jueves, 3 de noviembre de 2011

Ple 19/10/2011


Aquest és el resum del ple del 19 d’octubre.

Primer, i com sempre, aprovàrem l’acta del ple anterior. El segon punt tractava de la notificació de diversos decrets, que eren permisos d’obra menor que havia concedit l’alcalde. El tercer punt constava de l’aprovació de la certificació d’obres del Riuet i comptava amb la certificació del tècnic corresponent de Diputació i al quart punt era la proposta de festes locals per l’any que ve, que seran el dilluns de festes i el 24 de desembre.

Els tres punts següents estaven relacionats amb la comissió d’Hisenda. Després d’estudiar la proposta del nou rebut de l’aigua, el BLOC considerà que pagar 1 € pel manteniment del comptador resultava excessiu i que, per tant, hauria de pagar-se 1 € al trimestre. Aquesta proposta es va aprovar. També demanàrem a al’alcalde que avisara a les persones que en el tercer trimestre de l’any 2011 hagen gastat molta aigua, per a evitar així sorpreses i que ningú es trobe un rebut molt elevat. Per tant, el rebut queda tal i com es va aprovar a la comissió, amb la variació que vàrem proposar al ple, és a dir, 16 € més IVA al trimestre. També proposarem que es fera algun tipus de bonificació a determinats grups d’abonats, com famílies nombroses o de recursos escassos. Aquesta proposta no es va tenir en compte. Per últim, recomanàrem a l’alcalde que, després del primer any, es revisara aquest rebut per si de cas resulta que és més car del que ara mateix ens pareix. A les hortes, per exemple, hi ha factures molt elevades que haurien de ser revisades si abans no s’arreglen les sèquies de rec, obra que ens pareix fonamental per al poble de Penàguila.

La pujada dels impostos de béns immobles i de rústica, que també tractàrem a la comissió, es va aprovar amb la nostra abstenció. Els percentatges que s'aplicarán serán els que figuren a l'entrada  de la comissió d'Hisenda. A pesar que no ens pareix una pujada abusiva, creiem que la informació que l'alcalde ens van proporcionar, no era real, ja que a la comissió d'Hisenda va dir que feia més de quatre anys que no pujaven, i després de comparar rebuts, vam comprovar que, excepte els dos últims anys,l’IBI sí que havia pujat. També es va decidir sol·licitar una revisió puntual de l'IBI d’algunes finques que han fet grans reformes, però que no han actualitzat el valor cadastral.

Al darrer punt, es va aprovar l’adjudicació del local destinat a bar-restaurant propietat de l'ajuntament. La millor oferta era de 650 € més iva.

A torn obert de paraules, demanàrem al senyor alcalde que tinga en compte que a Penàguila no hi ha pla d'emergències i que ara que s’apropa l’hivern no volem que ocórrega el mateix que l’any passat. El poble hauria d’estar preparat per qualsevol nevada o emergència i el personal hauria d’estar preparar per solventar-lo.

També li preguntàrem si havia mantingut algun contacte amb representants de la Diputació Provincial al respecte de Jardí de Santos. Queden només un parell de mesos per a finalitzar el conveni actual i no ens constava que hi haguera fet res. Ens va dir que estava intentant que pujaren el diputat responsable de l’àrea i la presidenta de la Diputació. Continuarem preguntant sobre aquest aspecte.

No hay comentarios:

Publicar un comentario