jueves, 24 de octubre de 2013

Ple extraordinari d'octubre

PLE EXTRAORDINARI, 10/10/2013 I ALTRES TEMES

Punt 1.- La nova lleig d'aigües obliga a sol·licitar aigua per al consum del poble, a pesar que la titularitat dels pous d'aigua és del poble. Igualment, Gorga hauria de fer el mateix, es volia demanar de manera conjunta, però, per una serie de problemes burocràtics, es decideix que cadascú ho demane pel seu compte.

Punt 2.- Les festes locals del 2014 seran el dilluns de festes majors i el segon dia de Nadal.

Punt 3.- Una vegada publicats al BOP, l'equip de govern, amb els seus vots, aprova els comptes del 2012.

Punt 4.- Un any mes, Diputació subvenciona els controls de qualitat de l'aigua de consum humá. L'empresa la busca directament la mateixa Diputació.

Punt 5.- L'equip de govern ens presenta una proposta de modificació de l'ordenança que regula l'ocupació del carrer per part dels bars i restaurants del poble. L'anterior ordenança estava desfasada i no s'aplicava. Es decideix posar un preu anual per a poder ocupar la via publica, s'aprova per unanimitat.

ALTRES TEMES.

L'alcalde ens va informar que la Diputació subvenciona també aquest any la fireta de Santa Llúcia; els regidors que s'encarregaran de coordinar-la convocaran una reunió pel cap de setmana de Tots Sants.

Pròximament l'ajuntament adjudicarà quatre llocs de treball: són de les ajudes de l'EZOINT, contractes de tres mesos de cinc hores setmanals, segon com s'acorde. El sou és de 1050 € els tres mesos, seguretat social inclosa, o siga que es cobren uns 300 € al mes, els interessats han passar per l'ajuntament i preguntar quins requisits sol·licita l'ajuntament per poder inscriure's correctament al SERVEF, ja que els llocs de treball i la baremació es fa el SERVEF.


No hay comentarios:

Publicar un comentario