jueves, 29 de noviembre de 2012

Ple extraordinari de novembre


Punt primer. - Es tractava de l'aprovació de quatre ordenances.
La primera era per a regular la pujada del IBI. Cal recordar que és una pujada del 10%, i que ve imposada pel govern del PP. També canvia alguna part del text de l'ordenança perquè siga el propietari qui haja d'informar al cadastre de les modificacions dels bens immobles propis.
La segona consistia en un canvi en l'ordenança que regula les obres menors: a partir d'ara els permisos d'obra menor es demanaran fent una declaració responsable i aportant fotografies de l'obra a realitzar, entre altres coses.
La tercera consistia en una ordenança per a regular la utilització del mercat, amb tots els requisits que es necessiten per a solicitar-lo.
La quarta era per posar preu a els locals que l'ajuntament té ocupats, com el local de la música o el dels caçadors, i el preu del mercat.

Les tres primeres ordenances no provocarem  grans discussions. La primera era, pràcticament, imposada; la segona facilitarà el control de les obres menors al poble, i la tercera la considerem necessària: és imprescindible que la utilització dels locals municipals estiga regulada per evitar, per un costat, la mala utilització, i per altra banda, per tindre clar en tot moment quina persona o entitat és responsable del que puga ocórrer.

La quarta ordenança ja no ens va semblar bé. En primer lloc, va dir que posava preu a dos locals, els ocupats per la musica i societat de caçadors, i a la utilització del mercat, 50 € diaris. Segons l'alcalde, aquesta decisió no té un objectiu recaptador. Després de explicar-li que no ens semblava bé que cobrara el lloguer a les associacions, que sempre ajuden al poble a créixer, ens va dir que un dels motius era perquè hi ha socis entitats que se n'aprofiten dels locals sense estar empadronats en Penàguila! Segons ell, no paguen “res”. Li contestàrem que el que no ens semblava bé era que aquestes associacions, ja que utilitzen els locals, no pagaren llum i aigua i que, a més, ell ja feia anys que tenia responsabilitat de govern i hauria d'haver-ho solucionat. Li diguérem que discriminar a les persones per l'empadronament no ens pareixia ètic, que molts d'ells tenen cases que sí que paguen al poble, i que tots paguem impostos, que els diners que arriben al poble des de l'estat ixen dels impostos de tots, no només de les persones empadronades.
Tampoc ens sembla normal que, sense negociar-ho amb la Societat Musical, trenque el conveni que té subscrit amb aquesta associació. Aquest conveni té una duració de 25anys, i no té clàusules per a poder-lo trencar de manera unilateral. Ell va insistir en que vol millorar la relació que tenia amb aquesta entitat, amb la que té algunes diferencies, però clar, tot des del seu punt de vista. No està tenint en compte a les dos parts i, pel que sembla, la seua intenció és imposar les seues idees en lloc de negociar solucions.
Mentrestant, ell insisteix en el tema de l'empadronament sense adonar-se que la quantitat de festes que ha organitzat i subvencionat a les que ha assistit més gent d'altres llocs que “empadronats”. Sembla que per a les festes no li importa el padró.
Per altra banda, cal dir que aquesta ordenança pot ser aplicada o no; esperem que abans d'aplicar-la, negocie amb qui ho tinga que fer i no la aplique de manera unilateral.

Punt segon.- Es demana a Diputació una subvenció per reparar un tram del clavegueram del carrer Verge de Patrocini. Aquesta obra, si l'aproven, s'adjudica des de l'ajuntament. Esperem que, ja que té tant d'interès en què les persones que utilitzen els locals del poble estiguen empadronats, pose el mateix interes en contractar als obrers que estan empadronats a Penàguila per a fer aquesta obra, donant les mateixes oportunitats a tots els negocis del poble.

Punt tercer.-  Es demana a Diputació una subvenció per reparar un tram del clavegueram i l'abastiment d'aigües dels carrers Sant Roc i Sant Josep, aquesta obra l'adjudica Diputació, si la concedeixen.

miércoles, 7 de noviembre de 2012

Ple d'octubre


Abans de començar el ple, s'aprova incloure un altre punt per aprovar la recepció de l'obra realitzada per construccions Bembaret al carrer Verge del Patrocini. Es tracta del canvi d'un tram de tuberies del clavegueram que subvenciona la Diputació.

Punt 1. L'acta del ple anterirs es va aprovar per unanimitat.

Punt 2. Relació de factures. Ens tornem a queixar de la gran quantitat de diners que l'equip de govern es gasta en festes. Es van paga factures per discomòbils, equips de so, partida de pilota (1.650€????), dolçainers... per un total de més de 3.300€, a més de les factures de Festes dels Fadrins i Santets de la Pedra, que desconeixem a quant pugen i que demanarem per saber la quantitat gastada realment en festes. No sabem si amb aquestes despeses s'han acabat de pagar les festes o si encara queda per pagar alguna cosa.
La quantitat pagada per la partida de pilota ens pareix exagerada, pagar 165 € per pilotari (en jugaren 10) ens sembla excessiu en els temps que corren.
El que no ens acaba de agradar és la mala gestió dels càrrecs, és a dir: on comença el càrrec d'alcalde i s'acaba el de fester major? És etic aprofitar els treballadors de l'ajuntament per organitzar actes dels festers? És étic que l'ajuntament assumisca un cost tan gran de les festes un any en què hi ha festers?
L'alcalde va declarar que els festers havien arreplegat uns 6.000€, i que “havien posat diners de la seua butxaca”, la resta la pagava l'ajuntament.
Trobem a faltar una comissió de festes per controlar un pressupost molt elevat d'uns diners que ixen de la butxaca de tots.
Quan tinguem totes les dades sobre el cost real de les festes al poble informarem en aquest blog.
També tenim que dir que no ens agrada la doble vara de medir utilitzada per l'alcalde: li preocupava molt la legalitat amb el tema dels coets i, pel que hem vist, molt poquet en el de les “vaquetes”.

