jueves, 29 de noviembre de 2012

Ple extraordinari de novembre


Punt primer. - Es tractava de l'aprovació de quatre ordenances.
La primera era per a regular la pujada del IBI. Cal recordar que és una pujada del 10%, i que ve imposada pel govern del PP. També canvia alguna part del text de l'ordenança perquè siga el propietari qui haja d'informar al cadastre de les modificacions dels bens immobles propis.
La segona consistia en un canvi en l'ordenança que regula les obres menors: a partir d'ara els permisos d'obra menor es demanaran fent una declaració responsable i aportant fotografies de l'obra a realitzar, entre altres coses.
La tercera consistia en una ordenança per a regular la utilització del mercat, amb tots els requisits que es necessiten per a solicitar-lo.
La quarta era per posar preu a els locals que l'ajuntament té ocupats, com el local de la música o el dels caçadors, i el preu del mercat.

Les tres primeres ordenances no provocarem  grans discussions. La primera era, pràcticament, imposada; la segona facilitarà el control de les obres menors al poble, i la tercera la considerem necessària: és imprescindible que la utilització dels locals municipals estiga regulada per evitar, per un costat, la mala utilització, i per altra banda, per tindre clar en tot moment quina persona o entitat és responsable del que puga ocórrer.

La quarta ordenança ja no ens va semblar bé. En primer lloc, va dir que posava preu a dos locals, els ocupats per la musica i societat de caçadors, i a la utilització del mercat, 50 € diaris. Segons l'alcalde, aquesta decisió no té un objectiu recaptador. Després de explicar-li que no ens semblava bé que cobrara el lloguer a les associacions, que sempre ajuden al poble a créixer, ens va dir que un dels motius era perquè hi ha socis entitats que se n'aprofiten dels locals sense estar empadronats en Penàguila! Segons ell, no paguen “res”. Li contestàrem que el que no ens semblava bé era que aquestes associacions, ja que utilitzen els locals, no pagaren llum i aigua i que, a més, ell ja feia anys que tenia responsabilitat de govern i hauria d'haver-ho solucionat. Li diguérem que discriminar a les persones per l'empadronament no ens pareixia ètic, que molts d'ells tenen cases que sí que paguen al poble, i que tots paguem impostos, que els diners que arriben al poble des de l'estat ixen dels impostos de tots, no només de les persones empadronades.
Tampoc ens sembla normal que, sense negociar-ho amb la Societat Musical, trenque el conveni que té subscrit amb aquesta associació. Aquest conveni té una duració de 25anys, i no té clàusules per a poder-lo trencar de manera unilateral. Ell va insistir en que vol millorar la relació que tenia amb aquesta entitat, amb la que té algunes diferencies, però clar, tot des del seu punt de vista. No està tenint en compte a les dos parts i, pel que sembla, la seua intenció és imposar les seues idees en lloc de negociar solucions.
Mentrestant, ell insisteix en el tema de l'empadronament sense adonar-se que la quantitat de festes que ha organitzat i subvencionat a les que ha assistit més gent d'altres llocs que “empadronats”. Sembla que per a les festes no li importa el padró.
Per altra banda, cal dir que aquesta ordenança pot ser aplicada o no; esperem que abans d'aplicar-la, negocie amb qui ho tinga que fer i no la aplique de manera unilateral.

Punt segon.- Es demana a Diputació una subvenció per reparar un tram del clavegueram del carrer Verge de Patrocini. Aquesta obra, si l'aproven, s'adjudica des de l'ajuntament. Esperem que, ja que té tant d'interès en què les persones que utilitzen els locals del poble estiguen empadronats, pose el mateix interes en contractar als obrers que estan empadronats a Penàguila per a fer aquesta obra, donant les mateixes oportunitats a tots els negocis del poble.

Punt tercer.-  Es demana a Diputació una subvenció per reparar un tram del clavegueram i l'abastiment d'aigües dels carrers Sant Roc i Sant Josep, aquesta obra l'adjudica Diputació, si la concedeixen.

miércoles, 7 de noviembre de 2012

Ple d'octubre


Abans de començar el ple, s'aprova incloure un altre punt per aprovar la recepció de l'obra realitzada per construccions Bembaret al carrer Verge del Patrocini. Es tracta del canvi d'un tram de tuberies del clavegueram que subvenciona la Diputació.

