miércoles, 22 de enero de 2014

Ple desembre 2013

Abans de començar, donem el nostre consentiment perquè s'incloguen dos punts més a l'ordre del dia.

Punt 1.- S'aprova l'acta del 14 d'octubre, però es demana que es rectifique la de
setembre per alguns errors detectats.

Punt 2.- Diferents permisos d'obra i sol·licituds per agafar aigua.

Punt 3.- Relació de pagaments a proveïdors.

Punt 4.- Es torna a demanar a Diputació el mateix que ja s'ha denegat dues vegades: entrar en la convocatòria per a reparar un tram del clavegueram del carrer Verge del Patrocini.

Punt 5.- S'aprova una nova fase del pla de Diputació per a centralitzar i actualitzar els sistemes informàtics de l'ajuntament.

Punt 6.- S'aproven dues modificacions de crèdit per a poder incloure, als pressupostos de l'any 2013, la reparació del mur de les escoles i la subvenció per a netejar el barranc de l'Anadrac, des de la torre Vernet fins el camí del jardí.

Punt 7.- Votem en contra dels pressupostos que ens presenten: són els mateixos que portem rebutjant tres anys. No aporten res nou, molta festa i poca cosa per a millorar l'estat d'abandonament que presenta el poble.

Punt 8.- Demanem que es retire de l'ordre del dia la proposta de cessió del cementiri municipal. El que ens presenta el senyor alcalde es un esborrany d'un conveni que, pel que vam vore, presenten tots els pobles. Hi havia escrites a llapis algunes modificacions, i, per tant, no estava gens clar el que es votava. L'alcalde va accedir i, suposem, ens el presentarà en un pròxim ple.

Punt 9.- El nom a l'ordre del dia d'aquest punt era “Propuesta nombramiento nuevo cronista oficial”. En primer lloc, cal dir que hi ha una errada: el que es nomena és un cronista oficial adjunt, ja que l'actual cronista no ha deixat el càrrec i el senyor alcalde no pot destituir-lo.

Per començar, li demanem que retire el punt de l'ordre del dia: pensem que abans de portar-lo al ple, hauria d'haver creat una comissió per a explicar els motius del nomenament. Es nega a llevar-lo i, per tant, li demanem que ens llegisca el currículum del nou cronista adjunt, per a saber els mèrits. Ens diu que no el té, que ens el portarà. També li preguntem si sap escriure en valencià, cosa que desconeix.

Davant de tot aquest despropòsit i, el que és mes important, la evident politització que està donant-li a la figura de cronista, ens neguem a aprovar la proposta.
S'aprova amb els vots del grup popular.

Punt 10.- S'inicia l'expedient per a tornar a alquilar el bar. Els actuals inquilins entregaven les claus el dia 1 de gener. Ens informa la secretària que estan al corrent dels pagaments i que en pròxims plens completarà les bases.

Punt 11.- Informe de la bassa de rec de D. Jose Carlos Picó. Ens informen de la bassa que va a construir en els terrenys de la seua propietat, i que omplirà de la sèquia de rec.

Punt 12.- Informe trimestral de morositat.
L'ajuntament continua sense pagar als 30 dies, tal i com marquen els plans de sanejament. És difícil de complir aquest termini amb el nivell d'endeutament que tenim. Esperem no ens intervinguen tal i com està passant en altres pobles.

Precs i preguntes.

Advertim a l'alcalde que, a l'inici del passeig d'entrada al poble, hi ha una base dels pivots que s'utilitzen per a tancar-lo a l'estiu que està trencada, amb el perill pels cotxes que passen per allí.

Li manifestem al senyor alcalde la disconformitat amb la carta enviada a les dues germanes que viuen als apartaments de l'ajuntament. Una d'elles és dependent degut a la seua enfermetat. Aquestes persones, molt integrades al poble, no es mereixien el tracte que l'alcalde els ha donat, ja que no ha donat la cara davant del problema que tenien, acusant-les de no pagar la llum i tractan-les de moroses, quan l'únic que han reclamat és que es mire per què els seus rebuts de llum eren tan elevats.

Expressem la disconformitat amb les obres del mur del pati de les escoles. Li preguntem si l'empresa havia descomptat els treballs de neteja realitzats pels treballadors del poble. Ens contesta que no sap si el pressupost és anterior a la realitzacio d'aquestes faenes. És evident que ho coneixia: el pressupost era del 2012, i, com en tantes coses, la seua deixadesa repercuteix en el poble. També preguntem per la font i la placa amb el nom del parc, dedicat a Enric Valor, i ens contesten que la placa esta trencada. Continuarem recordan-li, en pròxims plens, perquè la reparen i la posen.

