jueves, 24 de octubre de 2013

Ple extraordinari d'octubre

PLE EXTRAORDINARI, 10/10/2013 I ALTRES TEMES

Punt 1.- La nova lleig d'aigües obliga a sol·licitar aigua per al consum del poble, a pesar que la titularitat dels pous d'aigua és del poble. Igualment, Gorga hauria de fer el mateix, es volia demanar de manera conjunta, però, per una serie de problemes burocràtics, es decideix que cadascú ho demane pel seu compte.

Punt 2.- Les festes locals del 2014 seran el dilluns de festes majors i el segon dia de Nadal.

Punt 3.- Una vegada publicats al BOP, l'equip de govern, amb els seus vots, aprova els comptes del 2012.

Punt 4.- Un any mes, Diputació subvenciona els controls de qualitat de l'aigua de consum humá. L'empresa la busca directament la mateixa Diputació.

Punt 5.- L'equip de govern ens presenta una proposta de modificació de l'ordenança que regula l'ocupació del carrer per part dels bars i restaurants del poble. L'anterior ordenança estava desfasada i no s'aplicava. Es decideix posar un preu anual per a poder ocupar la via publica, s'aprova per unanimitat.

ALTRES TEMES.

L'alcalde ens va informar que la Diputació subvenciona també aquest any la fireta de Santa Llúcia; els regidors que s'encarregaran de coordinar-la convocaran una reunió pel cap de setmana de Tots Sants.

Pròximament l'ajuntament adjudicarà quatre llocs de treball: són de les ajudes de l'EZOINT, contractes de tres mesos de cinc hores setmanals, segon com s'acorde. El sou és de 1050 € els tres mesos, seguretat social inclosa, o siga que es cobren uns 300 € al mes, els interessats han passar per l'ajuntament i preguntar quins requisits sol·licita l'ajuntament per poder inscriure's correctament al SERVEF, ja que els llocs de treball i la baremació es fa el SERVEF.


domingo, 13 de octubre de 2013

Ple extraordinari octubre


Ple del 18 de setembre

Punt 1.- Aprovades les actes de les sessions anteriors amb els vots de l'equip de govern.

Punt 2.- Diferents permisos d'obra i altes al padró municipal.

Punt 3.- Factures de fontaners, electricistes... i una molt dolenta, la dels serveis socials del Xarpolar: 919 € del trimestre. Els serveis socials ens resulten caríssims, i el senyor alcalde continua sense aportar la memòria anual d'aquest treballador, així que no sabem si aquests diners estan ben invertits. El que està clar és que ens costa més del doble anualment del que es pagava al conveni de Creu Roja que l'alcalde no va voler renovar i va sustituir per aquest.

Punt 4.- Modificació d'un conveni amb Diputació, Plan Moderniza: és un tema relacionat amb els registres informàtics que s'aprova per unanimitat.

Punt 5.- Ampliació de l'horari de la secretaria municipal. L'alcalde ho justifica dient que la carrega de treball ha augmentat. Sabem que és aixi, sobretot per culpa del gran deute que té l'ajuntament, que obliga a fer una  quantitat d'informes i certificacions, demanades pel Ministeri d'Hisenda, per a justificar qualsevol despesa.

Punt 6.- Ens ensenyen les propostes de les tres empreses que l'equip de govern va convidar a presentar pressupostos per a reparar el mur del pati de les escoles i la costera del riuet. Son dos empreses d'altres pobles, i un altra que el seu propietari està empadronat a Penàguila, però l'empresa no esta donada d'alta ací. Preguntem si es possible que en la valoració de les empreses compte que es contracte a persones aturades del poble. Ens diuen que no. El que resulta evident és que la millor forma d'ajudar les empreses i els aturats del poble és contar amb ells per a aquestos contractes, cosa que l'actual equip de govern no ha fet en cap moment, ni en aquesta legislatura ni en l'anterior.

