preus adequats. D'altra banda, també li exposarem la nostra preocupacio per la gent que pensa que esta gastan l'aigua correctament i després pot trobarse amb rebuts trimestrals de més de 100€. Les nostres valoracions sobre aquesta pujada les valorarem i les presentarem al pròxim ple, ja que aquest tema es tractarà.

3r: MODIFICACION DE CREDITOS PRIMERA 2011. Era una modificacio puntual del crèdit de la piscina, ja que s'esperaven uns ingresos de la Diputacio per a pagar el crèdit de la piscina i han enviat més diners, per tant calia modificar-ho.

4t: DICTAMEN CUENTA GENERAL 2010. Es tracta del document que l'Ajuntament de Penàguila envia a l'administracio central amb els comptes de l'any 2010.

------------------------

El dimecres d'aquesta setmana va tenir lloc el ple subsegüent a aquesta comissió, del qual prompte informarem (ordre del dia).

viernes, 14 de octubre de 2011

Comissió d'Hisenda a l'Ajuntament de Penàguila

El proper dilluns farà una sesió informativa per als regidors de la comissió d'Hisenda de l'Ajuntament de Penàguila. Aquest es l'ordre del dia:


1º, ESTUDIO PROPUESTA Y MODIFICACION ORDENANZAS RELACIONADAS CON LOS IMPUESTOS.

2º, ESTUDIO PROPUESTA ORDENANZAS RELACIONADAS CON LAS TASAS.

3º, MODIFICACION DE CREDITOS PRIMERA 2011.

4º, DICTAMEN CUENTA GENERAL 2010

Des del Bloc en preguntem... vol dir açò que volen pujar-nos els impostos i les tases?
La próxima setmana vos informarem del que s'ha tractat

martes, 20 de septiembre de 2011

Ple 14/09/2011: Segona part

Torn obert de paraules.

Les primeres preguntes les va fer el representant del PSOE.

La primera tractava d'averiguar que feina li havien donat a la treballadora de la guarderia. L'alcalde va contestar que havia estat arreglant la biblioteca. Home! tenim biblioteca al poble! Això si, sense horari i sense saber on està, almenys no hem vist mai cap de cartell indicatiu. Després de fer açò, aquesta treballadora faria un projecte per a “torbar als abuelos” (paraules literals de l’alcalde). Esperem que, almenys, procure coordinar-se amb l’associació de jubilats, per a no caure en duplicitats i que siga un treball efectiu.

Es va preguntar qui havia pagat les actuacions de “Música a la fresca” programades per la regidoria de festes per aquest mes d'agost. Ens va sorprendre molt la contestació de l'alcalde, que va dir que “això s'ha pagat amb la faena dels quatre regidors de PP, no li ha costat diners a l’ajuntament”! És a dir, ho ha pagat el PP? Pues no. Es referia a que els diners de les barres dels conjunts del mes d'agost, que habitualment servien per a pagar les festes de l'any següent, per tant, sí que s’han pagat amb els diners de tots i, a més, s'han malgastat en dur a terme unes actuacions mal organitzades, que no han tingut cap èxit, que han molestat a molta gent i que no tenien massa sentit. Ens sembla vergonyós que s'utilitzen els diners recaudats per a la festa de tots per a pagar la festa que li apeteix fer al regidor de festes i l'alcalde. Moltes persones es gasten els diners en la barra pensant que són per a les festes. Gastar-los així és enganyar a la gent.

Li van preguntar l'alcalde les raons per les quals no havia avisat als treballadors que estan al paro dels nous contractes que hi havien en el Xarpolar. Va contestar que no ho havia fet perquè, el que no pot ser, segons l’alcalde, era que hi haguera gent molt “sinvergüensa” que es negarà a treballar a la faena que s’ofereix. Des del Bloc, li vam contestar que el que realment ens pareix “sinvergüensa” és l’actitud de l’alcalde i de l’equip de govern en aquest tema, que només avisa a dos persones estudiantes i properes a la seua família de l’existència d’aquestos contrats. En les mateixes condicions que les dues persones estudiants a les quals va avisar amb antelació perquè s’apuntaren al paro, hi ha moltes persones, com li vam fer constar. És a dir, a tornat a utilitzar de manera sectària una informació privilegiada que ell tenia, cosa que ens pareix molt greu. Tot açò va generar una forta discussió entre el representant del Bloc i l’alcalde, perquè ens pareix indecent i lamentable el que s’està fent des de l’equip de govern.

