miércoles, 10 de agosto de 2011

Agost 2011

Aparcament


Com heu pogut comprovar, l'equip de govern de l'Ajuntament ha intentat condicionar el bancal de les paelles com a aparcament; i com també heu pogut comprovar, el resultat ha sigut nefast. Ens preguntem si la feina que s'ha fet serà algun dia efectiva, perquè tal com està hui, no ho és. Esperem que la provisionalitat i la perillositat dels accessos no provoque cap accident. No s'ha tirat saorra i tampoc s'ha estés grava per tot el bancal per a evitar les conseqüencies que podria ocasionar un ruixat. Pensem que continuen tirant els diners, com en altres coses. És evident que el poble necessita un aparcament, però no un bancal arreglat a mitges.

Brossa


Durant l'estiu, hi ha molta més gent al poble, cosa que provoca que els caps de setmana s'acumule molta més brossa als contenidors, que s'arriben a col·lapsar, i la gent tira les bosses fora del contenidor. En la quantitat de treballadors que hi ha aquest any a l'ajuntament, l'equip de govern podria haver arribat a un acord amb ells perquè arreplegaren la brossa els caps de setmana i evitar així la situació que, sense anar-hi més lluny, hem viscut aquest cap de setmana de festes: els contenidors plens i fent pudor. No es un desgavell: aquestes festes els treballadors encarregats d'agranar els carrers han treballat dissabte i diumenge per deixar en bones condicions les escoles, on s'han celebrat les verbenes.

"Música a la fresca"

Aquesta és una de les grans apostes de l'Ajuntament, i en particular de la regidoria de festes. Ja ho diguérem anteriorment: "PA I CIRC"; si hi ha festa a la plaça, tot el món content. Pensem que aquesta no és la millor manera de gastar-se els diners públics. Pague qui pague, ixen de la butxaca dels contribuents. No és la millor programació per al mes d'agost a Penàguila. Les festes del poble, les dels fadrins i les majors, tenen les seues dates específiques i tot el mon sap quan hi ha festa i quan es pot descansar. Aquestes nits de música no tenen cap sentit i trenquen en la normalitat del poble. Creiem que, ja siga Diputació o l'Ajuntament, si qualsevol   administració vol gastar-se diners en fer festa i animar el poble en estiu, ha de pensar i respectar a tots. Seria millor buscar alternatives més participatives i culturals en horaris que no molesten ningú (com activitats per als xiquets de vesprada, teatres, contacontes, etc.) Perquè, no ens enganyem: aquestes nits molesten més que agraden, i la prova està en l'escasa assistència que tenen i en la gran quantitat de queixes que estan provocant.

Llocs de treball


L'alcalde ha tornat a jugar amb els llocs de treball i amb el dret a treballar que tenen tots els habitants de Penàguila. Com a alcalde, sabia que la mancomunitat del Xarpolar anava a ofertar llocs de treball. Amb aquesta informació privilegiada, ell, personalment, va informar a determinades persones perquè s'apuntaren a l'atur i, així, poder aconseguir aquests llocs de treball, com finalment ha ocorregut. No estem en contra que aquestes persones treballen, sinó de que no es donen les mateixes oportunitats a tots els que estan en la mateixa situació. Aquesta situació no es la primera vegada que ocorre: a finals de l'any passat el Xarpolar va ofertar treballs per a tots els pobles i l'alcalde no va informar a tots els parats. Aleshores ja se li va dir en un ple i no va contestar res. Aquesta vegada, amb un equip de govern distint, ho ha tornat a fer. Com podem veure, la igualtat d'oporunitats no és la prioritat de l'actual equip de govern del PP; a pesar d'haver entrat noves persones a l'equip de govern, el favoritisme continua sent la seua manera de gestionar un ajuntament.

Una reflexió final...


Actualment, l'Ajuntament té dues vies de comunicació amb el poble: els cartells informatius que penja al voltant del poble i la pàgina de Facebook de Populars Penàguila. Des de l'ajuntament es confundeix el partit polític amb el desenvolupament de la gestió i informació municipal. Sense anar més lluny, el dia 3 d'agost es van publicar al Facebook del PP unes fotos baix el títol de "Actuacions juny/juliol 2011". Qui ha fet aquestes actuacions? El Partit Popular de Penàguila, amb els seus diners, o l'Ajuntament de Penàguila, amb els diners de tots? Pensem que l'ajuntament hauria de tenir un portal virtual que ens represente a tots, ja que la web oficial continua inutilitzada igual que abans de les eleccions.

Per cert, i la zona Wifi, on està?


No hay comentarios:

Publicar un comentario