Precs i preguntes.- Aquest estiu, un familiar directe del senyor alcalde va estar treballant a l'ajuntament. Com desconeixíem els motius i la forma de contractació li férem les següents preguntes:

- En qualitat de què i quines necessitats cobria el familiar directe de l'alcalde contractat aquest estiu a l'ajuntament?
Resposta: Cobria les vacacions dels dos treballadors de l'ajuntament i ajudava amb el programa de festes.
- Es va fer algun tipus de selecció de personal?
Resposta: No.
- Preguntem a la secretaria si per a realitzar aquest contract,va emetre algun informe de legalitat.
Ens respon que no.

És evident que el senyor alcalde, amb el suport de l'equip de govern, está aprofitant el seu càrrec en benefici propi. Ja siga legal o no, el que fa es molt poc ètic. Si hi ha un lloc de treball, hauria d'ofertarlo, no contractar a dit, i menys encara a un familiar directe.

El regidor del PSOE va preguntar al senyor alcalde si, amb els diners de l'ajuntament,els de TOTS, havia pagat 100€ de la foguera de la casa Gran, foguera que s'havia negat a abonar les despeses del sopar popular organitzat per l'associació de fogueres. L'alcalde va dir que sí que ho havia pagat, igual que l'any anterior va abonar la part del correfoc de la foguera Foc i Festa. Evidentment, no és el mateix deixar-se una foguera, que mantenir-la i no assumir els acords de la majoria de l'associació. Pagarà la festa de tots l'any 2014?

Al voltant d'aquest tema, l'alcalde va dir que li resultava igual de penós pagar eixe deute com el que hi haguera molta gent que no pagara el rebut de festes. Va resultar evident que ho dia perquè aquest regidor que escriu no el va pagar. Ja vam fer un escrit al mes d'agost explicant el que ens pareixia la organització de les festes. Li tornàrem a dir que mentre l'equip de govern no deixe d'utilitzar el llibre de festes i la organització d'aquestes de manera partidista i sense donar compte de les despeses, a mes de utilitzar els diners de tots per a organitzar “festorres” per a cuatre, hi haurà molta gent que es negue a pagar-lo.miércoles, 24 de julio de 2013

Ple de juny

Punt primer.
Aprovació de les actes anteriors.
 
Punt segon.
Permisos d'obres i altres resolucions. Un dels permisos és la resolució de l'expedient de les obres del mas de La Torresena. Com havíem dit en altres plens, el permís d'obra era molt inferior al real. En aquest plenari s'ha regularitzat, però clar, els propietaris del Mas de Pau, pel que hem observat últimament, tenen un tractament diferent a la resta del poble. A més, fan el que volen: ara han posat al pinaret de darrere l'hotel unes casetes de fusta, sense demanar csp permís d'obra, ni donar compte de res. Esperem que abans del pròxim ple estiga el tema regularitzat.
 
Punt tercer.
Diversos pagaments a proveïdors.
 
Punt cuart.
Proposta aprovació crèdit. Es tractava de l'aprovació d'un conveni amb la caixa de credit de Diputació. L'ajuntament demana 30.000 € per comprar material per omplir el centre integral per a majors (CIM) que s'ha construit a l'antic aparcament del mercat. Aquest credit és sense interessos i els diners s'han de tornar en un any. 

Primer que res vull manifestar que no estem en contra de res que servisca per millorar la qualitat de vida de les persones, majors ò jovens, que vivim al poble. A més a més,  estem disposats a colaborar en qualsevol projecte que serveixca per a aquest fi. 
 
Primer que res vull manifestar que no estem en contra de res que serveixca per a millorar la calitat de vida de les persones, majors o joves, que vivim al poble, a mes a mes, estem dispostos a col·laborar amb qualsevol projecte que dedicat a aquesta finalitat. 
 
Dit això, hem de manifestar la nostra disconformitat en l'actuació de l'equip de govern, i de l'alcalde en particular, al voltant del centre social. Ja en la campanya electoral va enganyar els votants venent-ho com a un centre de dia. Al cap d'un temps, i vist que això era impossible, (cosa que nosaltres ja l'hi havíem dit) esta inflant-nos a mentides al respecte del futur d'aquest centre.

