jueves, 26 de abril de 2012

Ple ordinari d'abril i ple extraordinari del 27 d'abril


Hui ens han comunicat que demà 27 d'abril tindrà lloc un ple extraordinari amb un únic punt: 

Propuesta de autorización compensación de la deuda en que pudiera incurrir el ayuntamiento por el impago de la operación de crédito 01/2012

Pel que fa al ple ordinari d'abril, aquests són els punts que vam tractar.

El primer punt era l'aprovació de l'acta anterior. El segón i tercer punt eren simplement la relació de factures i diversos permisos d'obra.

El quart punt es va denegar per unanimitat. Es tractava de la petició d'un veí de llevar la ximeneia del museu etnogràfic perquè està fent obra i milloraria la seua vivenda. El ple va considerar que es tractava d'un element estructural de l'almàssera i no es pot llevar.

El cinquè punt eren els canvis als estatuts del Xarpolar, que no ens afecten per res i que són canvis obligats per llei.

Abans de començar el torn obert de paraules, l'alcalde ens va informar que havia rebut la contestació a l'escrit enviat a "Carreteres". Ens informen que, per llei, només es pot posar al cartell de l'autovia el primer poble de la carretera, és a dir, Benifallim. Nosaltres li demanàrem que, aprofitant la mancomunitat del Xarpolar, intentara formar alguna marca turística o nom que englobara tots els pobles de la comarca i en què tots estiguérem representats perquè aparegueren més pobles.

Li preguntàrem per l'organitzacio de les festes, més concretament pel tema dels coets. Ens va dir que tenia prevista una reunió amb els representants de les fogueres. Esperem que no es quede en una simple reunió i que servisca per solucionar de manera definitiva i satisfactòria el problema que l'any passat es va plantejar tan malament.

Li vam preguntar pels costos que tenia per al poble l'arreplegada de la brossa. No ens va traure res en clar, coneixia algunes xifres de costos, però no ens va aclarir què es pagava per cada cossa. L'única cosa que en va aclarir és que el reciclaje ix prou rentable, que quant més reciclem, menys paguem. Ens interessa saber exactament el que paguem per la brossa perquè volem saber en què ens gastem els diners dels nostres impostos de brossa. Per això, li farem una pregunta per escrit perquè ens la conteste.

També li varem demanar que, ja que estava clar que no canviaria la seua decisió sobre serveis socials i que es quedava en l'opció més cara, com ja vam explicar, almenys, com a president del Xarpolar, podria intentara abaratar-los, ja que amb la cris, la majoria d'aquestos serveis són ara més econòmics. Això també es pot aplicar al tema de la brossa, com bé li diguérem.

Li preguntàrem si sabia alguna cosa de la publicació que va aparèixer al DOGV sobre la proposta de treball del Xarpolar per a un treballador social. No ens va saber aclarir res, cosa molt sorprenent sent ell el president.

martes, 10 de abril de 2012

COMISSIÓ INFORMATIVA D'HISENDA, PRESSUPOSTOS 2012 I CERTIFICAT PROVEÏDORS


A la comissió d'hisenda es van tractar dos temes. Vam començar parlant dels pressupostos; l'alcalde ens va dir que eren molt més baixos que l'any passat per dos motius: per la necessitat de reduir-los i evitar-nos pagar el secretari, ja que Diputació n'enviaria un de gratuït, i perquè la previsió d'ingressos és molt inferior, és a dir, que no hi ha diners en cap administració.

Aquesta és la diferència :

Total any 2011.- 668.801€
Total any 2012.- 377.365€.

El motiu és que les administracions no donen ajudes aquest any. Per tant, de moment, no han publicat cap convocatòria (ni PAMER, ni EZOIN, ni ENCORP), únicament està programada la inversió de Diputació al Jardí de Santos, valorada en 55.000 €, i que està pendent que l'INEM envie un treballador, suposem que del poble, segons va comentar el alcalde.

La resta de les partides han variat, a la baixa, entre un 15% i un 20%, excepte alguna que no ha variat, com l'aportació a la comissió de festes, que segueix sent de 9.000 €, i, curiosament, l'aportació a mancomunitats, que passa de 9.000 € a 20.000 €: som un dels pocs pobles que no deu res a la Mancomunitat del Xarpolar.