Punt 3. Hi havia diferents permisos d'obra i empadronaments. Un dels permisos d'obra era dels propietaris de La Torresena. Tots els que passen per davant d'aquesta torre, declarada Bé d'Interés Cultural per la Conselleria de Cultura, poden veure l'obra que estan fent. Ens va semblar una burla al poble que la valoració de l'obra presentada pels propietaris fóra de 26.000 €, i així li ho vam dir al alcalde. Ens va dir que sí que li semblava molt poc, que ja ho havia posat en mans del tècnic municipal perquè ho valorara. Així i tot, li va concedir el permís d'obra: no entenem que done el permís d'obra si no té clar que la valoració siga correcta i menys encara tractant-se d'un edifici com aquest.

Punt 4. Els comptes generals del 2011 es van aprovar amb els vots del PP.

Punt 5. Aquest punt tractava de una sèrie de crèdits que es demanen perquè no entren als presupostos, perquè, com vam explicar al seu moment, els pressupostos s'han fet molt baixos per poder tenir un secretari de Diputació.

Punt 6. Pel qe fa a la morositat del primer trimestre, la secretària ens explica que als primers trimestres d'aquest any es complicat complir amb els pagaments en el temps estipulat per la llei, que espera poder complir a final d'any.

Punt 7. L'equip de govern ens presenta la nova ordenança de l'aigua a Gorga. Ens explica que ja fa molt de temps que ens paguen el mateix per l'aigua, i que pujaran el rebut un 65% aproximadament. Pensem que fer aquesta pujada sense parlar abans amb els representants de Gorga no és massa ètic, almenys haurien d'haver negociat amb ells la pujada del preu. Per altra banda, dir que fa mes de dos anys que no paguen l'aigua.

Punt 8. Es demanda la reparació del camí de Brisuela a La Torre degut a l'incendi d'aquest estiu.

Punt 9. Al tonr obert de paraules, li tornem a plantejar a l'equip de govern la necessitat de tindre fet el pla d'emergències al poble: és una prioritat i, sense dubtes, salva vides. En casos d'emergencia com l'incendi d'aquest estiu, si està fet, es pot treballar molt millor. No es va comprometre a fer-lo, tampoc va dir que no, esperem que ens faja cas. 

miércoles, 3 de octubre de 2012

miércoles, 15 de agosto de 2012

Ple juliol 2012

Punt 1. S'aproven les actes anteriors.

Punt 2. Factures, despeses corrents, fontaner, electricista, material d'oficina...   

Punt 3. Diferents permisos d'obra i tres persones que s'han donat d'alta al cens en Penàguila.

Punt 4. És tracta d'una operació d'endeutament per pagar el pla de pagament a proveïdors que es va aprovar fa uns mesos. Com que l'administració, sobretot l'autonòmica, no paga els deutes, ens toca als pobles endeutar-nos per poder pagar. És clar que els interessos els paguem nosaltres i que els grans beneficiats són els bancs. 

Punt 5. Conveni firmat amb Diputació per millorar el sistema informàtic.

Punt 6. Ordenança d'obligada aprovació per poder accedir a les ajudes del punt anterior.

Punt 7. Pujada del rebut de la brossa. Ens la puja més d'un 4% i ens explica que la pujada és per cobrir al 100% el cost de la recollida de brossa al nostre poble. Nosaltres no estem d'acord amb aquesta pujada, no estem d'acord amb la gestió que es fa des de l'ajuntament i des del Xarpolar d'aquest servei. Li vam dir que hi havia molts pobles en què es pagava prou menys. L'alcalde ens replicà que aquesta taxa es obligatòria i hem de cobrir-la per poder pagar-la. El que queda clar, i també li ho diguérem, és que, tot i ser obligatòria, hi ha ajuntaments que prefereixen subvencionar aquesta taxa a tots els seus veïns, i d'altres, prefereixen subvencionar paelles i festetes per a uns pocs.
A Penàguila ara es paguen 70€ a l'any i ja sabeu com s'arreplega. A continuació teniu quant paguen en altres pobles:

Alfafara – 50€
Beniarrés - 54€
Agres - 58€
Alcoleja – 60€
Benifallim - 60€
Balones - 60 
Almudaina – 68€
Benilloba -70€
Benasau – 70€

En molts pobles d'aquestos, a més a més, la brossa s'arreplega casa per casa.

Per què ha de ser Penàguila un dels pobles on més es paga i on pitjor es gestiona l'arreplegada de la brossa?

Punt 8. El regidor de cultura ens explica l'exposició que ja es pot visitar al Jardí de Santos.

TORN OBERT DE PARAULES

Vam parlar de la il·luminació instal·lada a la volta al poble. Primer volem dir que tenim poc marge d'actuació, ja que quan té lloc el ple ja està tot fet. Per això, res podem fer per canviar les coses. Només volem dir que és una subvenció de 5.000 € que entrava en un apartat de “Realización de actuaciones de desarrollo productivo” i que des de l'Ajuntament es demana la subvenció per a “Adquisición de iluminación para feria de artesanía de Santa Lucía y Jornadas Gastronomicas”. Si la subvenció era per a actuacions de “desarrollo productivo”, pensem que hi ha moltes altres que necessita el poble abans que iluminar només la volta al poble.