Aquest tema és la continuació de la mentira de la mentira de la mentira en què ens ha ficat l'actual equip de govern. Perquè ja no és una mentira nomes, en són moltes: des de la campanya electoral fins ara, tot el que envolta l'edifici construït darrere el mercat és una mentira:

Va dir que era un centre de dia - MENTIRA.
Va dir que no ens costaria res - MENTIRA (ara resulta que seran 30.000 € més).
Va dir que alli anaven els jubilats - MENTIRA.
Va dir que era per tots els pobles del voltant - MENTIRA (només s'han interessat alguns alcaldes del PP, i amb moltes reserves sobre la seus viabilitat).
 
En fi, aquest projecte, tal com l'han plantejat, no té cap ni peus.
 
Independentment de si s'aconsegueix desenvoluoar un centre integral per a majors o no, pensem que el senyor alcalde ha actuat malament en aquest tema. Considerem que ha començat la casa per la teulada: hauriade considerar el senyor alcalde que un projecte al qual se li vol donar eixa envergadura deu ser consensuat amb la major part de les forces politiques i socials. L'alcalde, que té majoria absoluta, però no el recolzament polític de la majoria de la poblaciò, hauria de tenirn en compte que Penàguila no és una ciutat tan gran i que aquestes coses siguen qüestió de majories, sinó d'anar tots junts i pas a pas.
 
La impressió que està donant, amb una gran quantitat de mentires i canvis d'opinió, és que només busca una foto com a alcalde que aconsegueix un projecte, sense pensar si això és el millor, o el més prudent en els temps que corren. Un projecte per als pobles del PP, del qual ningú sap ni quins costos, ni beneficis, ni organització tindrà, i ens fa la 'impressió que, una vegada que estiga feta la foto d'inauguració, corre el risc que es tanque i no es faja res, o bé acabe en mans privades, ja que el manteniment d'aquest local no es assumible pel nostre poble. 
 
Siga el que siga, pensem que estem a temps encara de sentar-nos i parlar el que siga necessari per poder fer arribar a bon port el futur d'aquest centre.

Per acabar, cal remarcar que no només va tindre en contra els tres regidors de l'oposició: també es va abstindre un regidor del seu propi partit que sembla que tampoc veu clar el tema. El crèdit es va aprobar amb el vot de qualitat de l'alcalde.

Punt quart.
S'elegixen els socorristes per a enguany i s'utilitza el mateix barem que s'ha emprat últimament.
 
Punt quint.
Ens va informar d'un taller del Xarpolar, similar al que es va fer l'any 2012, però aue encara està en procès d'inici de petició de subvencions. L'alcalde ens va dir que hi havien 8 tallers per tota la província, i moltes administracions que el demanaven (ajuntaments, mancomunitats, etc), i que no tenia gens clar que li'n adjudicaren un al Xarpolar.
 
Nosaltres li vam demanar que, en cas d'adjudicar-lo, ho publicitara al poble, no que avisara de manera selectiva com l'altra vegada.
 
Punt setè.
Es van presentar 5 persones per al càrrec de jutge de pau. La secretària va llegir els noms i es va fer un sorteig. Va eixir Mª Carmen Blanes.
 
Punt octau.
Torn obert de paraules.
A principis de juny va venir al poble una inspecció de treball i va veure com treballadors del Jardí de Santos estaven treballant en el manteniment del poble. La regidora d'EU va preguntar si l'inspecció de treball podria tenir alguna repercusió en el conveni amb Dipitació. L'alcalde va dir que en principi no, però que si es denunciava, podria tenir problemes. Es va excusar dient que no tenia diners per el manteniment del poble i que per això  havia d'utilitzar els treballadors del jardí. Ens va arribar a preguntar a l'oposicio que d'on traure'ls: li vam contestar que acabava de demanar 30.000€ per a un centre que ni ell mateix sap explicar, que no pot dir que no hi ha diners quan els demana per a un projecte que ens va dir que no costaria res. A això no va contestar.

miércoles, 12 de junio de 2013

Ple extraordinari de maig 2013

Punt primer:

Pren possessió de l'acta de regidora la nova representant d'EU, Silvia Blanes.