El regidor de EU va preguntar per el treballador que ha renunciat al contrat amb el Pamer el dia 31 d’agost. Volia saber que passaria amb la resta dels mesos que faltaven per treballar. L’alcalde va explicar que les hores per a les quals estava contractat aquest treballador no es poden repartir entre la resta. S’ha de contractar un nou treballador o tornar la subvenció al Pamer.

A continuació, nosaltres li preguntarem que havia passat amb la 3a certificació de les obres de la coberta del riuet, ja que en l'anterior ple, l'alcalde volia pagar-les, a pesar de que no estava acabada.  Ens van contestar que els havia vingut be que no aprovaren eixa certificació a l’anterior ple, ja que fins l'any 2012 no arribaran els diners. Aleshores, per què volien aprovar-ho al juliol? No entenem que es duen entre mans, però de vegades pareix que no es l'alcalde el que porta l'ajuntament endavant.

Després d'aquesta pregunta, li varem demanar diverses coses a l’alcalde:

1.  Que no es perden els diners i les hores gastades al bancal de les paelles i que acaben de fer be l’aparcament. No ens pareix el millor lloc per a l’aparcament, però si l’han començat, que l’acaben, si no l'any pròxim no quedarà res del que s'ha fet.
2.  La nova parada del bus escolar, que esta col·locada on mai han volgut els pares, no té senyalització, ni pas de vianants, ni badens perquè els cotxes vagen a una velocitat prudent. Que faja les gestions oportunes perquè estiga en condicions i sense perills.
3.  Ja que no vol que en les hortes es gaste molta aigua, que prioritze el reparament de les sèquies de rec. Enguany ja és massa tard, perquè estem a setembre i ja no queda quasi res per regar, però que no ho deixe passar perquè el pròxim any  tindrem el mateix problema.
4.  Li vam recordar que fa ja 10 mesos li demanàrem que es posara en contacte amb la Diputació Provincial perquè arreglaren el toll que es forma a la entrada del passeig d'accés al poble.  És la tercera volta que li ho diem, esperem que siga la definitiva. Ens consta que a Diputacio tan sols espera que li ho demanen.
5.  El 5 de setembre, al Butlletí Oficial de la Província, va aparèixer una subvenció de 1.649 €, que eren per a una setmana esportiva al mes d'agost. Li varen demanar que es gastara aquests diners en alguna activitat relacionada amb l'esport, ja que als pressupostos municipals no hi havia cap partida per a això. 

Al llarg del ple, l’alcalde va dir en diverses ocasions que si l’oposició creia que ell estava fent alguna cosa malament, que el denunciarem. Nosaltres, el Bloc, no estem allí per a denunciar a l’alcalde cada vegada que fa una cosa que, des del nostre punt de vista no és ètic o moral, ja que res té que vore amb la legalitat. Nosaltres estem allí per a recordar-li com pensem nosaltres, representants d’habitants del poble que ens han votat, com hauria de ser el poble. Ens pareix ridícul que intente tallar les crítiques desafiant-nos a denunciar-lo. Això sí, si es comet alguna irregularitat legal i podem demostrar-ho, que no dubte en què li demanarem la dimissió i ho denunciarem.

---------------------------------

Ja tenim l’informe de legalitat. Estem estudiant-lo i vos informarem en els pròxims dies.

domingo, 18 de septiembre de 2011

Ple 14/09/2011: Primera part

Aquesta és la primera part del resum del ple de l’Ajuntament de Penàguila del dia 14 de setembre.

Al principi, i com sempre, els grups demanàrem que es rectificara l'acta del ple anterior, ja que hi ha diversos aspectets redactats de manera inexacta. Nosaltres, després de declarar que aquest fet ocorria masa a sovint, vam demanar que es gravaren els plenaris, per  a facilitar la feina al senyor secretari municipal. L’alcalde, després d’assegurar-se que això era legal, va manifestar que li pareixia be. Esperem que al pròxim ple la gravadora estiga preparada.

El segon punt tractava de dues llicencies d'obra que s’han atorgat a particulars al poble.