A continuació li preguntàrem per tres subvencions concedides i publicades el dia 2 de Juliol al BOP pel departament de Benestar Social de Diputació que eren:

“Bailes de salón”: 1000€
“Gimnasia intergeneracional”: 1000€
“Actividades para menores en vacaciones de verano”: 1000€

Ens va dir que una part seria per a ajudar als festers joves en l'organització de les 24 hores de futbol (400€) i la resta per a festes. Si a aquesta subvenció li sumem la del dia 16 de juliol de 3118 € del “Plan de ayudas para la promocion deportiva” (que estaven demanades per a una setmana esportiva a Penàguila), resulta que l'Ajuntament disposava de més de 5.500€ per poder fer actuacions de millora de l'estat actual del poble i donar algun contrat a les persones que estan ara parades. En lloc de fer això, ha decidit gastar-ho en festes! Si les despeses per a les festes ja estaven incloses en el pressupostos, no entenem per què es gasta aquests diners extra, que se li concedeixen mitjançant subvencions, en més festes un any que, a banda, hi ha festers majors i, per tant, la despesa no corre de part de l'ajuntament i que s'han estalviat diners en festes joves.

Hi ha en aquests moments una cosa que preocupa a moltes persones del poble: l'estat en què es troba el barranc del Jardí, sobretot la part que pega al poble. Està totalment descuidat, brut, ple de matolls, d'arbres secs... i, a més, no s'intenta trobar solucions (demanar ajudes a la confederació hidrogràfica, a Diputació, Medi Ambient...). Estan posant en un perill evident a una part important del poble. Pensem que aquests diners, en lloc d'utilitzarlos en festes, haurien d'utilitzar-se per a coses necessàries de veritat, com la neteja del barranc, i més tenint en compte que, tot i que es va aprovar a un ple, encara no tenim fet un pla de seguretat per al poble.

En aquestes festes, les fogueres de la huità es planten ben altes i, tenint en compte l'oratge que està fent i el perill que el vent s'enduga les espurnes cap al barranc, ens sembla molt perillós no tenir cap pla de seguretat ni cap mida per si passara un accident. Des d'ací, i més ara que encara tenim a la retina les imatges del foc del diumenge passat, ens sembla que l'ajuntament hauria de tenir les mangueres preparades, les presses d'aigua netes i el personal avisat durant l'encesa de les fogueres de la Huità. A banda, és clar, hauria de gastar-se els diners que té, com bé hem dit en aquesta entrada, en coses importants, i què hi ha més important que protegir els barrancs que envolten el poble? Què hi ha més important que el benestar i el treball que es pot oferir des de l'ajuntament? Per a l'equip de govern del PP una cosa: les festes.

jueves, 9 de agosto de 2012

Resum de tres mesos


Aquest és el resum de tres mesos “sense plenaris” i del ple ordinari del mes de juliol.

Des del ple del mes d'abril fins al del mes de juliol s'han realitzat diferents sessions extraordinàries i altres convocatòries que vos volem explicar.

Primer de tot, cal dir que si la idea principal de l'equip de govern del PP era estalviar diners al fer un ple cada tres mesos, s'han equivocat: des d'abril hem tingut 5 convocatòries, entre extraordinaries i informatives, totes elles amb la secretaria present, per tant, no hi ha cap estalvi: si s'haguera fet un al mes se li hauria pagat 3 plenaris, i no 5 com ha sigut el cas.

Aquests són els temes tractats:

24/5/2012.- APROVACIO CONVENI OPERACIÓ TRESORERIA

La caixa de credit provincial de Diputació li deixa a l'Ajuntament de Penàguila 24.000 € per poder pagar ja que no hi ha diners a l'ajuntament. Aquest credit és sense interessos i s'ha de tornar abans de que acabe l'any. Ens asseguren que és imprescindible per poder pagar i que quan arriben els diners de l'estat, al mes octubre més o menys, ho pagaran.

Ens vam abstenir perquè no ens agrada la manera de gastar diners de l'equip de govern municipal.

Tres dies després, el 27/5/2012, ens van tornar a convocar per aprovar el mateix tema, ja que Diputació per a la concessió d'aquest credit s'assegura que, per si de cas l'ajuntament de Penàguila no poguera pagar-lo, el recuperaria amb els diners que ha de recaudar al poble.

08/06/2012.- A les 19.45 hores, sessio INFORMATIVA. Selecció de dos peons de jardineria.

Com veieu, això era merament informatiu, ja que l'equip de govern ja ho havia fet tot, tan criteris de selecció com valoracio. Només volem apuntar dos aspectes:
  • En primer lloc creiem que si desde l'ajuntament pretenen ser transparents, haurien de comptar amb l'oposicio per decidir els criteris de valoració en lloc de crear-los ells unilateralment.
  • A més, aquests criteris són dubtosos, concretament els punts e) i f). El punt e) no té massa sentit i sembla“digirit”: per què no tene validesa els cursos de fa tres anys? El punt f) ñes ambigu: com valoren l'adequació del candidat al lloc de treball? Quins requisits eren els necessaris per a puntuar? No ens ho van explicar.

El mateix dia a les 20.00 hores. Sessió INFORMATIVA. Aprovació dictamen comptes generals exercici 2011.

Ens informen que els comptes del 2011 estan aprovats.

14/06/2012. 20h. Sessió urgent i extraordinària. APROVACIÓ DEL PLA D'AJUST.

No tenim massa clar per què es va realitzar aquest ple. Des del primer moment ens van dir que, amb l'estat economic de l'ajuntament, no era necessari presentar el pla d'ajust. Després ens van dir que el ministeri d'Hisenda havia publicat una nota i que era millor fer-ho. Nosaltres hem preguntat a altres pobles amb la mateixa situació i ens consta que no l'han hagut de fer. La única cosa que sabem és que la situació econòmica que tenim és molt fosca: mai sabem si tenim o no tenim diners.

El pla d'ajust consisteix en pujar l'IBI (això ja estava fet des del ministeri d'Hisenda), pujar el rebut de la brossa per l'any 2013 i pujar també el preu que se li cobra a l'ajuntament de Gorga per l'aigua. Això pel que fa als ingressos.

