jueves, 15 de enero de 2015

Ple de desembre - segona part

A continuació, teniu el resum dels punts que faltaven per publicar de l’últim ple de l’any passat.

Abans de començar el ple, es demana incloure dos punts més en l'ordre del dia.

Punt 6.- Modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació del servei d'aigües potables, en el punt G “Quota grans abonats” (o siga, modifica la quota que ha de pagar l'ajuntament de Gorga per l'aigua de l'aqüífer de Penàguila).

Punt 7.- Moció presentada per el representant de Compromís per a recolzar una esmena presentada als pressupostos de la Generalitat Valenciana (aquest punt ja el vam explicar a una entrada anetrior del bloc).

———

Punt 1.- S'aproven les actes anteriors.

Punt 2.- Ens informa d'algunes sol·lcituts de permisos d'obra i empadronaments.

Punts 3 i 4.- Als informes de morositat, tant el tercer com al quart trimestre, continuem tenint un deute molt elevat i difícil de quantificar.

Punt 5.- Ens informen que estan tardant, de mitja, 104 dies en pagar factures,:legalment deurien de pagar-se, com a màxim, en 60 dies.

Punt 6.- Es modifica l'ordenança, després d’intervenir des de Diputacio, per a rebaixar el preu que ens pagava l’ajuntament de Gorga. Aprovem el nou conveni. Aquest tema ja el parlàrem, la primera vegada en juny del 2012, i aleshores ja li vam dir que sense negociar, tindria problemes, com aixi ha sigut. A hores d'ara, Gorga ens deu l'any 2013 i 2014; en principi no es neguen a pagar, però no se sap quan es cobrarà.

Precs i preguntes.

Preguntem per la planta de compostatge que, pel que sabem, vol instalar una empresa al terme de Penàguila. Ens indica que “oficialment”, no ha “entrat” res a l'ajuntament, que quan entre algo, ens informarà. Evidentment, ell ja ho sap tot. Des del terreny que ocuparà, fins l'empresa que la montarà. Esperem no mescle els interesos privats en els publics, i no caiga en un evident conflicte d'interesos. Quan tinguem tota la informació al nostre abast, us informarem.

Preguntem per la revisió del cadastre. Ens diu que ja està acabada, que en uns mesos començaran a enviar cartes informant a les persones que tenen alguna incidencia (pel que ens va dir, més de 160) per a informar-los i poder presentar al·legacions.

Li demanem explicacions a l'alcalde per l'anul·lació del concert de la música del 8 de novembre. Com sempre, ell ens diu que no té la culpa, i tira balons fora. Segons el que diu l’alcalde, la culpa és de la música: la banda no es va aclarir, no tenien al director eixe dia; la banda va proposar fer el concert el 22 de novembre i, des de Diputacio el van anular. Amb molta pena, explica que el que li sap greu és que, “després de traure la cara per la musica”, s'haja hagut de suspendre. Nosaltres ens hem posat en contacte amb els representants de la banda per saber la seua versió, que difereix bastant del que ens conta l’alcalde. Des de la banda, es va informar a l’alcalde que el dia 8 de novembre el director es trobava fora i no podria fer el concert. Se li va preguntar a l’alcalde si es podria fer el concert el dia 22 de novembre però que, en cas que no fóra possible, la banda el faria el dia 8 i buscarien un director sustitut. Després d’un temps sense obtindre resposta, es van tornar a posar en contacte amb l’alcalde per saber finalment quan farien el concert. No obstant, l’alcalde encara no havia fet les gestions amb Diputació i, quan va voler fer-ho, ja era massa tard i va comunicar a la banda que havien suspès el concert des de Diputació.

D’aquest tema es poden traure varies conclusions. En primer lloc, sembla que la seua mala relació personal amb la societat musical, i la dessidia en qualsevol tema que tinga que vore amb ella, fa que es perda una subvenció que, amb una simple conversa, s'haguera pogut arreglar. A més, ens sembla prou xocant que, havent una persona en l'equip de govern que pertany a la societat musical, no haja pogut arreglar delegant el tema en ella que, a més és regidora de Cultura. Ha resultat molt evident el poc interes que posa en la cultura, pero clar, ell pensa que la banda no és cultura, només interés econòmic, i així ens va.


Per ultim, li demanem que tinga en compte el conflicte d'interesos en el que pot caure en el tema de “La escondida”, antic Hotel Mas de Pau. Desconeixem el grau de legalitat en què es troba: no sabem si han demanat els permisos d'apertura, si paguen l'impost d'activitats economiques, etc. A més, sabem que hi ha un expedient que té ja varios anys, més de 8, en què es van aportar uns diners per part d’aquesta empresa i que pensem que hauria de tancar-se. Ens diu que al pròxim ple ens aportarà un dossier complet sobre aquest tema. Esperem que ho recorde d'ací tres mesos.

No hay comentarios:

Publicar un comentario