martes, 10 de abril de 2012

COMISSIÓ INFORMATIVA D'HISENDA, PRESSUPOSTOS 2012 I CERTIFICAT PROVEÏDORS


A la comissió d'hisenda es van tractar dos temes. Vam començar parlant dels pressupostos; l'alcalde ens va dir que eren molt més baixos que l'any passat per dos motius: per la necessitat de reduir-los i evitar-nos pagar el secretari, ja que Diputació n'enviaria un de gratuït, i perquè la previsió d'ingressos és molt inferior, és a dir, que no hi ha diners en cap administració.

Aquesta és la diferència :

Total any 2011.- 668.801€
Total any 2012.- 377.365€.

El motiu és que les administracions no donen ajudes aquest any. Per tant, de moment, no han publicat cap convocatòria (ni PAMER, ni EZOIN, ni ENCORP), únicament està programada la inversió de Diputació al Jardí de Santos, valorada en 55.000 €, i que està pendent que l'INEM envie un treballador, suposem que del poble, segons va comentar el alcalde.

La resta de les partides han variat, a la baixa, entre un 15% i un 20%, excepte alguna que no ha variat, com l'aportació a la comissió de festes, que segueix sent de 9.000 €, i, curiosament, l'aportació a mancomunitats, que passa de 9.000 € a 20.000 €: som un dels pocs pobles que no deu res a la Mancomunitat del Xarpolar.

L'alcalde no es va cansar de dir que el problema era que no hi ha diners, que les administracions estaven endeutades amb l'ajuntament i, per això, l'ajuntament estava malament. Nosaltres som conscients que aquest pressupost és irreal, està fet per a estalviar el sou del secretari i poc més. Si mirem partida per partida, no hi ha cap cosa que ens diga que l'equip de govern de l'ajuntament de Penàguila te interès en que el poble cresca i en que es creen llocs de treball: ni una mínima partida per a promoció, turisme, creació d'alternatives diferents a les que tenim. La promoció del poble, per a ells, es limita a publicitar les festes en la radio i en el periòdic: la resta de l'any, Penàguila no existeix.

A més, es dóna el cas que Penàguila té una sèrie d'ingressos addicionals a les ajudes de les administracions: estem parlant del lloguer del bar de Baix (7.800 € anuals), els apartaments (12.000 € anuals) i la farmàcia (1.500 € anuals), a més dels 9.000 € de l'aigua que venem a l'ajuntament de Gorga. En total, són més de 30.000 € que pensem que haurien de revertir al poble per, per exemple, el manteniment dels carrers; amb aquests diners, l'ajuntament podria contractar a un altre treballador per a aquestes funcions; també podria dedicar alguns diners a la promoció turística, o a l'organització d'activitats per als xiquets del poble, o per a ajudar a les mares dels xiquets que viuen al poble per a poder subvencionar activitats extraescolars que es realitzen fora del poble... en canvi, aquests diners estan usant-se per a pagar crèdits d'obres mal programades, com els vestidors de la piscina.

Quan s'acaben els diners, fa falta un poc d'imaginació i moltes ganes de fer faena per a poder tirar endavant, cosa que ens sembla que no té l'actual equip de govern. Cal recordar que l'actual alcalde ho és des de fa tres anys, i que la millora del poble no es veu en cap lloc. El deteriorament del poble és evident i no pareix que millorar-lo siga una prioritat.

El pressupost va ser aprovat amb els quatre vots de l'equip de govern.


CERTIFICATS PROVEÏDORS

Aquest tema és el resultat del Reial Decret 4/2012 del 24 de febrer de 2012 i és la manera que tenen els ajuntaments de pagar el deute amb els proveïdors. Es pot gestionar des de l'ajuntament o a través de l'administració d'hisenda.
Pareu atenció a algunes coses curioses d'aquest deute.

DEUTE 2011.- 61.685€.
DEUTE 2008.- 2.600€.
TOTAL.- 64.285€.

D'aquest deute, més de 17.000 € són deutes a empreses organitzadores de “eventos y festejos”,
o siga, fires, conjunts, etc., si tenim en compte que algunes factures de festes ja estan pagades, quant ens costen les festes del poble? en l'estat en què ens trobem, paga la pena anar per aquest camí?

A part d'aquest deute no financer, hi ha més deutes, com el préstec per als vestidors de la piscina, el dels apartaments rurals i el mobiliari, el de pavimentar els carres, i un altre per a poder pagar algunes obres, en total 5 crèdits pels quals pagarem aquest any 66.825€, més 8 517€ en interessos.

D'altra banda, cal dir que el deute de la Generalitat amb l'ajuntament es de 84.485 €. El de Diputació amb l'ajuntament és de 17.700 €. L'ajuntament de Gorga, deu 2 anys d'aigua, o siga uns 19.000€.

En poques paraules, nosaltres, la gent de a peu, que paga els seus impostos, que lluita tots els dies per la seva feina, que no troba treball, ens trobem a hores d'ara mantenint el deute de la Generalitat, els grans “eventos” i les obres faraòniques de Penàguila i de tota la Comunitat, estem pagant-les ara amb els interessos corresponents.

Finalment, li vam preguntar com hauria pagat aquest deute si el Govern no haguera donat aquesta línia de crèdit. L'alcalde va dir que no ho sabia. És a dir, aquesta és la forma de gestionar que tenen els alcaldes del PP i, com no, l'alcalde de Penàguila: sense previsió ni planificació. El problema és que ho fan amb els nostres diners i juguen amb el nostre futur.

No hay comentarios:

Publicar un comentario