La reducció en despeses consisteix en gastar 3000 € menys en festes i estalviar en les obres que tinga que contractar l'ajuntament per un import superior a 20.000 €, ja que es realitzaran per procediment negociat amb un mínim de tres ofertes i es primara el menor preu de licitació.

Amb tot això, volen estalviar 12.000 € l'any 2012 i 11.816 € en 2013.

Nosaltres votàrem en contra perquè aquest pla no té credibilitat. Si hui en dia l'ajuntament de Gorga deu dos o tres anys d'aigua, com van a pagar 4.000€ mes per any? No és que ens sembla malament que la pugen, que s'hauria de discutir millor, el que tenim clar és que no pagaran.

També estem en contra de la pujada del rebut de la recollida de la brossa. Paguem 70 € a l'any, som dels pobles on més es paga i la volen pujar casi un 5%. En altres pobles, com Beniarrés, per exemple, el rebut puja a 54 € a l'any, i això que l'arreplegen casa per casa. Quan li diguérem això, l'alcalde ens va dir que les tasses eren obligatòries, que han de cobrarse. Des del nostre punt de vista, la diferència és clara: hi han ajuntaments que prefereixen subvencionar la recollida de brossa a tots i d'altres prefereixen subvencionar paelles o altres festetes per a uns quants.

En quant a estalviar en despesses, el tema de l'estalvi en festes ja l'hem demanat des de fa molt de temps, però esperem que siga reial.

L'altre punt, el d'estalviar en obres, ens sembla vergonyós: només cal mirar en aquest blog l'entrada del ple del 14/09/2011; si aleshores, que en lloc de 20.000 € eren 200.000€, no s'estalviava, ara no tenen credibilitat. En resum, ens vam negar a aprovar aquest pla, que va eixir endavant amb els vots del PP.

22/06/2012. 20.00 hores. Sessió INFORMATIVA, extraordinària i urgent.

Contractació de dos socorristes. Tornem a dir el que hem comentat abans: ells s'ho pasten, s'ho couen i ens avisen perquè semble que nosaltres també decidim. En aquest cas, només es van presentar tres sol·licituts per dos places. Les dos persones que acreditàren experiència foren les contractades.

martes, 10 de julio de 2012

jueves, 26 de abril de 2012

Ple ordinari d'abril i ple extraordinari del 27 d'abril


Hui ens han comunicat que demà 27 d'abril tindrà lloc un ple extraordinari amb un únic punt: 

Propuesta de autorización compensación de la deuda en que pudiera incurrir el ayuntamiento por el impago de la operación de crédito 01/2012

Pel que fa al ple ordinari d'abril, aquests són els punts que vam tractar.

El primer punt era l'aprovació de l'acta anterior. El segón i tercer punt eren simplement la relació de factures i diversos permisos d'obra.

El quart punt es va denegar per unanimitat. Es tractava de la petició d'un veí de llevar la ximeneia del museu etnogràfic perquè està fent obra i milloraria la seua vivenda. El ple va considerar que es tractava d'un element estructural de l'almàssera i no es pot llevar.

El cinquè punt eren els canvis als estatuts del Xarpolar, que no ens afecten per res i que són canvis obligats per llei.

Abans de començar el torn obert de paraules, l'alcalde ens va informar que havia rebut la contestació a l'escrit enviat a "Carreteres". Ens informen que, per llei, només es pot posar al cartell de l'autovia el primer poble de la carretera, és a dir, Benifallim. Nosaltres li demanàrem que, aprofitant la mancomunitat del Xarpolar, intentara formar alguna marca turística o nom que englobara tots els pobles de la comarca i en què tots estiguérem representats perquè aparegueren més pobles.

Li preguntàrem per l'organitzacio de les festes, més concretament pel tema dels coets. Ens va dir que tenia prevista una reunió amb els representants de les fogueres. Esperem que no es quede en una simple reunió i que servisca per solucionar de manera definitiva i satisfactòria el problema que l'any passat es va plantejar tan malament.

Li vam preguntar pels costos que tenia per al poble l'arreplegada de la brossa. No ens va traure res en clar, coneixia algunes xifres de costos, però no ens va aclarir què es pagava per cada cossa. L'única cosa que en va aclarir és que el reciclaje ix prou rentable, que quant més reciclem, menys paguem. Ens interessa saber exactament el que paguem per la brossa perquè volem saber en què ens gastem els diners dels nostres impostos de brossa. Per això, li farem una pregunta per escrit perquè ens la conteste.

També li varem demanar que, ja que estava clar que no canviaria la seua decisió sobre serveis socials i que es quedava en l'opció més cara, com ja vam explicar, almenys, com a president del Xarpolar, podria intentara abaratar-los, ja que amb la cris, la majoria d'aquestos serveis són ara més econòmics. Això també es pot aplicar al tema de la brossa, com bé li diguérem.

Li preguntàrem si sabia alguna cosa de la publicació que va aparèixer al DOGV sobre la proposta de treball del Xarpolar per a un treballador social. No ens va saber aclarir res, cosa molt sorprenent sent ell el president.

martes, 10 de abril de 2012

COMISSIÓ INFORMATIVA D'HISENDA, PRESSUPOSTOS 2012 I CERTIFICAT PROVEÏDORS


A la comissió d'hisenda es van tractar dos temes. Vam començar parlant dels pressupostos; l'alcalde ens va dir que eren molt més baixos que l'any passat per dos motius: per la necessitat de reduir-los i evitar-nos pagar el secretari, ja que Diputació n'enviaria un de gratuït, i perquè la previsió d'ingressos és molt inferior, és a dir, que no hi ha diners en cap administració.

Aquesta és la diferència :

Total any 2011.- 668.801€
Total any 2012.- 377.365€.