Punt segon:

Es vota el refinançament del crèdit pendent de l'obra dels vestidors de la piscina municipal. Votem en contra d'aquest refinançament i ara explicarem per què. A banda de si és necessari o no refinançar aquest crèdit, (que es farà l 7'50% TAE) ens neguem a participar en aquesta mala gestió: si fins ara no han sabut gestionar l'ajuntament i hem arribat a l'estat d'endeutament en el qual estem, quina credibilitat tenen per a gestionar cap crèdit? Hem de continuar donant suport als seus “parxes” en els comptes de l'ajuntament, que són fruit de la seua gestió nefasta?

A dia de hui, l'estat del deute pendent de l'ajuntament de Pènaguila és:

Desglossament del deute.

- Apartaments (obra i mobiliari): 10.742,29 €. (aquesta quantita correspon a l'últim pagament del crèdit, que acabarem d'abonar aquest any).
- Crèdit vestuaris piscina: 100.000 € (77.800 del crèdit + 22.200 d'interessos acumulats)
- Anticipament de tresoreria que es va convertir en un crèdit: 52.000 €.
- Pla de pagament a proveïdors, crèdit Banc Popular: 52.186,65€.

Deute total a 31/12/2012 - 214.718,30 €

De tot aquest, el que s'havia de pagar aquest any era 98.367,28 €. Si tenim en compte que el pressupost d'enguany es de 305.943,54€, pocs diners quedaven per al dia a dia.

Si ens fixem, quasi el 50% del total del deute és a causa de l'obra dels vestuaris de la piscina. Per a aconseguir el refinançament del deute, s'ha demanat un anticipament de 22.200 € al SUMA per poder pagar els interesos pendents del crèdit de la piscina i només queda per pagar el capital del crèdit, 77.800 €. Aquesta quantitat l'han refinanciada a cinc anys, per tant, encara ens costarà més el famos vestuari de la piscina, perquè durant aquests cinc anys continuaran acumulant-se interesos.

Resumint: enguany passem de pagar 98.367,28 € a pagar 40.621,24 €, però, a canvi, pagarem més interesos, deixarem de ingressar els diners anticipats pel SUMA, i a més a més, ens entrampem per 5 anys més en un crèdit molt car, al 7,5%, que no està clar que els pròxims anys es puga pagar.

Li diguérem a l'alcalde que els vestidors de la piscina havien resultat un “rejol” massa gran pel nostre poble, que gran part de la mala situació econòmica actual era a consequència d'això. Va intentar excusar-se, però va tindre que acceptar que ell era també responsable d'aquesta mala gestió, que en un poble menut no es podien fer obres d'aquest tipus, en què el 20% de l'obra la pagava l'ajuntament. En el moment en què aquesta obra es va aprovar ell tenia un càrrec de màxima responsabilitat, tinent d'alcalde.


Va fer un símil de la situació del poble que ens va deixar bocabadats: ens va dir que si la situació de sa casa fóra la del poble, estaria demanant per a menjar. A cas no se n'adona que ell, després de 6 anys de responsabilitats polítiques al front de l'ajuntament, es el principal culpable d'eixa situació? No se n'adona que gestionar un ajuntament es gestionar la casa de tots, el futur de tots els habitants d'un poble? Si ara estem en la ruïna, es perquè, entre tots els que han tingut responsabilitats polítiques els últims anys, ens han fet més pobres a tots, i l'alcalde actual duu 6 anys ocupant càrrecs decissius a l'ajuntament de Penàguila. Cal recordar que gestionar diners públics exigeix una responsabilitat que aquest alcalde no ens a demostrat, com tampoc la capacitat de dur endavant l'ajuntament del nostre poble.

domingo, 26 de mayo de 2013

Ple extraordinari proper dimarts 28 de maig

Bon dia a tots. 
El proper dimarts tindrem un ple extraordinari molt interessant. Per una banda, prendrà possessió la nova regidora del grup d'EU. D'altra banda, es parlarà del refinançament d'un préstec de l'ajuntament. Es tracta dels diners que encara es deuen de l'obra dels vestuaris de la picina més els interessos que han anat acumulant-se. La quantitat rondarà els 80.000 euros. Després del ple, quan tinguem totes les dades, continuarem informant.


lunes, 6 de mayo de 2013

Ple extraordinari maig


Ple ordinari d'abril


Abans de començar, la secretària ens va explicar que els papers per a prendre possessió (punt sext), no havien arribat i ens va proposar llevar eixe punt de l'ordre del dia i incloure un altre per a poder sol·licitar una ajuda a Diputació.