Li reclamem a l'alcalde la formació d'un comité organitzador de la fireta de Santa Llúcia. Si els diners de la subvenció no es gasten millor, sobretot en publicitat, li veiem un futur molt negre. El millor seria que s'organitzara des del poble, no que vinga una empresa a posar quatre banderetes i poc més.

L'únic que contesta l'alcalde és que alguns diners s'haurà de guanyar l'home, referint-se a espectacles Silvestre. Segur que en va guanyar un bon grapat, però explicació, a nosaltres, no ens en dona cap.

Li preguntem si te intenció de trencar el conveni amb Creu Roja, ja que els ha retirat el telèfon del local cedit per l'ajuntament. La línia és la mateixa que dóna servei al local dels jubilats, que també s'han quedat sense telèfon. La contestació a aquesta pregunta dóna per a molt; en primer lloc, diu que la línia havia passat al “centre integral majors”. No sabem molt bé per què, ja que aquell local està tancat, sense llum i amb poques possibilitats d'obrir-se a dia de hui. A continuació, va explicar que allí hi havia un local, més menut que el que ocupen els jubilats ara, on anirien la Creu Roja, l'associació de jubilats i la direcció del centre. Com? Si és més xicotet que el que ocupa ara mateixa només una associació, com pensa posar-ne'n a tres?

A continuació va dir que ell ja havia parlat amb el president de l'associació de jubilats, que es trobava present al saló de plens. El president dels jubilats, al sentir-se al·ludit, va intentar contestar-li. En aquest moment, l'alcalde va començar a cridar-li, amenaçant i dient que no el deixaria entrar al proper ple. Francament, una actitud lamentable per part de la persona que està al càrrec de l'ajuntament de Penàgula. L'alcalde confòn el carrec d'alcalde amb la propietat de l'ajuntament: ell és un representant del poble, no l'amo. A més, els plens són actes públics: ell no és ningu per prohibir la entrada a cap persona.

Preguntem a l'alcalde per la filtració d'una notícia, que a més era mentida, i que havia provocat una discusió i una disculpa a la pàgina de Facebook del grup en què estem molta gent del poble.

Torna a demostrar l'alcalde el poc tacte que té: diu que va ser ell qui va afirmar que D. Marc Baldó havia denunciat a les fogueres. Li diguérem que era un MENTIRÓS. Si afirma que hi ha una denuncia, ha d'haver algún tipus de documentació que ho demostre. Li vam preguntar per la documentació relacionada amb aquest tema que hi havia a l'ajuntament. No hi havia res: tot eren suposicions d'ell. Després de dir-li varies vegades MENTIRÓS i, com no podia demostrar que el que afirmava era cert, ja no va ser capaç de mantindre el que havia dit i no va voler que constara en acta el nom de la persona a qui acusava.

Tot aquest tema, que encara no està tancat, l'ha causat el passotisme de l'actual equip de govern. Diverses persones del poble s'han queixat a ell i a altres regidors del seu equip del perill que suposava cremar les fogueres sense cap mesura de seguretat tenint el barranc de Santos tan a prop, darrere de l'església. És clar que mai ha passat res, però això no vol dir res. Com a responsable primer de l'ajuntament, té l'obligacio de mirar per la seguretat i la tranquilitat del poble. A més, nosaltres ja portem uns quants anys advertin de la necessitat de tindre un pla de seguretat elaborat per a evitar situacions com aquesta. Una de les respostes que ens van donar era que les mangueres de regar el poble estaven en una cotxera als quatre cantons, o siga que de la piscina, les havien portat a la cotxera. Aquesta és la gran mesura de seguretat que pren l'ajuntament.

Pensem que el senyor alcalde hauria de convocar els representants de les fogueres, però no per a acusar a ningú falsament, sinó per a buscar solucions, ja que ningú ha fet cap escrit demanant, com afirma l'alcalde, que s'acaben les fogueres. Però això no lleva que es celebren les fogueres de la Huità amb unes mínimes mesures de seguretat. El “tot està bé”, “no passa res” i el passotisme davant de les sol·licituds que se li han fet no és altra cosa que deixadesa de funcions i falta d'interés per part del equip de govern.

No hay comentarios:

Publicar un comentario