El motiu és que les administracions no donen ajudes aquest any. Per tant, de moment, no han publicat cap convocatòria (ni PAMER, ni EZOIN, ni ENCORP), únicament està programada la inversió de Diputació al Jardí de Santos, valorada en 55.000 €, i que està pendent que l'INEM envie un treballador, suposem que del poble, segons va comentar el alcalde.

La resta de les partides han variat, a la baixa, entre un 15% i un 20%, excepte alguna que no ha variat, com l'aportació a la comissió de festes, que segueix sent de 9.000 €, i, curiosament, l'aportació a mancomunitats, que passa de 9.000 € a 20.000 €: som un dels pocs pobles que no deu res a la Mancomunitat del Xarpolar.

L'alcalde no es va cansar de dir que el problema era que no hi ha diners, que les administracions estaven endeutades amb l'ajuntament i, per això, l'ajuntament estava malament. Nosaltres som conscients que aquest pressupost és irreal, està fet per a estalviar el sou del secretari i poc més. Si mirem partida per partida, no hi ha cap cosa que ens diga que l'equip de govern de l'ajuntament de Penàguila te interès en que el poble cresca i en que es creen llocs de treball: ni una mínima partida per a promoció, turisme, creació d'alternatives diferents a les que tenim. La promoció del poble, per a ells, es limita a publicitar les festes en la radio i en el periòdic: la resta de l'any, Penàguila no existeix.

A més, es dóna el cas que Penàguila té una sèrie d'ingressos addicionals a les ajudes de les administracions: estem parlant del lloguer del bar de Baix (7.800 € anuals), els apartaments (12.000 € anuals) i la farmàcia (1.500 € anuals), a més dels 9.000 € de l'aigua que venem a l'ajuntament de Gorga. En total, són més de 30.000 € que pensem que haurien de revertir al poble per, per exemple, el manteniment dels carrers; amb aquests diners, l'ajuntament podria contractar a un altre treballador per a aquestes funcions; també podria dedicar alguns diners a la promoció turística, o a l'organització d'activitats per als xiquets del poble, o per a ajudar a les mares dels xiquets que viuen al poble per a poder subvencionar activitats extraescolars que es realitzen fora del poble... en canvi, aquests diners estan usant-se per a pagar crèdits d'obres mal programades, com els vestidors de la piscina.

Quan s'acaben els diners, fa falta un poc d'imaginació i moltes ganes de fer faena per a poder tirar endavant, cosa que ens sembla que no té l'actual equip de govern. Cal recordar que l'actual alcalde ho és des de fa tres anys, i que la millora del poble no es veu en cap lloc. El deteriorament del poble és evident i no pareix que millorar-lo siga una prioritat.

El pressupost va ser aprovat amb els quatre vots de l'equip de govern.


CERTIFICATS PROVEÏDORS

Aquest tema és el resultat del Reial Decret 4/2012 del 24 de febrer de 2012 i és la manera que tenen els ajuntaments de pagar el deute amb els proveïdors. Es pot gestionar des de l'ajuntament o a través de l'administració d'hisenda.
Pareu atenció a algunes coses curioses d'aquest deute.

DEUTE 2011.- 61.685€.
DEUTE 2008.- 2.600€.
TOTAL.- 64.285€.

D'aquest deute, més de 17.000 € són deutes a empreses organitzadores de “eventos y festejos”,
o siga, fires, conjunts, etc., si tenim en compte que algunes factures de festes ja estan pagades, quant ens costen les festes del poble? en l'estat en què ens trobem, paga la pena anar per aquest camí?

A part d'aquest deute no financer, hi ha més deutes, com el préstec per als vestidors de la piscina, el dels apartaments rurals i el mobiliari, el de pavimentar els carres, i un altre per a poder pagar algunes obres, en total 5 crèdits pels quals pagarem aquest any 66.825€, més 8 517€ en interessos.

D'altra banda, cal dir que el deute de la Generalitat amb l'ajuntament es de 84.485 €. El de Diputació amb l'ajuntament és de 17.700 €. L'ajuntament de Gorga, deu 2 anys d'aigua, o siga uns 19.000€.

En poques paraules, nosaltres, la gent de a peu, que paga els seus impostos, que lluita tots els dies per la seva feina, que no troba treball, ens trobem a hores d'ara mantenint el deute de la Generalitat, els grans “eventos” i les obres faraòniques de Penàguila i de tota la Comunitat, estem pagant-les ara amb els interessos corresponents.

Finalment, li vam preguntar com hauria pagat aquest deute si el Govern no haguera donat aquesta línia de crèdit. L'alcalde va dir que no ho sabia. És a dir, aquesta és la forma de gestionar que tenen els alcaldes del PP i, com no, l'alcalde de Penàguila: sense previsió ni planificació. El problema és que ho fan amb els nostres diners i juguen amb el nostre futur.

lunes, 2 de abril de 2012

Sobre el treballador social

Tal com vam informar al ple de gener, l'equip del govern del PP de l'ajuntament va decidir prescindir del treballador social de la Creu Roja que prestava els seus serveis a Penàguila i el va substituir per el de El Xarpolar. En febrer, i vist que no teniem la informació dels serveis que incloia El Xarpolar, li demanàrem a l'alcalde l'expedient del conveni. El 21 de febrer, l'alcalde ens va contestar dient-nos que ens donava l'expedient; no obstant això, els únics documents que ens va facilitar van ser una còpia de l'acta del ple, un document amb el cost dels serveis i publicitat sobre alguns programes d'activitats (com termalisme o atenció a pensionistes). És a dir, no hi ha (i si existeix, no ens l'ha volgut donar) un document oficial en què s'especifiquen les clàusules, els serveis i la planificació del treballador de El Xarpolar.
Des del Bloc Penàguila, pensem que els serveis socials són indispensables a un poble com aquest, però també pensem que les coses s'han de fer bé i que s'han de valorar totes les propostes. Doncs bé, en aquest sentit, l'ajuntament comptava amb tres propostes diferents, com veurem, va triar la més cara i la que menys hores oferia. Per què? Analitzem-ho!
Les tres propostes eren la de El Xarpolar, la de la Creu Roja (que consistia en renovar el conveni ja existent) i una proposta que va presentar el regidor del PSOE que s'havia presentat a diversos ajuntaments de la comarca. A continuació, teniu una taula comparativa.