Tots vam estar d'acord.

Punt 1. S'aproven les actes anteriors.

Punt 2. Factures, despeses corrents, fontaner, electricista, material d'oficina...   

Punt 3. Diferents permisos d'obra i altes al cens.

Punt 4. Els informes de morositat són n penosos. L'ajuntament tarda en pagar les factures entre 200 i 300 dies, quan per llei no es poden tardar més de 30. De moment, no es paguen interessos, pero no sabem com acabarem.

Punt 5. S'aprova un conveni amb l'SGAE per a pagar el deute pendent. És un conveni negociat per la FEMP. Per a poder pagar el deute pendent, es paga poc a poc en quantitats menudes, tot i que han perdonat una part del deute.

Punt 6. L'alcalde ens explica que el dia 16 d'abril, va eixir una convocatòria per a poder demanar l'equipament per al local en el que vol posar el CIM, (Centre Integral per a Majors).

Precs i preguntes.

En primer lloc, preguntem pel Mas de Pau. Com a cada ple des de fa 9 mesos, li preguntàrem per les sol·licituts de permisos d'obra. Ens diu la secretaria que, per part de l'arquitecte municipal, ja està l'expedient acabat, que ja ho havien arreglat amb els propietaris. Al preguntar-li perquè no havia passat per el ple, ens va dir que ho tenia “dalt”. Esperem que passe pel ple per a poder saber si la regularització es tal. Al voltant d'aquest tema, l'alcalde va dir que tenien problemes per a obrir "l'alberg juvenil”. ´s la primera vegada que aquest tema apareix a un ple, així que ens va vindre totalment de sorpresa. On és el projecte? Algú l'ha vist? L'alcalde va dir la Generalitat els havia demanat molts “papers”, que ells creien que "ja en tenien prou amb el PGOU". De veres saben com funcionen les coses? Realment es pensaven que per obrir un alberg juvenil només amb un PGOU on no es fa cap referència tenen prou? No tenim molt clar el que està passant allí, ni per què després d'haver deixat perdre unes casetes de fusta, ara estan posant-ne unes altres. En fi, continuarem preguntant.

Li preguntàrem pels pressupostos. Estan prorrogats els de l'any pasat, vorem d'on trauen diners per a festes, si no han baixat el presupost de l'any pasat.

Li demanàrem que fera tot el posible per arreglar el poble, sobre tot pel mal estat de l'asfalt, les voreres i l'empedrat d'alguns carrers. No ens va contestar.

Per últim vam tornar a parlar del CIM (Centre Integral per a Majors), situat darrere del Mercat. Resumirem perquè això dona per a una reflexió que, sense dubte, farem mes endavant. En primer lloc, el centre no està entregat perquè les dos empreses que el van fer tenen un problema per culpa de l'ascensor. A la pregunta de si ja estava legalitzat, ens diu que no, que desde Generalitat li han demanat un "monto més de papers".Quan li preguntem si ha parlat amb els alcaldes dels altres pobles, per saber si van a participar amb el CIM, ens diu que no, que "com van a dir que no a una cosa que no va a costar-los res?" Sembla que en aquest poble som millonaris i tot ho paguem nosaltres. Però clar, mentre que l'entregen, l'ompli, aproven els programes, es posa d'acord amb tots..... quant temps estarà tancat el local que ha costat una "millonà", que ja té goteres, com sempre, i que amb voluntat de treballar, se li podria traure un rendiment inmediat? Més endavant aclarirem millor aquest tema, ja que hi ha certes coses, com el cost real per al poble, que desconeixem.

miércoles, 17 de abril de 2013

Ple extraordinari del 26 de març


Punt primer.- La secretaria va llegir la carta de dimissió del regidor del PP Quique Brotons. En ella explicava que renunciava a l'acta de regidor pel poc recolzament que havia rebut per part de l'alcalde, aixi com pels obstacles rebuts per portar endavant els seus projectes com a regidor de cultura. L'alcalde només va dir que li haguera agradat que el regidor dimitit assistira al ple per explicar-se, que a ell li havia sorprès aquesta dimissió, ja que estava molt content de com havia treballat.