En el tercer , que tractava de resolució de l'adjudicació de l'obra d'impulsió d'aigües fecals en el carrer Costera del Riuet, va quedar molt clar quin es l'interés que té l'actual equip de govern per a aconseguir el millor per al poble. Com el pressupost de l'obra és inferior a 200.000€, el procediment es negociat sense publicitat, és a dir, l'alcalde busca 3 empreses i adjudica l'obra a la que presente la millor oferta per decret d'alcaldia. Hi havien tres presupostos, un d'una empresa coneguda amb unes millores sobre el pressupost. Les altres dues empreses, una d'Alcantarilla i l'altra de Beniarjó, no presentaven ninguna millora. Nosaltres preguntarem a l’acalde com havia trobat aquestes empreses i d’on eren. L'alcalde va dir que una empresa era de L'Alqueria i l’altra no sabia d’on: és a dir, que ni sabia a quines empreses els ho havia ofertat ni tenia cap interès per saber-ho. Amb aquesta resposta va quedar clar quina és la tècnica que utilitza l’equip de govern per a adjudicar aquestes obres: ells volen que ho faça una empresa determinada i, per a aconseguir-ho, li demanen un pressupost a aquesta empresa, que posa unes millores. D’altra banda, algú busca a dues empreses de fora per a que presenten pressupostos sense millora. D’aquesta manera, l’empresa que interessa a l’equip de govern no té competència i sempre s’enduu totes les obres. En aquest cas, tornem a parlar de favoritismes i de no donar a tots les mateixes oportunitats. Volem recordar a l’equip de govern que al poble existeixen 4 empreses amb les mateixes condicions que l’empresa a la qual se li atorga continuadament la feina. Tots haurien de tenir les mateixes oportunitats, però pareix que, com es ve demostrant, açò no interessa a cap dels quatre regidors del PP de l’ajuntament de Penàguila.


El quart punt tractava de soterrament dels contenidors de brossa, situats al principi del passeig. El pressupost de l'obra es d'uns 27.000 € i no està clar el percentatge d'aquesta quantitat que hauria de pagar l'ajuntament. Nosaltres creem que aquesta no es la millor solució per la recollida de brossa al poble perquè, per un costat, continuaran havent-hi els mateixos problemes, ja que els contenidors només s'instalaran a l'entrada del poble i la resta del nucli urbà es quedarà igual; a més a més, aquest sistema requereix manteniment i neteja que ha d'assumir l'ajuntament. L'alcalde pretén solucionar-ho amb uns “tubets” que eixirien a la costereta del riuet, però ens sembla que açò només provocaria un constant degoteig de lixiviats, amb el perjudici que comportaria per a un dels llocs més emblemàtics del nostre poble. Ens comprometem a aportar les nostres solucions al pròxim ple per a poder-les discutir i intentar millorar un servei que aquest estiu a deixat molt que desitjar.

El cinqué punt tractava de l'aprovació de les bases de lloguer del bar. Aquestes bases són les mateixes que van utilitzar l'anterior vegada: 6000 € de fiança, 520 € com a mínim de lloguer i 2 anys renovables fins a 6 anys com a màxim. Ens vam abstindre per conflicte d'interessos i van ser aprovades.

El sisé punt era la moció d'Enrique Llorens Picò. Es demanava en aquesta moció un informe extern sobre la instal·lació del parc infantil que hi ha junt a la piscina ja que el presentat per l'alcalde no era massa clar. L'alcalde va dir que no demanaria cap informe més, que ell ja n'havia aportat un, el senyor Llorens li va demanar al senyor alcalde que recapacitara, que tinguera en compte que el responsable del que poguera passar era l'ajuntament, ja que el transformador ja estava allí quan es va decidir posar el parc. Li va donar a l'alcalde una sèrie de documents per a que els llegira i prenguera la decisió mes adequada. Aquest punt no es va votar, a la espera de que l'alcalde estudie la documentació. Des del Bloc Penàguila, independentment de si és legal o no o si és perillòs per a la salut, pensem que el parc no té les condicions adequat: no hi ha bancs per als pares, no hi ha papereres, no està ben tancat, ja que els xiquets tenen accés als cables que ixen del transformador, no hi ha cap ombra i el manteniment és inexistent.

martes, 13 de septiembre de 2011

Ple del 14/09/2011

Ací podeu consultar l'orde del dia del ple de demà dimecres 14 de setembre. Vos animem a què acudiu per a rebre la informació de primera mà.

miércoles, 10 de agosto de 2011

Agost 2011

Aparcament


Com heu pogut comprovar, l'equip de govern de l'Ajuntament ha intentat condicionar el bancal de les paelles com a aparcament; i com també heu pogut comprovar, el resultat ha sigut nefast. Ens preguntem si la feina que s'ha fet serà algun dia efectiva, perquè tal com està hui, no ho és. Esperem que la provisionalitat i la perillositat dels accessos no provoque cap accident. No s'ha tirat saorra i tampoc s'ha estés grava per tot el bancal per a evitar les conseqüencies que podria ocasionar un ruixat. Pensem que continuen tirant els diners, com en altres coses. És evident que el poble necessita un aparcament, però no un bancal arreglat a mitges.

