viernes, 21 de octubre de 2011

Comissió d'Hisenda

COMISSIÓ D'HISENDA.

El dilluns d'aquesta setmana va tenir lloc a l'Ajuntament de Penàguila la Comissió d'Hisenda. Aquests són els punts que es van tractar:

1r: ESTUDIO PROPUESTA Y MODIFICACION ORDENANZAS RELACIONADAS CON LOS IMPUESTOS. El secretari i l'alcalde ens informen que fa quatre ò cinc anys que no pugen l'impost de béns immobles urbà ni el de rústica. Fins ara s'aplicaba un coeficient del 0,67%, i del 0,84% respectivament. Després de varies propostes i després de que l'alcalde demostrara que deconeixia el funcionament de l'impost i proposarà una pujada de 7 punts (el que suposaria un augment d'aproximadament el 10 %), i com que fa més de 20 anys que no es revisa el cadastre, es va decidir pujar els dos impostos un 0,02%, que significa que els rebuts pujaran un poc menys del 3%.

2n: ESTUDIO PROPUESTA ORDENANZAS RELACIONADAS CON LAS TASAS. Aquest punt tractava del rebut de l'aigua. Com sabeu, la Diputacio va donar una ajuda per a canviar i automatizar els contadors d'aigua. Açò ja està acabat i durant els mesos d'estiu s'ha fet una sèrie de lectures de prova per a saber quin era el consum que hi havia.
La proposta de l'alcalde va ser la següent. Fins ara es pagaven 64 €, més IVA, a l'any, independentment del que gastara cadascú. A partir d'ara, es pagaria de manera trimestral i per consum, un mínim de 15€ que inclouria 20m3 de aigua al trimestre, més 3 € de manteniment del contador i més IVA. Si consumixes més de 20m3 d'aigua, els segúents els pagaries a 0,12 € el m3 fins als 50m3, i a partir d'eixa cuantitat el preu seria de 0,18 € el m3.
Nosaltres li diguerem a l'alcalde que això ho havíem d'estudiar, ja que com no havíem tingut accés a aquestes dades, desconeixíem si eren preus adequats. D'altra banda, també li exposarem la nostra preocupacio per la gent que pensa que esta gastan l'aigua correctament i després pot trobarse amb rebuts trimestrals de més de 100€. Les nostres valoracions sobre aquesta pujada les valorarem i les presentarem al pròxim ple, ja que aquest tema es tractarà.

3r: MODIFICACION DE CREDITOS PRIMERA 2011. Era una modificacio puntual del crèdit de la piscina, ja que s'esperaven uns ingresos de la Diputacio per a pagar el crèdit de la piscina i han enviat més diners, per tant calia modificar-ho.

4t: DICTAMEN CUENTA GENERAL 2010. Es tracta del document que l'Ajuntament de Penàguila envia a l'administracio central amb els comptes de l'any 2010.

------------------------

El dimecres d'aquesta setmana va tenir lloc el ple subsegüent a aquesta comissió, del qual prompte informarem (ordre del dia).

viernes, 14 de octubre de 2011

Comissió d'Hisenda a l'Ajuntament de Penàguila

El proper dilluns farà una sesió informativa per als regidors de la comissió d'Hisenda de l'Ajuntament de Penàguila. Aquest es l'ordre del dia:


1º, ESTUDIO PROPUESTA Y MODIFICACION ORDENANZAS RELACIONADAS CON LOS IMPUESTOS.

2º, ESTUDIO PROPUESTA ORDENANZAS RELACIONADAS CON LAS TASAS.

3º, MODIFICACION DE CREDITOS PRIMERA 2011.

4º, DICTAMEN CUENTA GENERAL 2010

Des del Bloc en preguntem... vol dir açò que volen pujar-nos els impostos i les tases?
La próxima setmana vos informarem del que s'ha tractat