viernes, 21 de octubre de 2011

Comissió d'Hisenda

COMISSIÓ D'HISENDA.

El dilluns d'aquesta setmana va tenir lloc a l'Ajuntament de Penàguila la Comissió d'Hisenda. Aquests són els punts que es van tractar:

1r: ESTUDIO PROPUESTA Y MODIFICACION ORDENANZAS RELACIONADAS CON LOS IMPUESTOS. El secretari i l'alcalde ens informen que fa quatre ò cinc anys que no pugen l'impost de béns immobles urbà ni el de rústica. Fins ara s'aplicaba un coeficient del 0,67%, i del 0,84% respectivament. Després de varies propostes i després de que l'alcalde demostrara que deconeixia el funcionament de l'impost i proposarà una pujada de 7 punts (el que suposaria un augment d'aproximadament el 10 %), i com que fa més de 20 anys que no es revisa el cadastre, es va decidir pujar els dos impostos un 0,02%, que significa que els rebuts pujaran un poc menys del 3%.

2n: ESTUDIO PROPUESTA ORDENANZAS RELACIONADAS CON LAS TASAS. Aquest punt tractava del rebut de l'aigua. Com sabeu, la Diputacio va donar una ajuda per a canviar i automatizar els contadors d'aigua. Açò ja està acabat i durant els mesos d'estiu s'ha fet una sèrie de lectures de prova per a saber quin era el consum que hi havia.
La proposta de l'alcalde va ser la següent. Fins ara es pagaven 64 €, més IVA, a l'any, independentment del que gastara cadascú. A partir d'ara, es pagaria de manera trimestral i per consum, un mínim de 15€ que inclouria 20m3 de aigua al trimestre, més 3 € de manteniment del contador i més IVA. Si consumixes més de 20m3 d'aigua, els segúents els pagaries a 0,12 € el m3 fins als 50m3, i a partir d'eixa cuantitat el preu seria de 0,18 € el m3.
Nosaltres li diguerem a l'alcalde que això ho havíem d'estudiar, ja que com no havíem tingut accés a aquestes dades, desconeixíem si eren preus adequats. D'altra banda, també li exposarem la nostra preocupacio per la gent que pensa que esta gastan l'aigua correctament i després pot trobarse amb rebuts trimestrals de més de 100€. Les nostres valoracions sobre aquesta pujada les valorarem i les presentarem al pròxim ple, ja que aquest tema es tractarà.

3r: MODIFICACION DE CREDITOS PRIMERA 2011. Era una modificacio puntual del crèdit de la piscina, ja que s'esperaven uns ingresos de la Diputacio per a pagar el crèdit de la piscina i han enviat més diners, per tant calia modificar-ho.

4t: DICTAMEN CUENTA GENERAL 2010. Es tracta del document que l'Ajuntament de Penàguila envia a l'administracio central amb els comptes de l'any 2010.

------------------------

El dimecres d'aquesta setmana va tenir lloc el ple subsegüent a aquesta comissió, del qual prompte informarem (ordre del dia).

No hay comentarios:

Publicar un comentario