Nosaltres li vam dir que eixa dimissió deixava al descobert la divisió interna existent al PP en Penàguila, la seua debilitat i la incapacitat per a treballar en equip de l'actual govern municipal han quedat plasmades en les declaracions del regidor dimitit i en les del alcalde. A més a més, i per a nosaltres molt important, queda clar el poc interes per la cultura que té l'actual alcalde. A sigut molt evident la incapacitat que ha existit durant estos dos anys per fer una programació cultural coherent.

Punt dos.- Es va aportar per part de la secretaria la baremació dels treballadors que havien presentat els documents demanats per entrar a treballar al Jardí de Santos. Comentar que han entrat cinc persones amb contracts de 3 i 7 mesos i en diferents categories profesionals. Li varem reclamar a l'alcalde la poca publicitat que havia fet d'aquesta oferta de treball, creiem que posar un paper a la part de dins de l'Ajuntament no es suficient perquè tots els parats del poble s'enteren de aquesta oferta.

Punt tres.- Des de Diputació, i com l'any passat, es convoquen ajudes per arreglar camins de titularitat provincial. L'alcalde ha decidit demanar aquesta ajuda per a continuar arreglant el camí de Benilloba, suposem que a aquest pas, en tres anys estarà “quasi” tot amb asfalt nou.

lunes, 21 de enero de 2013

Ple gener 2013


Punt 1.- La secretaria ens informa que l'acta del ple ordinari del mes d'octubre ens la donaria al final per a aprovar-la al proxim ple. L'acta del ple extraordinari de novembre no la vam aprovar ja que no complia amb la legislació perquè en cap dels punts de l'ordre del dia van incloure les opinions dels regidors. Vam tornar a insistir en la possibilitat d'efectuar gravacions dels plens per a facilitar el treball de la secretaria, com sempre, sense resposta per part de l'equip de govern.

Punt 2.- Ens va presentar les factures corrents.

Punt 3.- Diferents permisos d'obra, empadronaments, sol·licituds de comptador d'aigua, etc...

Punt 4.- La taxa d'explotació que es volia cobrar a les empreses de telefonia s'ha tingut que derogar, segon l'alcalde, per una mala redacció. Aquesta taxa está aprovada en la majoria dels pobles menuts i estava redactada des de Diputació, ara les empreses han guanyat la reclamació als tribunals i ens toca derogar-la, tornar a redactar-la, des de Diputació, i aprovar-la per poder cobrar.

Punt 5.- Hem de dir que, després de l'ultima selecció que es va fer per a contractar personal, s'ha millorat aquest procés. En principi, no hi havia cap punt injust o favoritista al barem utilitzat, i no com s'ha vingut fent fins ara. Així i tot, pensem que es pot millorar. Basar la selecció en la renda del 2011, sense tenir en compte les possibles variacions que han pogut tenir en l'any 2012, no ens sembla bé, pensem que es podrien habilitar formules per a tindre en compte la situació actual de les persones que acudeixen a aquesta selecció. 


Punt 6.- Al voltant de l'ordenança que afecta el local ocupat per la Societat Musical, es van dir varies cose. En principi, l'alcalde es va mostrar extranyat pel revol causat per aquesta normativa. Va declarar que estava negociant i que no entenia que la banda haguera penjat uns cartells el mateix dia que tenien que passar-li una proposta. Li diguérem que és la seua manera d'actuar la que no era correcta, que ho estava fent al revés: abans d'elaborar l'ordenança, hauria d'haver-ho negociat amb l'institució afectada i deixar clares quines eren les seues intencions, però sembla que ni ell mateix sap el que vol.

També es va queixar del ”panfleto” que va aparéixer aquestos nadals. Va arribar a dir que el que ho havia escrit “no té lo que ha de tindre enmig de les cames per a firmar-ho”. Li vam dir que no tenia per què insultar a ningú, que aquest paperet no insultava, que tan sols dia que es sentien depreciats per l'equip de govern per tractar a les persones del poble que no estan empadronades, com ciutadans de segona. Si la persona que ho va fer no ho vol firmar és problems d'ell o d'ella.