Brossa


Durant l'estiu, hi ha molta més gent al poble, cosa que provoca que els caps de setmana s'acumule molta més brossa als contenidors, que s'arriben a col·lapsar, i la gent tira les bosses fora del contenidor. En la quantitat de treballadors que hi ha aquest any a l'ajuntament, l'equip de govern podria haver arribat a un acord amb ells perquè arreplegaren la brossa els caps de setmana i evitar així la situació que, sense anar-hi més lluny, hem viscut aquest cap de setmana de festes: els contenidors plens i fent pudor. No es un desgavell: aquestes festes els treballadors encarregats d'agranar els carrers han treballat dissabte i diumenge per deixar en bones condicions les escoles, on s'han celebrat les verbenes.

"Música a la fresca"

Aquesta és una de les grans apostes de l'Ajuntament, i en particular de la regidoria de festes. Ja ho diguérem anteriorment: "PA I CIRC"; si hi ha festa a la plaça, tot el món content. Pensem que aquesta no és la millor manera de gastar-se els diners públics. Pague qui pague, ixen de la butxaca dels contribuents. No és la millor programació per al mes d'agost a Penàguila. Les festes del poble, les dels fadrins i les majors, tenen les seues dates específiques i tot el mon sap quan hi ha festa i quan es pot descansar. Aquestes nits de música no tenen cap sentit i trenquen en la normalitat del poble. Creiem que, ja siga Diputació o l'Ajuntament, si qualsevol   administració vol gastar-se diners en fer festa i animar el poble en estiu, ha de pensar i respectar a tots. Seria millor buscar alternatives més participatives i culturals en horaris que no molesten ningú (com activitats per als xiquets de vesprada, teatres, contacontes, etc.) Perquè, no ens enganyem: aquestes nits molesten més que agraden, i la prova està en l'escasa assistència que tenen i en la gran quantitat de queixes que estan provocant.

Llocs de treball


L'alcalde ha tornat a jugar amb els llocs de treball i amb el dret a treballar que tenen tots els habitants de Penàguila. Com a alcalde, sabia que la mancomunitat del Xarpolar anava a ofertar llocs de treball. Amb aquesta informació privilegiada, ell, personalment, va informar a determinades persones perquè s'apuntaren a l'atur i, així, poder aconseguir aquests llocs de treball, com finalment ha ocorregut. No estem en contra que aquestes persones treballen, sinó de que no es donen les mateixes oportunitats a tots els que estan en la mateixa situació. Aquesta situació no es la primera vegada que ocorre: a finals de l'any passat el Xarpolar va ofertar treballs per a tots els pobles i l'alcalde no va informar a tots els parats. Aleshores ja se li va dir en un ple i no va contestar res. Aquesta vegada, amb un equip de govern distint, ho ha tornat a fer. Com podem veure, la igualtat d'oporunitats no és la prioritat de l'actual equip de govern del PP; a pesar d'haver entrat noves persones a l'equip de govern, el favoritisme continua sent la seua manera de gestionar un ajuntament.

Una reflexió final...


Actualment, l'Ajuntament té dues vies de comunicació amb el poble: els cartells informatius que penja al voltant del poble i la pàgina de Facebook de Populars Penàguila. Des de l'ajuntament es confundeix el partit polític amb el desenvolupament de la gestió i informació municipal. Sense anar més lluny, el dia 3 d'agost es van publicar al Facebook del PP unes fotos baix el títol de "Actuacions juny/juliol 2011". Qui ha fet aquestes actuacions? El Partit Popular de Penàguila, amb els seus diners, o l'Ajuntament de Penàguila, amb els diners de tots? Pensem que l'ajuntament hauria de tenir un portal virtual que ens represente a tots, ja que la web oficial continua inutilitzada igual que abans de les eleccions.

Per cert, i la zona Wifi, on està?


domingo, 24 de julio de 2011

Ple del 13/7/2011

Amb aquesta entrada volem analitzar i opinar sobre el que va donar de si el ple del dimecres 13 de juliol.