El Xarpolar
Creu Roja
3a proposta
PREU
4450 €/any
2600 €/any
2250 €/any
HORES
4 hores al mes
(2 hores la segona i quarta setmana del mes)
6 hores al mes
(1,5 hores a la setmana)
Al voltant de 10 hores al mes
PRESENTEN UN INFORME/CONVENI DETALLAT?
NO
(Conveni detallat amb les funcions, objectius i responsabilitats del treballador)
(Conveni detallat amb objectius i prestacions dels serveis.

Com veiem a la taula, de les tres opcions, s'ha escollit la més cara, la que ofereix menys hores i la menys detallada. La única explicació per escollir la de El Xarpolar és pels interessos personals de l'alcalde: cal recordar que ell és el president d'aquesta mancomunitat i que, per tant, està utilitzant el seu carrec d'alcalde per a beneficiar a la mancomunitat que ell presideix. Quan el van elegir president, nosaltres el vam felicitar i li vam dir que tant de bo que això servira per al benefici del poble. A dia de hui podem afirma que el fet que l'alcalde de Penàguila siga el president de la mancomunitat no beneficia al poble, sinó que ens perjudica, perquè està costant-nos diners. Resulta curiós que en temps de crisi i d'estrènyer el cinturó, l'equip de govern de Penàguila, per interessos de l'alcalde, esculla l'opció més cara. i amb menys hores de servei.
Una altra cosa que ens agradaria comentar és la manera inapropiada de l'alcalde per a justificar la seua elecció. Per una banda, com ja vam comentar, va menysprear el treball de l'anterior treballador social sense ninguna justificació; d'altra banda, per a parlar del treball que està realitzant l'assistent social de El Xarpolar, a l'útlim ple va comentar situacions personals, donant noms i cognoms, relatives a gestions que el treballador estava fent. Aquest comportament ens pareix gens seriós i poc ètic, ja que és informació a què ell té accés com a alcalde, però són aspectes personals i de la vida privada de cadascú, que no ha de dir en un ple, que és un acte públic.

Comissió d'hisenda i ple extraordinari

Demà dia 3 d'abril, a les 19.30 hores, hi ha una comissió d'hisenda per a estudiar l'aprovació dels pressupostos generals del 2012 i donar compte del certificat de proveïdors Real Decret 4/2012. A continuació, a les 20.00 hores, tindrà lloc el ple extraordinari per a aprovar els pressupostos i donar compte del certificat de proveïdors Real Decret 4/2012.
Quant tinguem els pressupostos detallats, farem una análisi de com pensa gastar-se l'ajuntament els diners.


jueves, 23 de febrero de 2012

Ple febrer 2012


Abans de començar el ple, es va decidir incloure dos punts més: el sèptim i l'octau.

Com sempre, el primer punt de l'ordre del dia era l'aprovació de l'acta anterior. Els regidors del PSOE, d'EU i del BLOC no el vàrem aprovar perquè consideràvem que tant la redacció com el contingut no reflectien el que va ocórrer al ple anterior. Els regidors del PP van ser els únics que van votar a favor. El regidor d'EU li va preguntar a l'alcalde si l'havia redactat ell, i l'alcalde li va contestar que ell no sabia el que posava, que ni l'havia llegit! És a dir, que l'alcalde va aprovar l'acta anterior sense saber què posava. Aquesta actitud diu molt de les maneres que utilitza el PP als plens.

El punt dos es va aprovar, ja que eren factures de despeses corrents.
     
El punt tercer, que eren decrets alcaldia, tractava del nomenament de la nova secretaria interina. És una persona amb experiència, també interina a Fageca, i estarà a l'ajuntament dimarts i divendres de vesprada. El cost aproximat serà la meitat del que costava l'anterior secretari, ja que també farà menys hores, i no sap el temps que estarà com a interina perquè depén del temps que tarde Diputació a fer totes les gestions per tenir-ne un de gratuït. Aquestes gestions poden tardar un o dos anys. Així funciona l'administració de la nostra Comunitat.

El quart punt tractava de la modificació dels plens. Pensem que als regidors del PP els agrada ben poc haver de donar explicacions i escoltar les repliques i preguntes de l'oposició. Se'ls nota incòmodes. És per aixo que, aplicant la llei fins al màxim que els permet, han modificat el règim de sessions: a partir d'ara, els plens seran cada TRES MESOS; és a dir, hi haurà quatre plens a l'any, i amb això hi ha prou! L'excusa que va posar és que així ens resultava més barata la secretària: pobra excusa quan en altres coses no mira d'estalviar (com en la contractació dels serveis socials). Nosaltres li varem demanar que, almenys, ens mantinguera informats del que ocorre a l'ajuntament. Amb aquest nou règim de sessions, el temps entre plens es farà molt llarg i els temes que haurem de tractar hauran tingut lloc mesos abans. Pensem que tot això empobreix la gestió i la democràcia al nostre poble, però és clar, als regidors del PP no els interessa gens la resta d'opinions. També li sol·licitàrem que creara una normativa per donar veu als veïns que desitgen intervenir als plens, per poder expressar opinions o presentar iniciatives. És una cosa que està fent-se a altres ajuntaments i que fomenta la participació. No ens va dir ni que si ni que no, com sol fer. Els propers plens seran, si no passa res, l'11 d'abril, l'11 de juliol, i el 10 d'octubre. El canvi de sessions es va aprovar amb els vots de l'equip de govern, per 4 vots contra 3. De tota manera, des del BLOC volem manifestar que continuarem informant i donant la nostra opinió des del blog i no només ens esperarem tres mesos per informar del que ocorre. Nosaltres ens preocupem d'informar, d'expressar les nostres opinions i compartir-les perquè amb la participació i l'intercanvi d'idees es millora la convivència de qualsevol comunitat. Nosaltres volem fer poble per tothom, ells volen fer el seu poble, el que a ells els interessa.

