domingo, 18 de septiembre de 2011

Ple 14/09/2011: Primera part

Aquesta és la primera part del resum del ple de l’Ajuntament de Penàguila del dia 14 de setembre.

Al principi, i com sempre, els grups demanàrem que es rectificara l'acta del ple anterior, ja que hi ha diversos aspectets redactats de manera inexacta. Nosaltres, després de declarar que aquest fet ocorria masa a sovint, vam demanar que es gravaren els plenaris, per  a facilitar la feina al senyor secretari municipal. L’alcalde, després d’assegurar-se que això era legal, va manifestar que li pareixia be. Esperem que al pròxim ple la gravadora estiga preparada.

El segon punt tractava de dues llicencies d'obra que s’han atorgat a particulars al poble.

En el tercer , que tractava de resolució de l'adjudicació de l'obra d'impulsió d'aigües fecals en el carrer Costera del Riuet, va quedar molt clar quin es l'interés que té l'actual equip de govern per a aconseguir el millor per al poble. Com el pressupost de l'obra és inferior a 200.000€, el procediment es negociat sense publicitat, és a dir, l'alcalde busca 3 empreses i adjudica l'obra a la que presente la millor oferta per decret d'alcaldia. Hi havien tres presupostos, un d'una empresa coneguda amb unes millores sobre el pressupost. Les altres dues empreses, una d'Alcantarilla i l'altra de Beniarjó, no presentaven ninguna millora. Nosaltres preguntarem a l’acalde com havia trobat aquestes empreses i d’on eren. L'alcalde va dir que una empresa era de L'Alqueria i l’altra no sabia d’on: és a dir, que ni sabia a quines empreses els ho havia ofertat ni tenia cap interès per saber-ho. Amb aquesta resposta va quedar clar quina és la tècnica que utilitza l’equip de govern per a adjudicar aquestes obres: ells volen que ho faça una empresa determinada i, per a aconseguir-ho, li demanen un pressupost a aquesta empresa, que posa unes millores. D’altra banda, algú busca a dues empreses de fora per a que presenten pressupostos sense millora. D’aquesta manera, l’empresa que interessa a l’equip de govern no té competència i sempre s’enduu totes les obres. En aquest cas, tornem a parlar de favoritismes i de no donar a tots les mateixes oportunitats. Volem recordar a l’equip de govern que al poble existeixen 4 empreses amb les mateixes condicions que l’empresa a la qual se li atorga continuadament la feina. Tots haurien de tenir les mateixes oportunitats, però pareix que, com es ve demostrant, açò no interessa a cap dels quatre regidors del PP de l’ajuntament de Penàguila.


El quart punt tractava de soterrament dels contenidors de brossa, situats al principi del passeig. El pressupost de l'obra es d'uns 27.000 € i no està clar el percentatge d'aquesta quantitat que hauria de pagar l'ajuntament. Nosaltres creem que aquesta no es la millor solució per la recollida de brossa al poble perquè, per un costat, continuaran havent-hi els mateixos problemes, ja que els contenidors només s'instalaran a l'entrada del poble i la resta del nucli urbà es quedarà igual; a més a més, aquest sistema requereix manteniment i neteja que ha d'assumir l'ajuntament. L'alcalde pretén solucionar-ho amb uns “tubets” que eixirien a la costereta del riuet, però ens sembla que açò només provocaria un constant degoteig de lixiviats, amb el perjudici que comportaria per a un dels llocs més emblemàtics del nostre poble. Ens comprometem a aportar les nostres solucions al pròxim ple per a poder-les discutir i intentar millorar un servei que aquest estiu a deixat molt que desitjar.

El cinqué punt tractava de l'aprovació de les bases de lloguer del bar. Aquestes bases són les mateixes que van utilitzar l'anterior vegada: 6000 € de fiança, 520 € com a mínim de lloguer i 2 anys renovables fins a 6 anys com a màxim. Ens vam abstindre per conflicte d'interessos i van ser aprovades.

El sisé punt era la moció d'Enrique Llorens Picò. Es demanava en aquesta moció un informe extern sobre la instal·lació del parc infantil que hi ha junt a la piscina ja que el presentat per l'alcalde no era massa clar. L'alcalde va dir que no demanaria cap informe més, que ell ja n'havia aportat un, el senyor Llorens li va demanar al senyor alcalde que recapacitara, que tinguera en compte que el responsable del que poguera passar era l'ajuntament, ja que el transformador ja estava allí quan es va decidir posar el parc. Li va donar a l'alcalde una sèrie de documents per a que els llegira i prenguera la decisió mes adequada. Aquest punt no es va votar, a la espera de que l'alcalde estudie la documentació. Des del Bloc Penàguila, independentment de si és legal o no o si és perillòs per a la salut, pensem que el parc no té les condicions adequat: no hi ha bancs per als pares, no hi ha papereres, no està ben tancat, ja que els xiquets tenen accés als cables que ixen del transformador, no hi ha cap ombra i el manteniment és inexistent.

No hay comentarios:

Publicar un comentario