jueves, 11 de diciembre de 2014

Ple de desembre 2014: sobre l'esmena als pressupostos presentada a les Corts

Abans de l'aprovació dels pressupostos generals de la Generalitat Valenciana a les Corts, ens vam posar en contacte amb el grup de Compromís perquè inclogueren una esmena als pressupostos demanant que s'incloguera en ells una dotació econòmica per posar en funcionament el CIM de Penàguila, ja que el PP no havia inclòs cap referència a aquest centre. Aquí teniu l'esmena que es va presentar a les Corts:


Una vegada presentada, volíem que des de l'ajuntament de Penàguila, en un ple, s'aprovara recolzar aquesta esmena. Així, la petició tindria més força. Vam sol·licitar que s'introduira en el ple per poder-la votar. Aquest és l'escrit que vam presentar:

En Antonio Blanes Bonet, regidor i portaveu del Bloc, presenta al ple de l'Ajuntament la moció següent.

Vist que els pressupostos de la Generalitat Valenciana del any 2015 no inclouen cap partida per al CIM de Penàguila.

Tenint en compte que la subdirecció general de qualitat i ordenació de centres de la Conselleria de Benestar Social, va aprovar la qualificació de dit immoble com a CIM en maig d'aquest any.

Que els costos de construcció i dotació de materials va ascendir a més de 620.000€, que els costos de funcionament, per ser molt elevats, no poden ser assumits per aquest Ajuntament, el que provoca que aquest centre estiga tancat, amb el deteriorament que això comporta, així com la nul·la rendibilitat per al nostre poble d'una inversió tan elevada.

Davant tots aquestos arguments, em decidit presentar una esmena als pressupostos de la Generalitat Valenciana, que adjuntem amb aquesta moció.

Pels motius abans esmentats, el Grup Municipal presenta al Ple de l’Ajuntament de Penàguila, per tal de debatre i, si escau, aprovar, els acords següents:

Primer.- L'Ajuntament de Penàguila insta a la Generalitat Valenciana a incloure als seus pressupostos una partida econòmica suficient per a poder posar en funcionament el centre integral de majors de Penàguila. 

Segon.- Traslladar el present acord als grups polítics representats a les Corts Valencianes.

Pensàvem que comptaria amb el recolzament i el vot a favor dels regidors del PP: com anaven a dir que no a demanar diners per poder obrir un centre del poble? Com anaven a dir que no a rebre una dotació econòmica que els permeta obrir una obra que ja està acabada? Doncs sembla que ens equivocavem...

La moció és rebutjada al ple el 10/12/2014 amb els vots en contra de l'equip de govern del PP. L'alcalde excusa el seu vot en contra dient que Pilar Albert, Directora General de Dependencia i Majors de la Conselleria de Benestar Social de la Generalitat Valenciana, li ha promès que aportarà 14.000 €. Literalment, ens senyala que si volem ens "ensenya el Whatsapp", però que en documentació no té res, només de paraula i en un Whatsapp, però que "això ara és nominatiu".  És a dir, estem com sempre, com fa mesos i, el que es més greu, l'equip de govern del PP (l'alcalde i els tres regidors) voten en contra de demanar oficialment una dotació econòmica pel CIM perquè tenen la "paraula" i un "Whatsapp" de la directora general i en això els és suficient. Ens sembla, simplement, vergonyòs.

A més a més, diu que en Creu Roja d'Alcoi li estan preparant un projecte i que possiblement, "si no passa res, en febrer posarà en marxa el CIM". En aquest tema, sabem que està mentint: ens hem posat en contacte amb Creu Roja d'Alcoi i alli ens han confirmat que ells no estan preparant cap projecte per a obrir el CIM de Penàguila.

Com en moltes coses, tenim clar que l'equip de govern, i l'alcalde com a màxim responsable, posen per davant els interesos del PP abans que els del poble.

Per altra banda, dubtem molt de la capacitat organitzativa de l'alcalde: aquesta setmana hi havia una xarrada amb el títol "Envellir bé" al mercat organitzada per la mancomunitat del Xarpolar i l'ajuntament de penaguila. Les persones encarregades de donar-la van estar una hora esperant que algú els obrira la porta del mercat. Per allí no va aparèixer ningú i se'n van anar sense poder fer-la. L'alcalde, que també és president del Xarpolar, va dir que ell estava en una reunió, com dient que ell no era el responsable i que algú havia fallat. Aquests recursos els paguem entre tots i ell els malgasta de manera irresponsable.

La mala gestió dels recursos per part de l'alcalde i l'equip de govern el poc que els importa el futur del poble és més que evident.


No hay comentarios:

Publicar un comentario