martes, 17 de enero de 2012

Ple de gener


Abans de començar, recordàrem al senyor alcalde que al mes de juliol li vam proposar enregistrar amb una gravadora els plens per facilitar la redacció al senyor secretari. En aquell moment li paregué bé a tothom, però no va dir res, ni si ni no. Esperem que es prenga una decisió prompte.

1r punt: s'aprova l'acta anterior.

2n punt: relació de factures, com les del fontaner, de l'electricista, etc. Entre aquestes, també estava la factura de 2.500 € de la fireta de Santa Llúcia (subvenció molt mal aprofitada i gestionada: no es va utilitzar per promocionar com cal el poble, moltes “paraetas” ni tan sols arribaren al poble, no es va inaugurar ni clausurar...) i tres factures de la SGAE que sumen més de 1.000 €, que són de les verbenes de festes i en què estàn incloses les famoses “nits de música” del mes d'agost: és a a dir, que encara les estem pagant.

3r punt: decrets d'alcaldia. Es nomena a Gema com a secretaria provisional i es tracten diferents peticions d'aigua potable.

4t punt: estudi de la proposta del conveni de Creu Roja per a la renovació del treballador social. L'alcalde informa que ha pres la decisió de no renovar el contracte perquè, d'acord amb les seues paraules, el treballador no havia fet “res” durant aquests sis mesos, que hi havia una memòria d'activitats però que no havia fet “res”, i que els del Xarpolar són “millors, que saben més” i que són més cars (exactament, 1825 euros més a l'any), però que, segons l'opinió de l'alcade, que pareix que siga un expert en política social, són millors.

Des del BLOC li recordàrem que a la memòria d'activitats és reflectia el treball d'aquest professional i li preguntàrem si ell, com a responsable últim d'un assalariat de l'ajuntament, havia informat al treballador social de les famílies o persones que necessitaven ajuda a Penàguila i si li havia sol·licitat un estudi social del poble, tal com el regidor del BLOC li havia demanat. L'alcalde respongué que li havia dit que “es pegara una volta pel poble” (com hem dit, un gran entès en política social). A més, insistia que el treballador no havia fet “res” i que els del Xarpolar “saben més”. Des de l'oposició, li recordàrem la responsabilitat que tenia d'haver donat part a la Creu Roja d'aquest fet si es que considerava que el treballador no estava fent correctament la feina. De tota manera, a la memòria apareixen detallades les activitats que ha fet el treballador.

Davant la insitència de l'alcalde per contractar els treballadors del Xarpolar, i com que havia recolzat la seua decisió amb menyspreu i despreci cap a la feina del treballador social de la Creu Roja, li manifestàrem que pareixia que ell només volia contractar el treballador del Xarpolar per interés personal, ja que ell és president de la mancomunitat. Si analitzem bé quina és l'oferta del Xarpolar, queda patent que no hi ha cap altra explicació.

El treballador social del Xarpolar costaria 4.425 € a l'any, davant dels 2.600 € que costava el de Creu Roja. Li preguntàrem quin horari faria el nou treballador. Ell contestà que no sabia ni les hores ni els dies que vindria, que això dependria del treball que hi hagués. A aquest preu, resulta molt sorprenent que l'alcalde, que és també president del Xarpolar, no sàpiga quin horari farà un treballador que vol contractar. L'alcalde va dir que el preu el posa la mancomunitat depenent del nombre d'habitants.

En resum, l'lacalde vol contractar un servei que és més car que el que tenim i del qual no sap cuántes hores farà el treballador. A més, el que és més greu, el nou treballador depèn d'una mancomunitat que ell mateix dirigeix i, així i tot, desconeix l'horari. El que és més greu encara és que diga que el treballador vindrà “quan hi haja feina”. I el que ja és flagrant és que, per tal d'aconseguir-ho, desprecie la feina de l'anterior treballador sense proves, ja que hi ha una memòria d'activitats on es detalla tot.

Al nostre parer, tota aquesta situació deixa en molt mal lloc a l'alcalde i president del Xarpolar: no és una persona que treballe pel bé dels ciutadans i del poble, sino que es mou per interessos particulars i polítics. Els seus arguments resulten poc creíbles i molt interessats.

Al torn obert de paraules, l'alcalde va explicar que el conveni amb Diputació pel manteniment del Jardí de Santos es firmarà al maig i que serà l'ajuntament mateix qui gestione els diners i decidisca a quines personas contractar. Esperem que, en aquest cas, la contractació es faja de manera justa i equitativa i que no s'anteposen criteris partidistes i d'amistat, com ja ha passat en anteriors ocasions. El problema que trobem és que durant els mesos de febrer, març i abril no hi treballarà ningú, només la persona que s'encarrega d'obrir-lo al públic, que no sabem si serà suficient per dur a terme els treballs propis d'aquesta època, com la poda. Esperem que el treball que s'ha estat fent durant aquests dos anys no es perda

Des del BLOC manifestàrem a l'alcalde la nostra indignació per la recollida de brossa. Les bosses de brossa s'han acumulat durant quatre dies sense que ningú les arreplegara. Davant la desidia que caracteritza l'actual equip de govern cap a aquest problema, que es repeteix des de l'estiu passat, li sol·licitàrem que gestionara el treball del personal que té contractat de manera eficient perquè aquesta situació no es tornara a repetir. No ens va contestar. No va dir ni si ni no.

No hay comentarios:

Publicar un comentario