L'alcalde no es va cansar de dir que el problema era que no hi ha diners, que les administracions estaven endeutades amb l'ajuntament i, per això, l'ajuntament estava malament. Nosaltres som conscients que aquest pressupost és irreal, està fet per a estalviar el sou del secretari i poc més. Si mirem partida per partida, no hi ha cap cosa que ens diga que l'equip de govern de l'ajuntament de Penàguila te interès en que el poble cresca i en que es creen llocs de treball: ni una mínima partida per a promoció, turisme, creació d'alternatives diferents a les que tenim. La promoció del poble, per a ells, es limita a publicitar les festes en la radio i en el periòdic: la resta de l'any, Penàguila no existeix.

A més, es dóna el cas que Penàguila té una sèrie d'ingressos addicionals a les ajudes de les administracions: estem parlant del lloguer del bar de Baix (7.800 € anuals), els apartaments (12.000 € anuals) i la farmàcia (1.500 € anuals), a més dels 9.000 € de l'aigua que venem a l'ajuntament de Gorga. En total, són més de 30.000 € que pensem que haurien de revertir al poble per, per exemple, el manteniment dels carrers; amb aquests diners, l'ajuntament podria contractar a un altre treballador per a aquestes funcions; també podria dedicar alguns diners a la promoció turística, o a l'organització d'activitats per als xiquets del poble, o per a ajudar a les mares dels xiquets que viuen al poble per a poder subvencionar activitats extraescolars que es realitzen fora del poble... en canvi, aquests diners estan usant-se per a pagar crèdits d'obres mal programades, com els vestidors de la piscina.

Quan s'acaben els diners, fa falta un poc d'imaginació i moltes ganes de fer faena per a poder tirar endavant, cosa que ens sembla que no té l'actual equip de govern. Cal recordar que l'actual alcalde ho és des de fa tres anys, i que la millora del poble no es veu en cap lloc. El deteriorament del poble és evident i no pareix que millorar-lo siga una prioritat.

El pressupost va ser aprovat amb els quatre vots de l'equip de govern.


CERTIFICATS PROVEÏDORS

Aquest tema és el resultat del Reial Decret 4/2012 del 24 de febrer de 2012 i és la manera que tenen els ajuntaments de pagar el deute amb els proveïdors. Es pot gestionar des de l'ajuntament o a través de l'administració d'hisenda.
Pareu atenció a algunes coses curioses d'aquest deute.

DEUTE 2011.- 61.685€.
DEUTE 2008.- 2.600€.
TOTAL.- 64.285€.

D'aquest deute, més de 17.000 € són deutes a empreses organitzadores de “eventos y festejos”,
o siga, fires, conjunts, etc., si tenim en compte que algunes factures de festes ja estan pagades, quant ens costen les festes del poble? en l'estat en què ens trobem, paga la pena anar per aquest camí?

A part d'aquest deute no financer, hi ha més deutes, com el préstec per als vestidors de la piscina, el dels apartaments rurals i el mobiliari, el de pavimentar els carres, i un altre per a poder pagar algunes obres, en total 5 crèdits pels quals pagarem aquest any 66.825€, més 8 517€ en interessos.

D'altra banda, cal dir que el deute de la Generalitat amb l'ajuntament es de 84.485 €. El de Diputació amb l'ajuntament és de 17.700 €. L'ajuntament de Gorga, deu 2 anys d'aigua, o siga uns 19.000€.

En poques paraules, nosaltres, la gent de a peu, que paga els seus impostos, que lluita tots els dies per la seva feina, que no troba treball, ens trobem a hores d'ara mantenint el deute de la Generalitat, els grans “eventos” i les obres faraòniques de Penàguila i de tota la Comunitat, estem pagant-les ara amb els interessos corresponents.

