lunes, 2 de abril de 2012

Sobre el treballador social

Tal com vam informar al ple de gener, l'equip del govern del PP de l'ajuntament va decidir prescindir del treballador social de la Creu Roja que prestava els seus serveis a Penàguila i el va substituir per el de El Xarpolar. En febrer, i vist que no teniem la informació dels serveis que incloia El Xarpolar, li demanàrem a l'alcalde l'expedient del conveni. El 21 de febrer, l'alcalde ens va contestar dient-nos que ens donava l'expedient; no obstant això, els únics documents que ens va facilitar van ser una còpia de l'acta del ple, un document amb el cost dels serveis i publicitat sobre alguns programes d'activitats (com termalisme o atenció a pensionistes). És a dir, no hi ha (i si existeix, no ens l'ha volgut donar) un document oficial en què s'especifiquen les clàusules, els serveis i la planificació del treballador de El Xarpolar.
Des del Bloc Penàguila, pensem que els serveis socials són indispensables a un poble com aquest, però també pensem que les coses s'han de fer bé i que s'han de valorar totes les propostes. Doncs bé, en aquest sentit, l'ajuntament comptava amb tres propostes diferents, com veurem, va triar la més cara i la que menys hores oferia. Per què? Analitzem-ho!
Les tres propostes eren la de El Xarpolar, la de la Creu Roja (que consistia en renovar el conveni ja existent) i una proposta que va presentar el regidor del PSOE que s'havia presentat a diversos ajuntaments de la comarca. A continuació, teniu una taula comparativa.


El Xarpolar
Creu Roja
3a proposta
PREU
4450 €/any
2600 €/any
2250 €/any
HORES
4 hores al mes
(2 hores la segona i quarta setmana del mes)
6 hores al mes
(1,5 hores a la setmana)
Al voltant de 10 hores al mes
PRESENTEN UN INFORME/CONVENI DETALLAT?
NO
(Conveni detallat amb les funcions, objectius i responsabilitats del treballador)
(Conveni detallat amb objectius i prestacions dels serveis.

Com veiem a la taula, de les tres opcions, s'ha escollit la més cara, la que ofereix menys hores i la menys detallada. La única explicació per escollir la de El Xarpolar és pels interessos personals de l'alcalde: cal recordar que ell és el president d'aquesta mancomunitat i que, per tant, està utilitzant el seu carrec d'alcalde per a beneficiar a la mancomunitat que ell presideix. Quan el van elegir president, nosaltres el vam felicitar i li vam dir que tant de bo que això servira per al benefici del poble. A dia de hui podem afirma que el fet que l'alcalde de Penàguila siga el president de la mancomunitat no beneficia al poble, sinó que ens perjudica, perquè està costant-nos diners. Resulta curiós que en temps de crisi i d'estrènyer el cinturó, l'equip de govern de Penàguila, per interessos de l'alcalde, esculla l'opció més cara. i amb menys hores de servei.
Una altra cosa que ens agradaria comentar és la manera inapropiada de l'alcalde per a justificar la seua elecció. Per una banda, com ja vam comentar, va menysprear el treball de l'anterior treballador social sense ninguna justificació; d'altra banda, per a parlar del treball que està realitzant l'assistent social de El Xarpolar, a l'útlim ple va comentar situacions personals, donant noms i cognoms, relatives a gestions que el treballador estava fent. Aquest comportament ens pareix gens seriós i poc ètic, ja que és informació a què ell té accés com a alcalde, però són aspectes personals i de la vida privada de cadascú, que no ha de dir en un ple, que és un acte públic.

No hay comentarios:

Publicar un comentario