miércoles, 1 de febrero de 2012

Serveis socials

El passat 17 de gener va tenir lloc el ple de l'ajuntament de Penàguila. A aquest ple, el grup del Partit Popular va prescindir dels serveis socials que prestava fins aleshores la Creu Roja. Els va substituir pels del Xarpolar. No ens va dir ni quants dies ni quantes hores vindria el treballador social ni ens va donar cap explicació del convenia que havia signat amb el Xarpolar, tot i que ell és també president d'aquesta mancomunitat.

La setmana passada l'ajuntament va penjar als lloc habituals del poble el següent cartell en què apareixia l'horari de la treballadora social del Xarpolar. El primer que hem de dir és que pagarem quasi el doble per menys hores al mes: el treballador de la Creu Roja venia una hora i mitja a la setmana (un total de 6 al mes), en canvi, la nova treballadora del Xarpolar vindrà dos dies al mes dos hores (un total de 4 al mes).

Per això, i com que al ple anterior no ens va facilitar la informació completa de la feina que ha contractat, el dimarts 1 de febrer li vam fer la següent petició per poder saber exactament en què consisteix el conveni:


A L'IL·LUSTRÍSSIM ALCALDE DE L'AJUNTAMENT DE PENÀGUILA:


ANTONIO BLANES, COM A REGIDOR I EN REPRESENTACIÓ DEL BLOC A L'AJUNTAMENT DE PENÀGUILA, D'ACORD AMB EL QUE ESTABLEIX L'ARTICLE 14 I SEGÜENTS DEL REGLAMENT D'ORGANITZACIÓ, FUNCIONAMENT I RÈGIM JURÍDIC DE LES ENTITATS LOCAL.


SOL·LICITA:

QUE ES POSE A LA SEUA DISPOSICIÓ L'EXPEDIENT RELATIU AL CONVENI SUBSCRIT ENTRE L'AJUNTAMENT DE PENÀGUILA I LA MANCOMUNITAT DEL XARPOLAR PER A LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS SOCIALS EN AQUEST AJUNTAMENT.

SIGNAT:

ANTONIO BLANES, REGIDOR DEL BLOC PENÀGUILA. 
Quan tinguem tota la informació, us informarem.

No hay comentarios:

Publicar un comentario