Punt 1. L'acta del ple anterirs es va aprovar per unanimitat.

Punt 2. Relació de factures. Ens tornem a queixar de la gran quantitat de diners que l'equip de govern es gasta en festes. Es van paga factures per discomòbils, equips de so, partida de pilota (1.650€????), dolçainers... per un total de més de 3.300€, a més de les factures de Festes dels Fadrins i Santets de la Pedra, que desconeixem a quant pugen i que demanarem per saber la quantitat gastada realment en festes. No sabem si amb aquestes despeses s'han acabat de pagar les festes o si encara queda per pagar alguna cosa.
La quantitat pagada per la partida de pilota ens pareix exagerada, pagar 165 € per pilotari (en jugaren 10) ens sembla excessiu en els temps que corren.
El que no ens acaba de agradar és la mala gestió dels càrrecs, és a dir: on comença el càrrec d'alcalde i s'acaba el de fester major? És etic aprofitar els treballadors de l'ajuntament per organitzar actes dels festers? És étic que l'ajuntament assumisca un cost tan gran de les festes un any en què hi ha festers?
L'alcalde va declarar que els festers havien arreplegat uns 6.000€, i que “havien posat diners de la seua butxaca”, la resta la pagava l'ajuntament.
Trobem a faltar una comissió de festes per controlar un pressupost molt elevat d'uns diners que ixen de la butxaca de tots.
Quan tinguem totes les dades sobre el cost real de les festes al poble informarem en aquest blog.
També tenim que dir que no ens agrada la doble vara de medir utilitzada per l'alcalde: li preocupava molt la legalitat amb el tema dels coets i, pel que hem vist, molt poquet en el de les “vaquetes”.

Punt 3. Hi havia diferents permisos d'obra i empadronaments. Un dels permisos d'obra era dels propietaris de La Torresena. Tots els que passen per davant d'aquesta torre, declarada Bé d'Interés Cultural per la Conselleria de Cultura, poden veure l'obra que estan fent. Ens va semblar una burla al poble que la valoració de l'obra presentada pels propietaris fóra de 26.000 €, i així li ho vam dir al alcalde. Ens va dir que sí que li semblava molt poc, que ja ho havia posat en mans del tècnic municipal perquè ho valorara. Així i tot, li va concedir el permís d'obra: no entenem que done el permís d'obra si no té clar que la valoració siga correcta i menys encara tractant-se d'un edifici com aquest.

Punt 4. Els comptes generals del 2011 es van aprovar amb els vots del PP.

Punt 5. Aquest punt tractava de una sèrie de crèdits que es demanen perquè no entren als presupostos, perquè, com vam explicar al seu moment, els pressupostos s'han fet molt baixos per poder tenir un secretari de Diputació.

Punt 6. Pel qe fa a la morositat del primer trimestre, la secretària ens explica que als primers trimestres d'aquest any es complicat complir amb els pagaments en el temps estipulat per la llei, que espera poder complir a final d'any.

Punt 7. L'equip de govern ens presenta la nova ordenança de l'aigua a Gorga. Ens explica que ja fa molt de temps que ens paguen el mateix per l'aigua, i que pujaran el rebut un 65% aproximadament. Pensem que fer aquesta pujada sense parlar abans amb els representants de Gorga no és massa ètic, almenys haurien d'haver negociat amb ells la pujada del preu. Per altra banda, dir que fa mes de dos anys que no paguen l'aigua.

Punt 8. Es demanda la reparació del camí de Brisuela a La Torre degut a l'incendi d'aquest estiu.

Punt 9. Al tonr obert de paraules, li tornem a plantejar a l'equip de govern la necessitat de tindre fet el pla d'emergències al poble: és una prioritat i, sense dubtes, salva vides. En casos d'emergencia com l'incendi d'aquest estiu, si està fet, es pot treballar molt millor. No es va comprometre a fer-lo, tampoc va dir que no, esperem que ens faja cas.