miércoles, 26 de febrero de 2014

Adjudicació del bar i ple extraordinari del 10 de febrer

ADJUDICACIÓ BAR.
Es presenten quatre sobres tancats, d'altres tantes persones, que acudeixen a la convocatòria d'adjudicació del bar del Terrat dels Pobres.
L'oferta mes alta es la del senyor Moisés Llorens. La seua oferta és de 500 € al mes, més IVA, a falta de presentar la resta de documentació demanada.

PLE EXTRAORDINARI. 10-02-2014.

Punt 1.- Aprovem el conveni de manteniment del Jardí de Santos amb Diputació. Aquest conveni és el mateix que teníem l'any 2013. Preguntem a l'alcalde com pensa organitzar el treball i els contractes. Ens contesta que farà el mateix que l'any passat: tres contractes de 3 mesos, un de 7 mesos i un altre de 9 mesos.

Punt 2.- Es torna a demanar la reparació del camí de les hortes a Benilloba. L'any passat ens ho van denegar (esperem que aquest any si que ens aproven la reparació).
  
Punt 3.- Continuem sense pagar a l'hora: els proveïdors haurien de cobrar com a molt tard als 3 mesos i en l'últim trimestre, tot i haver millorat, estava pagant-se als 172 dies, (quasi 6 mesos).


No hay comentarios:

Publicar un comentario