jueves, 29 de noviembre de 2012

Ple extraordinari de novembre


Punt primer. - Es tractava de l'aprovació de quatre ordenances.
La primera era per a regular la pujada del IBI. Cal recordar que és una pujada del 10%, i que ve imposada pel govern del PP. També canvia alguna part del text de l'ordenança perquè siga el propietari qui haja d'informar al cadastre de les modificacions dels bens immobles propis.
La segona consistia en un canvi en l'ordenança que regula les obres menors: a partir d'ara els permisos d'obra menor es demanaran fent una declaració responsable i aportant fotografies de l'obra a realitzar, entre altres coses.
La tercera consistia en una ordenança per a regular la utilització del mercat, amb tots els requisits que es necessiten per a solicitar-lo.
La quarta era per posar preu a els locals que l'ajuntament té ocupats, com el local de la música o el dels caçadors, i el preu del mercat.

Les tres primeres ordenances no provocarem  grans discussions. La primera era, pràcticament, imposada; la segona facilitarà el control de les obres menors al poble, i la tercera la considerem necessària: és imprescindible que la utilització dels locals municipals estiga regulada per evitar, per un costat, la mala utilització, i per altra banda, per tindre clar en tot moment quina persona o entitat és responsable del que puga ocórrer.

La quarta ordenança ja no ens va semblar bé. En primer lloc, va dir que posava preu a dos locals, els ocupats per la musica i societat de caçadors, i a la utilització del mercat, 50 € diaris. Segons l'alcalde, aquesta decisió no té un objectiu recaptador. Després de explicar-li que no ens semblava bé que cobrara el lloguer a les associacions, que sempre ajuden al poble a créixer, ens va dir que un dels motius era perquè hi ha socis entitats que se n'aprofiten dels locals sense estar empadronats en Penàguila! Segons ell, no paguen “res”. Li contestàrem que el que no ens semblava bé era que aquestes associacions, ja que utilitzen els locals, no pagaren llum i aigua i que, a més, ell ja feia anys que tenia responsabilitat de govern i hauria d'haver-ho solucionat. Li diguérem que discriminar a les persones per l'empadronament no ens pareixia ètic, que molts d'ells tenen cases que sí que paguen al poble, i que tots paguem impostos, que els diners que arriben al poble des de l'estat ixen dels impostos de tots, no només de les persones empadronades.
Tampoc ens sembla normal que, sense negociar-ho amb la Societat Musical, trenque el conveni que té subscrit amb aquesta associació. Aquest conveni té una duració de 25anys, i no té clàusules per a poder-lo trencar de manera unilateral. Ell va insistir en que vol millorar la relació que tenia amb aquesta entitat, amb la que té algunes diferencies, però clar, tot des del seu punt de vista. No està tenint en compte a les dos parts i, pel que sembla, la seua intenció és imposar les seues idees en lloc de negociar solucions.
Mentrestant, ell insisteix en el tema de l'empadronament sense adonar-se que la quantitat de festes que ha organitzat i subvencionat a les que ha assistit més gent d'altres llocs que “empadronats”. Sembla que per a les festes no li importa el padró.
Per altra banda, cal dir que aquesta ordenança pot ser aplicada o no; esperem que abans d'aplicar-la, negocie amb qui ho tinga que fer i no la aplique de manera unilateral.

Punt segon.- Es demana a Diputació una subvenció per reparar un tram del clavegueram del carrer Verge de Patrocini. Aquesta obra, si l'aproven, s'adjudica des de l'ajuntament. Esperem que, ja que té tant d'interès en què les persones que utilitzen els locals del poble estiguen empadronats, pose el mateix interes en contractar als obrers que estan empadronats a Penàguila per a fer aquesta obra, donant les mateixes oportunitats a tots els negocis del poble.

Punt tercer.-  Es demana a Diputació una subvenció per reparar un tram del clavegueram i l'abastiment d'aigües dels carrers Sant Roc i Sant Josep, aquesta obra l'adjudica Diputació, si la concedeixen.

No hay comentarios:

Publicar un comentario