Finalment, li vam preguntar com hauria pagat aquest deute si el Govern no haguera donat aquesta línia de crèdit. L'alcalde va dir que no ho sabia. És a dir, aquesta és la forma de gestionar que tenen els alcaldes del PP i, com no, l'alcalde de Penàguila: sense previsió ni planificació. El problema és que ho fan amb els nostres diners i juguen amb el nostre futur.

lunes, 2 de abril de 2012

Sobre el treballador social

Tal com vam informar al ple de gener, l'equip del govern del PP de l'ajuntament va decidir prescindir del treballador social de la Creu Roja que prestava els seus serveis a Penàguila i el va substituir per el de El Xarpolar. En febrer, i vist que no teniem la informació dels serveis que incloia El Xarpolar, li demanàrem a l'alcalde l'expedient del conveni. El 21 de febrer, l'alcalde ens va contestar dient-nos que ens donava l'expedient; no obstant això, els únics documents que ens va facilitar van ser una còpia de l'acta del ple, un document amb el cost dels serveis i publicitat sobre alguns programes d'activitats (com termalisme o atenció a pensionistes). És a dir, no hi ha (i si existeix, no ens l'ha volgut donar) un document oficial en què s'especifiquen les clàusules, els serveis i la planificació del treballador de El Xarpolar.
Des del Bloc Penàguila, pensem que els serveis socials són indispensables a un poble com aquest, però també pensem que les coses s'han de fer bé i que s'han de valorar totes les propostes. Doncs bé, en aquest sentit, l'ajuntament comptava amb tres propostes diferents, com veurem, va triar la més cara i la que menys hores oferia. Per què? Analitzem-ho!
Les tres propostes eren la de El Xarpolar, la de la Creu Roja (que consistia en renovar el conveni ja existent) i una proposta que va presentar el regidor del PSOE que s'havia presentat a diversos ajuntaments de la comarca. A continuació, teniu una taula comparativa.


El Xarpolar
Creu Roja
3a proposta
PREU
4450 €/any
2600 €/any
2250 €/any
HORES
4 hores al mes
(2 hores la segona i quarta setmana del mes)
6 hores al mes
(1,5 hores a la setmana)
Al voltant de 10 hores al mes
PRESENTEN UN INFORME/CONVENI DETALLAT?
NO
(Conveni detallat amb les funcions, objectius i responsabilitats del treballador)
(Conveni detallat amb objectius i prestacions dels serveis.

Com veiem a la taula, de les tres opcions, s'ha escollit la més cara, la que ofereix menys hores i la menys detallada. La única explicació per escollir la de El Xarpolar és pels interessos personals de l'alcalde: cal recordar que ell és el president d'aquesta mancomunitat i que, per tant, està utilitzant el seu carrec d'alcalde per a beneficiar a la mancomunitat que ell presideix. Quan el van elegir president, nosaltres el vam felicitar i li vam dir que tant de bo que això servira per al benefici del poble. A dia de hui podem afirma que el fet que l'alcalde de Penàguila siga el president de la mancomunitat no beneficia al poble, sinó que ens perjudica, perquè està costant-nos diners. Resulta curiós que en temps de crisi i d'estrènyer el cinturó, l'equip de govern de Penàguila, per interessos de l'alcalde, esculla l'opció més cara. i amb menys hores de servei.
Una altra cosa que ens agradaria comentar és la manera inapropiada de l'alcalde per a justificar la seua elecció. Per una banda, com ja vam comentar, va menysprear el treball de l'anterior treballador social sense ninguna justificació; d'altra banda, per a parlar del treball que està realitzant l'assistent social de El Xarpolar, a l'útlim ple va comentar situacions personals, donant noms i cognoms, relatives a gestions que el treballador estava fent. Aquest comportament ens pareix gens seriós i poc ètic, ja que és informació a què ell té accés com a alcalde, però són aspectes personals i de la vida privada de cadascú, que no ha de dir en un ple, que és un acte públic.

Comissió d'hisenda i ple extraordinari

Demà dia 3 d'abril, a les 19.30 hores, hi ha una comissió d'hisenda per a estudiar l'aprovació dels pressupostos generals del 2012 i donar compte del certificat de proveïdors Real Decret 4/2012. A continuació, a les 20.00 hores, tindrà lloc el ple extraordinari per a aprovar els pressupostos i donar compte del certificat de proveïdors Real Decret 4/2012.
Quant tinguem els pressupostos detallats, farem una análisi de com pensa gastar-se l'ajuntament els diners.