El cinquè punt era la certificació de la coberta del riuet, per pagar l'última certificacio de l'obra.

El sisé punt era la petició de convocatòria de camins de titularitat local. Amb aquesta, s'arreglarà el cami de Penàguila a Benilloba, però el pressupost és de 54.000 € més IVA, així que no és podrà fer molt.

Al punt sèptim es va demanar la subvenció del cicle hídric que s'acabava de publicar al BOP.

Finalment, l'alcalde ens informà de la firma del conveni amb Diputació per al manteniment del Jardí de Santos. L'ajuntament disposarà de 55.000 € per al manteniment del jardí durant l'any 2012. A les preguntes de com pensava administrar els diners i a qui contractaria, va dir que contractaria a personal qualificat i que inclouria també en el conveni a la persona encarregada d'obrir el jardí. L'any passat, amb 90.000 €, l'empresa encarregada va contractar dues persones treballant tot l'any; a més a més, va contractar un altre treballador, uns dos o tres mesos. Si tenim en compte que la subvenció d'aquest any és de nou mesos, i que no hi ha cap benefici empresarial, creiem que amb aquests diners es podran fer moltes coses. Però clar, tot depèn de la gestió que facen i de si continuen contractant basant-se en l'amiguisme, com han fet en anteriors contractes.

Aquestes són les preguntes que es van formular al torn obert de paraules:

Quan es redactaran els pressupostos d'enguany?
Va dir que estaven preparant-los, que serien molt més baixos que l'any passat. Algunes partides quedarien amb 1€ de pressupost, amb la possibilitat d'ampliar-lo. Es feia així per dos motius: perquè no tenim diners (però clar, depèn de per a què: per a les orquestes del passat estiu si que en tenien) i perquè no pot ser superior a 300.000 € per a poder tenir dret al secretari de la Diputació de manera gratuïta. La secretaria va intervenir per a dir que l'ajuntament està molt endeutat. És a dir, que les paraules que va dir l'alcalde en desembre, assegurant que el deute que tenia l'ajuntament era molt petit i assumible no eren de veres. La secretària va dir que presentaria un informe d'estabilitat pressupostària.

L'empresa que estava construint el centre social ha fet fallida: ara què passarà?
L'alcalde havia parlat amb Diputació, que li va dir que ho acabaria una altra empresa, però que no sabia quan.

Quan acabaran la parada de bus escolar?
En octubre li vàrem indicar que la parada de bus escolar no tenia pas zebra ni estava ben indicada. Tampoc hi ha badens, com en altres pobles, perquè els cotxes minoraren la velocitat. Al mes d'octubre l'alcalde va assegurar que des de Diputaciò li havien dit que l'obra encara no estava acabada. En aquest ple ens ha dit que ho demanarà per escrit a Diputació “perquè li facin cas”. Pensem que aquestes coses són més importants del que pareixen: estem parlant d'augmentar la seguretat d'una parada que utilitzen els més menuts del poble; pensem que no hauríem d'estar dient-ho nosaltres ara, sinó que hauria d'estar solventat des de fa temps. L'actual equip de govern no pareix que tinga les coses molt clares quant al que és prioritari i necessari.

Podria l'ajuntament ajudar el comerç del poble posant un cartell a l'entrada per a anunciar-se?
Informàrem a l'equip de govern que tenim uns pressupostos per a posar un cartell a l'entrada del poble on es puguen anunciar el comerç i els negocis en general que hi ha al poble. Va dir que voria d'habilitar algun dels cartells que hi ha anunciant obres i que es puga usar. Esperem no haver de recordar-li-ho al mes d'abril.

miércoles, 1 de febrero de 2012

Serveis socials

El passat 17 de gener va tenir lloc el ple de l'ajuntament de Penàguila. A aquest ple, el grup del Partit Popular va prescindir dels serveis socials que prestava fins aleshores la Creu Roja. Els va substituir pels del Xarpolar. No ens va dir ni quants dies ni quantes hores vindria el treballador social ni ens va donar cap explicació del convenia que havia signat amb el Xarpolar, tot i que ell és també president d'aquesta mancomunitat.

La setmana passada l'ajuntament va penjar als lloc habituals del poble el següent cartell en què apareixia l'horari de la treballadora social del Xarpolar. El primer que hem de dir és que pagarem quasi el doble per menys hores al mes: el treballador de la Creu Roja venia una hora i mitja a la setmana (un total de 6 al mes), en canvi, la nova treballadora del Xarpolar vindrà dos dies al mes dos hores (un total de 4 al mes).

Per això, i com que al ple anterior no ens va facilitar la informació completa de la feina que ha contractat, el dimarts 1 de febrer li vam fer la següent petició per poder saber exactament en què consisteix el conveni:


A L'IL·LUSTRÍSSIM ALCALDE DE L'AJUNTAMENT DE PENÀGUILA:


ANTONIO BLANES, COM A REGIDOR I EN REPRESENTACIÓ DEL BLOC A L'AJUNTAMENT DE PENÀGUILA, D'ACORD AMB EL QUE ESTABLEIX L'ARTICLE 14 I SEGÜENTS DEL REGLAMENT D'ORGANITZACIÓ, FUNCIONAMENT I RÈGIM JURÍDIC DE LES ENTITATS LOCAL.


