domingo, 13 de octubre de 2013

Ple del 18 de setembre

Punt 1.- Aprovades les actes de les sessions anteriors amb els vots de l'equip de govern.

Punt 2.- Diferents permisos d'obra i altes al padró municipal.

Punt 3.- Factures de fontaners, electricistes... i una molt dolenta, la dels serveis socials del Xarpolar: 919 € del trimestre. Els serveis socials ens resulten caríssims, i el senyor alcalde continua sense aportar la memòria anual d'aquest treballador, així que no sabem si aquests diners estan ben invertits. El que està clar és que ens costa més del doble anualment del que es pagava al conveni de Creu Roja que l'alcalde no va voler renovar i va sustituir per aquest.

Punt 4.- Modificació d'un conveni amb Diputació, Plan Moderniza: és un tema relacionat amb els registres informàtics que s'aprova per unanimitat.

Punt 5.- Ampliació de l'horari de la secretaria municipal. L'alcalde ho justifica dient que la carrega de treball ha augmentat. Sabem que és aixi, sobretot per culpa del gran deute que té l'ajuntament, que obliga a fer una  quantitat d'informes i certificacions, demanades pel Ministeri d'Hisenda, per a justificar qualsevol despesa.

Punt 6.- Ens ensenyen les propostes de les tres empreses que l'equip de govern va convidar a presentar pressupostos per a reparar el mur del pati de les escoles i la costera del riuet. Son dos empreses d'altres pobles, i un altra que el seu propietari està empadronat a Penàguila, però l'empresa no esta donada d'alta ací. Preguntem si es possible que en la valoració de les empreses compte que es contracte a persones aturades del poble. Ens diuen que no. El que resulta evident és que la millor forma d'ajudar les empreses i els aturats del poble és contar amb ells per a aquestos contractes, cosa que l'actual equip de govern no ha fet en cap moment, ni en aquesta legislatura ni en l'anterior.

Precs i preguntes.- Aquest estiu, un familiar directe del senyor alcalde va estar treballant a l'ajuntament. Com desconeixíem els motius i la forma de contractació li férem les següents preguntes:

- En qualitat de què i quines necessitats cobria el familiar directe de l'alcalde contractat aquest estiu a l'ajuntament?
Resposta: Cobria les vacacions dels dos treballadors de l'ajuntament i ajudava amb el programa de festes.
- Es va fer algun tipus de selecció de personal?
Resposta: No.
- Preguntem a la secretaria si per a realitzar aquest contract,va emetre algun informe de legalitat.
Ens respon que no.

És evident que el senyor alcalde, amb el suport de l'equip de govern, está aprofitant el seu càrrec en benefici propi. Ja siga legal o no, el que fa es molt poc ètic. Si hi ha un lloc de treball, hauria d'ofertarlo, no contractar a dit, i menys encara a un familiar directe.

El regidor del PSOE va preguntar al senyor alcalde si, amb els diners de l'ajuntament,els de TOTS, havia pagat 100€ de la foguera de la casa Gran, foguera que s'havia negat a abonar les despeses del sopar popular organitzat per l'associació de fogueres. L'alcalde va dir que sí que ho havia pagat, igual que l'any anterior va abonar la part del correfoc de la foguera Foc i Festa. Evidentment, no és el mateix deixar-se una foguera, que mantenir-la i no assumir els acords de la majoria de l'associació. Pagarà la festa de tots l'any 2014?

Al voltant d'aquest tema, l'alcalde va dir que li resultava igual de penós pagar eixe deute com el que hi haguera molta gent que no pagara el rebut de festes. Va resultar evident que ho dia perquè aquest regidor que escriu no el va pagar. Ja vam fer un escrit al mes d'agost explicant el que ens pareixia la organització de les festes. Li tornàrem a dir que mentre l'equip de govern no deixe d'utilitzar el llibre de festes i la organització d'aquestes de manera partidista i sense donar compte de les despeses, a mes de utilitzar els diners de tots per a organitzar “festorres” per a cuatre, hi haurà molta gent que es negue a pagar-lo.No hay comentarios:

Publicar un comentario