Primerament, ací teniu l'ordre del dia.

Els punts 1 i 2 van ser aprovats per tots.

Tots els regidors de l'oposició estaven en contra de l'aprovació del punt 3. Desde el Bloc, pensem que és perillós, a més d'imprudent, aprovar l'última certificació de l'obra de la coberta de la Font Major quan encara no està acabada; és per això que estavem en contra. L'alcalde, finalment, va retirar el punt, però amb els vots de l'equip de govern ho haguera pogut aprovar. Per què no ho va fer? És que era il·legal?

El punt 4 tractava sobre les bases de contractació de l’obra d’impulsió d’aigües fecals de la costera del riuet, que són les mateixes que es van utilitzar per a la contractació de la coberta de la Font Major. L'alcalde sol·licitarà a tres empreses que liciten l’obra, després ell la concedeix a la millor oferta. El problema sempre és si quan s'analitzen i es demanen les ofertes hi ha algun interés perquè les faça algú en concret. Quan tinguem tota la informació, la donarem.

El punt 5 es va aprovar per unanimitat. Des del Bloc, demanàrem a l'alcalde que sol·licite al treballador social que faça un estudi social del poble, ja que és necessari per a poder després demanar ajudes i programes per a la gent que ho necessita, com el programa de la Generalitat “Menjar a casa”. L'alcalde va començar a llegir totes les funcions que té aquest treballador, però insistirem en la necessitat d'aquest aspecte en concret, ja que podria ser la clau per a moltes millores socials al poble.

El següent punt, al nostre parer, resulta simplement vergonyós. Els pressupostos presentats per l’equip de govern són tot el contrari al que necessita el nostre poble per anar a millor. Només cal citar alguns exemple:

Aportación a festejos Populares. - 15.000 €
Aportacion a comision de fiestas. - 9.000 €
Turismo o promocion turística. - 0 €
Dietas de cargos electos. - 2.500 €
Servicios de caràcter general, juventud, cultura y deporte. - 7.000 €
Atenciones beneficas y asistenciales. - 3.500 €.

El que no pot ser és que en festes (24.000 €) es gaste més del doble que en juventut, cultura i serveis socials (10.500 €). I el que també ens pareix ridícul és que no es gaste ni un cèntim per a promoció turística tenint en compte els negocis que hi ha i que hi haurà al nostre poble i ara que Diputació està invertint en un patrimoni del poble com és el Jardí.

El futur que ells volen és “PA I CIRC”, però el dia a dia continuarà igual de malament.

L'alcalde va començar el punt 7 disculpant-se per haver publicat el programa de festes abans de dur-lo al ple, va disculpar la inexperiència del regidor de festes. Pel que es veu, quan l’interessa s’excusa en els regidors, com si ell no haguera participat en l’elaboració i publicació dels cartells. A continuació des del Bloc li vàrem dir que, si bé no tenim res en contra dels qui rebien l'homenatge, no ens pareix correcte. En primer lloc perquè els alcaldes elegits democràticament fan la feina que han de fer, per això es presentaren a les eleccions; no coneixem a ningú a què se li fa un homenatge per fer la seua feina, a més a més, són regidors, com tota la resta de persones que han passat per l'ajuntament. Pensem que no representen a tots, per tant ens pareix un acte innecessari. També li diguérem que, des de el nostre punt de vista, l’homenatge entrava en contradicció amb la Llei de la Memòria Històrica.

Punt 8: aquesta es la petició formulada pels grups de l’oposició. Aquest punt de l’ordre del dia ens va resultar molt penós. Des del principi, volem deixar clar que vam formar part d'aquesta moció conjunta perquè en cap moment atacava a ninguna persona en particular, sinó que anava contra la gestió que fa l'ajuntament de l'escola.

L’alcalde, primer de tot, ens va acusar “d'anar en contra d'aquesta xiqueta”. Com heu pogut llegir, l'única cosa que li demanem en referència a les persones que han de treballar en aquesta escola és que es contracte al “personal qualificat per a poder desenvolupar aquesta activitat docent”, però en cap moment volem que la persona que ja està treballant allí deixe de fer-ho, sinó que continue com a suport d'una persona amb la titulació adequada. Tampoc es pot extraure del nostre escrit que volem que es tanque l'escola. És més, en el nostre programa electoral incloïem una escola d'estiu, ja que és un bé per al poble, però ha d'estar ben gestionada i reglada.

