jueves, 26 de abril de 2012

Ple ordinari d'abril i ple extraordinari del 27 d'abril


Hui ens han comunicat que demà 27 d'abril tindrà lloc un ple extraordinari amb un únic punt: 

Propuesta de autorización compensación de la deuda en que pudiera incurrir el ayuntamiento por el impago de la operación de crédito 01/2012

Pel que fa al ple ordinari d'abril, aquests són els punts que vam tractar.

El primer punt era l'aprovació de l'acta anterior. El segón i tercer punt eren simplement la relació de factures i diversos permisos d'obra.

El quart punt es va denegar per unanimitat. Es tractava de la petició d'un veí de llevar la ximeneia del museu etnogràfic perquè està fent obra i milloraria la seua vivenda. El ple va considerar que es tractava d'un element estructural de l'almàssera i no es pot llevar.

El cinquè punt eren els canvis als estatuts del Xarpolar, que no ens afecten per res i que són canvis obligats per llei.

Abans de començar el torn obert de paraules, l'alcalde ens va informar que havia rebut la contestació a l'escrit enviat a "Carreteres". Ens informen que, per llei, només es pot posar al cartell de l'autovia el primer poble de la carretera, és a dir, Benifallim. Nosaltres li demanàrem que, aprofitant la mancomunitat del Xarpolar, intentara formar alguna marca turística o nom que englobara tots els pobles de la comarca i en què tots estiguérem representats perquè aparegueren més pobles.

Li preguntàrem per l'organitzacio de les festes, més concretament pel tema dels coets. Ens va dir que tenia prevista una reunió amb els representants de les fogueres. Esperem que no es quede en una simple reunió i que servisca per solucionar de manera definitiva i satisfactòria el problema que l'any passat es va plantejar tan malament.

Li vam preguntar pels costos que tenia per al poble l'arreplegada de la brossa. No ens va traure res en clar, coneixia algunes xifres de costos, però no ens va aclarir què es pagava per cada cossa. L'única cosa que en va aclarir és que el reciclaje ix prou rentable, que quant més reciclem, menys paguem. Ens interessa saber exactament el que paguem per la brossa perquè volem saber en què ens gastem els diners dels nostres impostos de brossa. Per això, li farem una pregunta per escrit perquè ens la conteste.

També li varem demanar que, ja que estava clar que no canviaria la seua decisió sobre serveis socials i que es quedava en l'opció més cara, com ja vam explicar, almenys, com a president del Xarpolar, podria intentara abaratar-los, ja que amb la cris, la majoria d'aquestos serveis són ara més econòmics. Això també es pot aplicar al tema de la brossa, com bé li diguérem.

Li preguntàrem si sabia alguna cosa de la publicació que va aparèixer al DOGV sobre la proposta de treball del Xarpolar per a un treballador social. No ens va saber aclarir res, cosa molt sorprenent sent ell el president.

No hay comentarios:

Publicar un comentario