Va aclarir també que les associacions que demanen el mercat per a alguna activitat, no pagaran. No tenim clar si totes les associacions (filaes, fogueres...) o només alguness (jubilats, dones....) ni quins requisits hauran de tenir aquestes associacions. També hem de pensar que, per exemple, els festers joves, que no són cap assocació i que canvien d'any en any, utilitzen el mercat per organitzar alguns actes. ¿Els cobrarà per utilitzar-los? Com veieu, no té res clar, sembla que tot ho faja “sobre la marxa”.

Se li va demanar que es queixara a l'empresa encarregada del repetidor de TV perquè activen o posen en marxa les cadenes de televisió que no arribem a vorer al poble.

Li vam demanar al regidor de festes i a l'alcalde els comptes de festes majors. Pensem que tot el poble té dret a saber en què es gasten els diners dels ciutadans, i més en els temps que corren.

Tornarem a demanar que ens explique per què en les obres del mas de la Torresena no s'ha emès l'informe que demanarem fa mesos. S'excusa dient que l'arquitecte encara no l'ha portat. Des de que el vam demanar per primera vegada han passat més de quatre mesos. Pensem que la falta d'interés és molt evident, sembla que el tractament no és el mateix segons qui és l'afectat. Esperemque acaben pagant com tots.

Com tots sabeu, a principis de l'any 2012 l'equip de govern va decidir canviar d'assistent social. Va suscriure un conveni amb l'assistent social de la Mancomunitat del Xarpolar, tot i que era molt mes car que el que teníem. És per això pel que li hem demant un informe de les actuacions i gestions realitzades per aquest treballador, ja que l'excusa per canviar va ser la “poca professionalitat”, segons l'alcalde, de l'anterior. Volem saber què és el que ha realitzat l'actual assistent per a poder comparar i vore els “grans beneficis” que, segons l'alcalde, anava a aportar el canvi.

Centro social y de reuniones para la tercera edad.

Així, amb aquest nom, és com es va adjudicar el local de nova construcció que l'Ajuntament esta a punt de rebre darrere del Mercat.

Al voltant d'aquest local va centrar la campanya electoral el PP de Penàguila. Anava a ser un centre de dia per a Penàguila i tots els pobles del nostre voltant, ja aleshores vam dir que el PP mentia, que això no era un projecte real. Des d'aquell dia fins aquest ple, l'alcalde ha canviat d'opinió moltíssimes vegades. Sense anar més lluny, al ple del 5 d'octubre del 2012 va dir que “EN LA PLANTA DE ARRIBA A LA IZQUIERDA ESTABA PREVISTO PARA LOS JUBILADOS”, tal com recull l'acta. En aquest ple ens ha dit que no, que els jubilats no van alli, que aquest local va a ser un CIM, Centre Integral per a Majors. Com no teníem clar què significava, vam intentar que ens diguera què era exactament aixè. La veritat és que no ho vam poder aclarir. No sabem si el senyor alcalde sap què vol. Pensem que no ho té massa clar. El primer que va quedar clar es que això va per a llarg. Primer han de donar subvencions per omplir els locals (esperem que tinga clar el material que te que demanar!).
En principi, ens va dir que anava a treballar a base de programes. Aquests programes es demanen a Diputació i, si el concedeixen, es porta endavant, si no, mala sort. També va dir que eixes activitats serien per a les persones majors de Penàguila, Alcoleja, Benifallim, Benasau i Benilloba, que “la Creu Roja tenia un autobús per donar aquest servei”. No sabem si des de l'Ajuntament s'ha posat en contacte amb els alcaldes d'aquests pobles per a treballar de manera conjunta. Com no sabia aclarir quins eren els programes que pensava demanar, es va comprometre a pasarmos un informe sobre aquest tema, esperem que no s'oblide.

Per el nostre costat, ens vam posar a la seua disposició per poder ajudar en el que l'equip de govern considere oportú. Pensem que a una inversió com la que s'ha realitzat en aquest local, excessiva des del nostre punt de vista, s'hauria d'intentar traure-li el màxim rendiment.