jueves, 23 de febrero de 2012

Ple febrer 2012


Abans de començar el ple, es va decidir incloure dos punts més: el sèptim i l'octau.

Com sempre, el primer punt de l'ordre del dia era l'aprovació de l'acta anterior. Els regidors del PSOE, d'EU i del BLOC no el vàrem aprovar perquè consideràvem que tant la redacció com el contingut no reflectien el que va ocórrer al ple anterior. Els regidors del PP van ser els únics que van votar a favor. El regidor d'EU li va preguntar a l'alcalde si l'havia redactat ell, i l'alcalde li va contestar que ell no sabia el que posava, que ni l'havia llegit! És a dir, que l'alcalde va aprovar l'acta anterior sense saber què posava. Aquesta actitud diu molt de les maneres que utilitza el PP als plens.

El punt dos es va aprovar, ja que eren factures de despeses corrents.
     
El punt tercer, que eren decrets alcaldia, tractava del nomenament de la nova secretaria interina. És una persona amb experiència, també interina a Fageca, i estarà a l'ajuntament dimarts i divendres de vesprada. El cost aproximat serà la meitat del que costava l'anterior secretari, ja que també farà menys hores, i no sap el temps que estarà com a interina perquè depén del temps que tarde Diputació a fer totes les gestions per tenir-ne un de gratuït. Aquestes gestions poden tardar un o dos anys. Així funciona l'administració de la nostra Comunitat.

El quart punt tractava de la modificació dels plens. Pensem que als regidors del PP els agrada ben poc haver de donar explicacions i escoltar les repliques i preguntes de l'oposició. Se'ls nota incòmodes. És per aixo que, aplicant la llei fins al màxim que els permet, han modificat el règim de sessions: a partir d'ara, els plens seran cada TRES MESOS; és a dir, hi haurà quatre plens a l'any, i amb això hi ha prou! L'excusa que va posar és que així ens resultava més barata la secretària: pobra excusa quan en altres coses no mira d'estalviar (com en la contractació dels serveis socials). Nosaltres li varem demanar que, almenys, ens mantinguera informats del que ocorre a l'ajuntament. Amb aquest nou règim de sessions, el temps entre plens es farà molt llarg i els temes que haurem de tractar hauran tingut lloc mesos abans. Pensem que tot això empobreix la gestió i la democràcia al nostre poble, però és clar, als regidors del PP no els interessa gens la resta d'opinions. També li sol·licitàrem que creara una normativa per donar veu als veïns que desitgen intervenir als plens, per poder expressar opinions o presentar iniciatives. És una cosa que està fent-se a altres ajuntaments i que fomenta la participació. No ens va dir ni que si ni que no, com sol fer. Els propers plens seran, si no passa res, l'11 d'abril, l'11 de juliol, i el 10 d'octubre. El canvi de sessions es va aprovar amb els vots de l'equip de govern, per 4 vots contra 3. De tota manera, des del BLOC volem manifestar que continuarem informant i donant la nostra opinió des del blog i no només ens esperarem tres mesos per informar del que ocorre. Nosaltres ens preocupem d'informar, d'expressar les nostres opinions i compartir-les perquè amb la participació i l'intercanvi d'idees es millora la convivència de qualsevol comunitat. Nosaltres volem fer poble per tothom, ells volen fer el seu poble, el que a ells els interessa.

El cinquè punt era la certificació de la coberta del riuet, per pagar l'última certificacio de l'obra.

El sisé punt era la petició de convocatòria de camins de titularitat local. Amb aquesta, s'arreglarà el cami de Penàguila a Benilloba, però el pressupost és de 54.000 € més IVA, així que no és podrà fer molt.

Al punt sèptim es va demanar la subvenció del cicle hídric que s'acabava de publicar al BOP.

Finalment, l'alcalde ens informà de la firma del conveni amb Diputació per al manteniment del Jardí de Santos. L'ajuntament disposarà de 55.000 € per al manteniment del jardí durant l'any 2012. A les preguntes de com pensava administrar els diners i a qui contractaria, va dir que contractaria a personal qualificat i que inclouria també en el conveni a la persona encarregada d'obrir el jardí. L'any passat, amb 90.000 €, l'empresa encarregada va contractar dues persones treballant tot l'any; a més a més, va contractar un altre treballador, uns dos o tres mesos. Si tenim en compte que la subvenció d'aquest any és de nou mesos, i que no hi ha cap benefici empresarial, creiem que amb aquests diners es podran fer moltes coses. Però clar, tot depèn de la gestió que facen i de si continuen contractant basant-se en l'amiguisme, com han fet en anteriors contractes.

Aquestes són les preguntes que es van formular al torn obert de paraules:

Quan es redactaran els pressupostos d'enguany?
Va dir que estaven preparant-los, que serien molt més baixos que l'any passat. Algunes partides quedarien amb 1€ de pressupost, amb la possibilitat d'ampliar-lo. Es feia així per dos motius: perquè no tenim diners (però clar, depèn de per a què: per a les orquestes del passat estiu si que en tenien) i perquè no pot ser superior a 300.000 € per a poder tenir dret al secretari de la Diputació de manera gratuïta. La secretaria va intervenir per a dir que l'ajuntament està molt endeutat. És a dir, que les paraules que va dir l'alcalde en desembre, assegurant que el deute que tenia l'ajuntament era molt petit i assumible no eren de veres. La secretària va dir que presentaria un informe d'estabilitat pressupostària.

L'empresa que estava construint el centre social ha fet fallida: ara què passarà?
L'alcalde havia parlat amb Diputació, que li va dir que ho acabaria una altra empresa, però que no sabia quan.

Quan acabaran la parada de bus escolar?
En octubre li vàrem indicar que la parada de bus escolar no tenia pas zebra ni estava ben indicada. Tampoc hi ha badens, com en altres pobles, perquè els cotxes minoraren la velocitat. Al mes d'octubre l'alcalde va assegurar que des de Diputaciò li havien dit que l'obra encara no estava acabada. En aquest ple ens ha dit que ho demanarà per escrit a Diputació “perquè li facin cas”. Pensem que aquestes coses són més importants del que pareixen: estem parlant d'augmentar la seguretat d'una parada que utilitzen els més menuts del poble; pensem que no hauríem d'estar dient-ho nosaltres ara, sinó que hauria d'estar solventat des de fa temps. L'actual equip de govern no pareix que tinga les coses molt clares quant al que és prioritari i necessari.

Podria l'ajuntament ajudar el comerç del poble posant un cartell a l'entrada per a anunciar-se?
Informàrem a l'equip de govern que tenim uns pressupostos per a posar un cartell a l'entrada del poble on es puguen anunciar el comerç i els negocis en general que hi ha al poble. Va dir que voria d'habilitar algun dels cartells que hi ha anunciant obres i que es puga usar. Esperem no haver de recordar-li-ho al mes d'abril.

No hay comentarios:

Publicar un comentario