SOL·LICITA:

QUE ES POSE A LA SEUA DISPOSICIÓ L'EXPEDIENT RELATIU AL CONVENI SUBSCRIT ENTRE L'AJUNTAMENT DE PENÀGUILA I LA MANCOMUNITAT DEL XARPOLAR PER A LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS SOCIALS EN AQUEST AJUNTAMENT.

SIGNAT:

ANTONIO BLANES, REGIDOR DEL BLOC PENÀGUILA. 
Quan tinguem tota la informació, us informarem.

martes, 17 de enero de 2012

Ple de gener


Abans de començar, recordàrem al senyor alcalde que al mes de juliol li vam proposar enregistrar amb una gravadora els plens per facilitar la redacció al senyor secretari. En aquell moment li paregué bé a tothom, però no va dir res, ni si ni no. Esperem que es prenga una decisió prompte.

1r punt: s'aprova l'acta anterior.

2n punt: relació de factures, com les del fontaner, de l'electricista, etc. Entre aquestes, també estava la factura de 2.500 € de la fireta de Santa Llúcia (subvenció molt mal aprofitada i gestionada: no es va utilitzar per promocionar com cal el poble, moltes “paraetas” ni tan sols arribaren al poble, no es va inaugurar ni clausurar...) i tres factures de la SGAE que sumen més de 1.000 €, que són de les verbenes de festes i en què estàn incloses les famoses “nits de música” del mes d'agost: és a a dir, que encara les estem pagant.

3r punt: decrets d'alcaldia. Es nomena a Gema com a secretaria provisional i es tracten diferents peticions d'aigua potable.

4t punt: estudi de la proposta del conveni de Creu Roja per a la renovació del treballador social. L'alcalde informa que ha pres la decisió de no renovar el contracte perquè, d'acord amb les seues paraules, el treballador no havia fet “res” durant aquests sis mesos, que hi havia una memòria d'activitats però que no havia fet “res”, i que els del Xarpolar són “millors, que saben més” i que són més cars (exactament, 1825 euros més a l'any), però que, segons l'opinió de l'alcade, que pareix que siga un expert en política social, són millors.

Des del BLOC li recordàrem que a la memòria d'activitats és reflectia el treball d'aquest professional i li preguntàrem si ell, com a responsable últim d'un assalariat de l'ajuntament, havia informat al treballador social de les famílies o persones que necessitaven ajuda a Penàguila i si li havia sol·licitat un estudi social del poble, tal com el regidor del BLOC li havia demanat. L'alcalde respongué que li havia dit que “es pegara una volta pel poble” (com hem dit, un gran entès en política social). A més, insistia que el treballador no havia fet “res” i que els del Xarpolar “saben més”. Des de l'oposició, li recordàrem la responsabilitat que tenia d'haver donat part a la Creu Roja d'aquest fet si es que considerava que el treballador no estava fent correctament la feina. De tota manera, a la memòria apareixen detallades les activitats que ha fet el treballador.

Davant la insitència de l'alcalde per contractar els treballadors del Xarpolar, i com que havia recolzat la seua decisió amb menyspreu i despreci cap a la feina del treballador social de la Creu Roja, li manifestàrem que pareixia que ell només volia contractar el treballador del Xarpolar per interés personal, ja que ell és president de la mancomunitat. Si analitzem bé quina és l'oferta del Xarpolar, queda patent que no hi ha cap altra explicació.

El treballador social del Xarpolar costaria 4.425 € a l'any, davant dels 2.600 € que costava el de Creu Roja. Li preguntàrem quin horari faria el nou treballador. Ell contestà que no sabia ni les hores ni els dies que vindria, que això dependria del treball que hi hagués. A aquest preu, resulta molt sorprenent que l'alcalde, que és també president del Xarpolar, no sàpiga quin horari farà un treballador que vol contractar. L'alcalde va dir que el preu el posa la mancomunitat depenent del nombre d'habitants.

En resum, l'lacalde vol contractar un servei que és més car que el que tenim i del qual no sap cuántes hores farà el treballador. A més, el que és més greu, el nou treballador depèn d'una mancomunitat que ell mateix dirigeix i, així i tot, desconeix l'horari. El que és més greu encara és que diga que el treballador vindrà “quan hi haja feina”. I el que ja és flagrant és que, per tal d'aconseguir-ho, desprecie la feina de l'anterior treballador sense proves, ja que hi ha una memòria d'activitats on es detalla tot.

Al nostre parer, tota aquesta situació deixa en molt mal lloc a l'alcalde i president del Xarpolar: no és una persona que treballe pel bé dels ciutadans i del poble, sino que es mou per interessos particulars i polítics. Els seus arguments resulten poc creíbles i molt interessats.

Al torn obert de paraules, l'alcalde va explicar que el conveni amb Diputació pel manteniment del Jardí de Santos es firmarà al maig i que serà l'ajuntament mateix qui gestione els diners i decidisca a quines personas contractar. Esperem que, en aquest cas, la contractació es faja de manera justa i equitativa i que no s'anteposen criteris partidistes i d'amistat, com ja ha passat en anteriors ocasions. El problema que trobem és que durant els mesos de febrer, març i abril no hi treballarà ningú, només la persona que s'encarrega d'obrir-lo al públic, que no sabem si serà suficient per dur a terme els treballs propis d'aquesta època, com la poda. Esperem que el treball que s'ha estat fent durant aquests dos anys no es perda

Des del BLOC manifestàrem a l'alcalde la nostra indignació per la recollida de brossa. Les bosses de brossa s'han acumulat durant quatre dies sense que ningú les arreplegara. Davant la desidia que caracteritza l'actual equip de govern cap a aquest problema, que es repeteix des de l'estiu passat, li sol·licitàrem que gestionara el treball del personal que té contractat de manera eficient perquè aquesta situació no es tornara a repetir. No ens va contestar. No va dir ni si ni no.

lunes, 9 de enero de 2012