L'alcalde va aportar la titulació de la persona que està al càrrec. Aquesta persona té la titulació de “Tècnic superior en educació infantil”, que la faculta només per a atendre a xiquets de 0 a 3 anys, i a l'escoleta hi ha xiquets que superen àmpliament aquesta edat. A més, no tenim clar que el segur de què va parlar l’alcalde cobrira qualsevol eventualitat que poguera ocórrer, pel fet que ni el local ni la titulació del treballador són els adequats.

Els regidors del PP van votar en contra d'aquesta moció. Per tant, des de l'equip de govern es neguen a millorar les condicions de l'escola perquè els nostres xiquets tinguen la millor atenció possible.

Des del Bloc, pensem que l'alcalde ha tingut temps suficient per a preparar bé les coses i no fer el que ha fet: una “chapuza”. A més, aquesta era l'oportunitat de solucionar un error; ho van poder fer i no van voler.


RUEGOS Y PREGUNTAS

Li diguérem a l’alcalde que li demane a l’empresa que esta construint el centre social que arregle el camí de la Lloma, ja que en passar per allí per a abocar la terra l’han deixat en molt males condicions. L'alcalde va dir que ho tindria en compte. Li ho recordarem.

Li preguntàrem també per les obres de la piscina. L'ajuntament no hauria d'haver pagat les obres que estan fent-se (substitució de la valla, la barana de baixada i formigó). L'alcalde ens va dir que el projecte era aquest i que, tot i no estar d’acord amb ell, havien d'acceptar-lo i que aquestes obres són només coses que “no ens han agradat”. Això no és veritat. La coberta es va acabar com venia al projecte i després, com estava malament, es va modificar sense cost per a l’Ajuntament. Pensem que el mateix s’haguera pogut fer amb aquestes obres. A més a més, el munt de terra que s’ha quedat baix de la piscina hauria d’haver-lo llevat l'empresa constructora abans d'acabar l’obra, i ara retirar-lo ens costarà diners a tots

Per ultim, preguntàrem sobre el tema dels contractes de la convocatòria de Diputació, pel barem que havia utilitzat per a repartir els llocs de treball. Al principi l’alcalde va dir que el barem era que les persones contractades estigueren en el paro i empadronades a Penàguila. Això no és un barem, això són les bases de la convocatòria. Per tant, NO es va seguir cap barem. NO es va fer publicitat com cal perquè tothom accedira als llocs de treball que crearia i per tant NO tota la gent parada va tenir els mateixos drets: uns sabien més que altres. Al final, l'alcalde va acabar dient: “vaig contractar a qui vaig voler”. Amb aquesta declaració, poc més es pot dir. Però el Bloc ha demanat un informe de legalitat sobre aquestes contractacions al secretari municipal; quan tinguem la resposta, informarem i actuarem en conseqüència. No és pot jugar amb els diners públics ni amb el dret a treballar de les persones.


Fins ací la crònica del ple de juliol. Nosaltres, des d'aquesta finestra virtual, continuarem parlant d'allò que ens interessa als penaguilencs. Informarem i donarem la nostra opinió sobre els aconteiximents del poble i escoltarem a tot aquell que, de manera respectuosa i idetificant-se, vulga fer qualsevol comentari.

lunes, 18 de julio de 2011

Presentació

Des de la nostra candidatura hem decidit crear aquest blog per a poder explicar el treball que desenvoluparem a l'ajuntament del poble.
Volem informar, tal i com ens vam comprometre al nostre programa, i procurar també un canal per a poder donar veu a qui vulga expressar la seua opinió, i, si vosaltres voleu, crear un lloc de discussió per a poder millorar les nostres actuacions a l'ajuntament.
No volem que aquest blog es convertisca en un lloc on, des de l'anonimat, poder dir qualsevol cosa. Demanem que la gent que vulga opinar s'identifique i permetrem els comentaris sempre que aquests no atenten contra la integritat de ningú. També teniu un correu (blocpenaguila@gmail.com) on podeu enviar els vostres suggeriments o opinions.
Els administradors d'aquest blog som els membres de la llista del Bloc Penàguila que es va presentar a les eleccions municipals.
Esperem que ens doneu un poc de temps per a poder posar-lo al dia, així com per a adquirir l’experiència necessària per a que siga un blog actiu i participatiu.
En pocs dies publicarem un resum i la nostra opinió sobre el ple del 13 de juliol.
Gràcies.
Bloc Penàguila.