miércoles, 24 de julio de 2013

Ple de juny

Punt primer.
Aprovació de les actes anteriors.
 
Punt segon.
Permisos d'obres i altres resolucions. Un dels permisos és la resolució de l'expedient de les obres del mas de La Torresena. Com havíem dit en altres plens, el permís d'obra era molt inferior al real. En aquest plenari s'ha regularitzat, però clar, els propietaris del Mas de Pau, pel que hem observat últimament, tenen un tractament diferent a la resta del poble. A més, fan el que volen: ara han posat al pinaret de darrere l'hotel unes casetes de fusta, sense demanar csp permís d'obra, ni donar compte de res. Esperem que abans del pròxim ple estiga el tema regularitzat.
 
Punt tercer.
Diversos pagaments a proveïdors.
 
Punt cuart.
Proposta aprovació crèdit. Es tractava de l'aprovació d'un conveni amb la caixa de credit de Diputació. L'ajuntament demana 30.000 € per comprar material per omplir el centre integral per a majors (CIM) que s'ha construit a l'antic aparcament del mercat. Aquest credit és sense interessos i els diners s'han de tornar en un any. 

Primer que res vull manifestar que no estem en contra de res que servisca per millorar la qualitat de vida de les persones, majors ò jovens, que vivim al poble. A més a més,  estem disposats a colaborar en qualsevol projecte que serveixca per a aquest fi. 
 
Primer que res vull manifestar que no estem en contra de res que serveixca per a millorar la calitat de vida de les persones, majors o joves, que vivim al poble, a mes a mes, estem dispostos a col·laborar amb qualsevol projecte que dedicat a aquesta finalitat. 
 
Dit això, hem de manifestar la nostra disconformitat en l'actuació de l'equip de govern, i de l'alcalde en particular, al voltant del centre social. Ja en la campanya electoral va enganyar els votants venent-ho com a un centre de dia. Al cap d'un temps, i vist que això era impossible, (cosa que nosaltres ja l'hi havíem dit) esta inflant-nos a mentides al respecte del futur d'aquest centre.

Aquest tema és la continuació de la mentira de la mentira de la mentira en què ens ha ficat l'actual equip de govern. Perquè ja no és una mentira nomes, en són moltes: des de la campanya electoral fins ara, tot el que envolta l'edifici construït darrere el mercat és una mentira:

Va dir que era un centre de dia - MENTIRA.
Va dir que no ens costaria res - MENTIRA (ara resulta que seran 30.000 € més).
Va dir que alli anaven els jubilats - MENTIRA.
Va dir que era per tots els pobles del voltant - MENTIRA (només s'han interessat alguns alcaldes del PP, i amb moltes reserves sobre la seus viabilitat).
 
En fi, aquest projecte, tal com l'han plantejat, no té cap ni peus.
 
Independentment de si s'aconsegueix desenvoluoar un centre integral per a majors o no, pensem que el senyor alcalde ha actuat malament en aquest tema. Considerem que ha començat la casa per la teulada: hauriade considerar el senyor alcalde que un projecte al qual se li vol donar eixa envergadura deu ser consensuat amb la major part de les forces politiques i socials. L'alcalde, que té majoria absoluta, però no el recolzament polític de la majoria de la poblaciò, hauria de tenirn en compte que Penàguila no és una ciutat tan gran i que aquestes coses siguen qüestió de majories, sinó d'anar tots junts i pas a pas.
 
La impressió que està donant, amb una gran quantitat de mentires i canvis d'opinió, és que només busca una foto com a alcalde que aconsegueix un projecte, sense pensar si això és el millor, o el més prudent en els temps que corren. Un projecte per als pobles del PP, del qual ningú sap ni quins costos, ni beneficis, ni organització tindrà, i ens fa la 'impressió que, una vegada que estiga feta la foto d'inauguració, corre el risc que es tanque i no es faja res, o bé acabe en mans privades, ja que el manteniment d'aquest local no es assumible pel nostre poble. 
 
Siga el que siga, pensem que estem a temps encara de sentar-nos i parlar el que siga necessari per poder fer arribar a bon port el futur d'aquest centre.

Per acabar, cal remarcar que no només va tindre en contra els tres regidors de l'oposició: també es va abstindre un regidor del seu propi partit que sembla que tampoc veu clar el tema. El crèdit es va aprobar amb el vot de qualitat de l'alcalde.

Punt quart.
S'elegixen els socorristes per a enguany i s'utilitza el mateix barem que s'ha emprat últimament.
 
Punt quint.
Ens va informar d'un taller del Xarpolar, similar al que es va fer l'any 2012, però aue encara està en procès d'inici de petició de subvencions. L'alcalde ens va dir que hi havien 8 tallers per tota la província, i moltes administracions que el demanaven (ajuntaments, mancomunitats, etc), i que no tenia gens clar que li'n adjudicaren un al Xarpolar.
 
Nosaltres li vam demanar que, en cas d'adjudicar-lo, ho publicitara al poble, no que avisara de manera selectiva com l'altra vegada.
 
Punt setè.
Es van presentar 5 persones per al càrrec de jutge de pau. La secretària va llegir els noms i es va fer un sorteig. Va eixir Mª Carmen Blanes.
 
Punt octau.
Torn obert de paraules.
A principis de juny va venir al poble una inspecció de treball i va veure com treballadors del Jardí de Santos estaven treballant en el manteniment del poble. La regidora d'EU va preguntar si l'inspecció de treball podria tenir alguna repercusió en el conveni amb Dipitació. L'alcalde va dir que en principi no, però que si es denunciava, podria tenir problemes. Es va excusar dient que no tenia diners per el manteniment del poble i que per això  havia d'utilitzar els treballadors del jardí. Ens va arribar a preguntar a l'oposicio que d'on traure'ls: li vam contestar que acabava de demanar 30.000€ per a un centre que ni ell mateix sap explicar, que no pot dir que no hi ha diners quan els demana per a un projecte que ens va dir que no costaria res. A això no va contestar.

No hay comentarios:

Publicar un comentario